• <Daha Fazlası Intel.com'da

Veri Merkezinin Enerji Verimliliğini Arttırın

Veri Merkezinin Enerji Verimliliğini Arttırın

İşletmeler, yeni müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için nasıl değişip gelişiyorsa, BT altyapılarının da organizasyonlardaki yoğun veri alışverişlerini gerçekleştirebilecek hale gelmesi gerekir.

BT'nin hızla yaygınlaşması, çok yoğun enerji taleplerini beraberinde getiriyor. Bazı durumlarda veri merkezlerine ayrılan enerjinin neredeyse yarısı verimsizlik ve düzgün yönetilemeyen cihazlar nedeniyle gereksiz biçimde harcanıyor. Enerji verimliliğine sahip BT ekipmanlarındaki ilerlemeler ve yenilikçi tüketim yöntemleri, veri merkezi operasyonunda tasarruf elde etmek için keşfedilmemiş fırsatları beraberinde getiriyor.

Kilit uygulamaları tek bir platformda sanallaştırın. Yenilikçi sanallaştırma yazılımları, sunucu yoğunluğunu konsolide ederken, kullanımı iyileştirir ve BT sermayesi ile operasyon maliyetlerini düşürür.

Ayrıca BT liderlerinin, öncelikle eski sunucular yerine daha yeni Intel® Xeon® işlemcilere sahip sunucuları devreye alarak en verimli Intel® teknolojilerinden yararlanması gerekir. Intel® işlemci tabanlı en yeni sunucular, sunucunun kapladığı alanı, soğutma maliyetlerini ve enerji kullanımını azaltır. Intel® 10 Gigabit Ethernet teknolojisine sahip birleşik ağ çözümleri ise altyapıyı basitleştirmenin yanı sıra, sistemlerde watt başına daha yüksek performans sağlar.

Verimliliği maksimize etmek ve sürdürmek için izleme, trend belirleme ve yönetme özellikleri. Yeni veri merkezi teknolojileri ve araçları münferit sistem seviyelerini izleyen ve dinamik bir şekilde güç dağılımını ayarlayan doğrudan yönetim ve kontrol özellikleri sunar. Kritik talepleri karşılamaları veya işlem yapılmayan çekirdekleri azaltmak amacıyla gücü yeniden ölçeklendirmeleri için BT ve veri merkezi yöneticilerine, ilke tabanlı yönetim ve kaynak sağlama yoluyla güç kazandırın.

Enerji verimliliğine sahip BT (EEIT) için genel bakışa gidin >

Intel® Xeon® İşlemci Tabanlı Sunucu Yenileme Tasarruf Tahmin Aracı

Intel® Xeon® İşlemci Tabanlı Sunucu Yenileme Tasarruf Tahmin Aracı

Bir teknoloji yükseltmesinin değerini doğru tahmin etmek; sınırlı sermaye fonlarını önceliklendirmek ve kurumsal paydaşların karşısında BT güvenilirliğini korumak için olmazsa olmazdır. Son birkaç yıl içerisinde Intel, sunucu yükseltmelerinin ve yenilemelerinin faydalarını ve getirilerini tahmin etmek için kullandığı finansal metodolojiyi sürekli olarak geliştirdi.

Tahmin aracına gidin >

Tartışmalar