• <Daha Fazlası Intel.com'da

Intel® Öğretmen Programı Temel Bileşenleri – Çevrimiçi Profesyonel Gelişim Kursları

Daha iyisini yapmak için nedenler

Intel Öğretmen Programı Temel Bileşenleri

21.yüzyıl öğrenme kavramlarını keşfedin


Öğretmen Programı Temel Bileşenleri, öğretmenlerin, öğrencilerine 21. Yüzyıl Becerilerini kazandırmalarına yardımcı olacak öğretim strateji ve araçları konusunda bilgi ve beceri sahibi olmalarına yardımcı olacak mesleki gelişim eğitimleridir.

Bu eğitimlerin her biri, etkileşimli içerik sunumları ve alıştırmalarıyla birlikte öğretmenlerin öğrendiklerini uygulamalarına imkan veren çevrimdışı etkinlikleri içermektedir. Bu eğitimler, çevrimiçi kendi kendine öğrenme biçiminde uygulanabilen eğitimler biçiminde uygulanabilir.

Proje Tabanlı Yaklaşımlar

Proje Tabanlı Yaklaşımlar

Öğretmenlerin, sınıflarında proje ya da etkinlik tabanlı öğrenme yaklaşımını etkili biçimde kullanmalarını sağlayacak becerilere odaklanmaktadır. Belirli bir senaryo bağlamında hem etkileşimli içerik sunumlarını hem de örnek bir senaryoyu içermektedir.

Ders programını indirin >

Kursu başlatın >

21. Yüzyılda Değerlendirme

21. Yüzyılda Değerlendirme

Öğretim stratejisi ile katılımcı öğretmenlere, 21. Yüzyıl Becerilerinin değerlendirilmesinde kullanılabilecekleri yeni değerlendirme strateji ve araçlarını tanıtmaya odaklanmaktadır.

Ders programını indirin >

Kursu başlatın >

Dijital Sınıflarda İşbirliği

Dijital Sınıflarda İşbirliği

Öğretmenlerin, çevrimiçi araçları kullanarak öğrencilerin sınıf içindeki arkadaşlarıyla, diğer sınıflardaki, okullardaki, illerdeki, ülkelerdeki akranlarıyla ya da uzmanlarla paylaşımda bulunmalarına, birlikte çalışmalarına, bağ kurmalarını sağlayacak etkinlikleri gerçekleştirebilmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Ders programını indirin >

Kursu başlatın >


Harmanlanmış Öğrenim Tasarımı

Harmanlanmış Öğrenim Tasarımı

Öğretme yönteminizin bazı öğrenme oturumlarının çevrimiçi ve geleneksel sınıf ayarlarının dışında olduğu karma öğrenim tecrübeleri şeklinde dönüşümü. Öğrencilerinizi kendi kendini yöneten ve bağımsız öğrenmeye hazırlayın.

Ders programını indirin >

Kursu başlatın (İngilizce) >

Keşfe Dayalı Fen Eğitimi

Keşfe Dayalı Fen Eğitimi

Ders kitabı biliminden otantik sorgulamaya geçiş. Öğrencilerinizin bilimsel düşünme ve pratik yapma yeteneklerini geliştirme yollarını keşfedin.

Ders programını indirin >

Kursu başlatın (İngilizce) >


Verilere Dayalı Eleştirel Düşünme

Verilere Dayalı Eleştirel Düşünme

Veri analizine odaklı eleştirel düşünmeyi inceleyin. Bu kurs öğrencileri global, bilgi odaklı dünyamızda analitik düşünmeye hazırlama konusunda size yardımcı olacaktır.

Ders programını indirin >

Kursu başlatın (İngilizce) >

21. Yüzyılda Eğitim Liderliği

21. Yüzyılda Eğitim Liderliği

Öğretmenin verimliliğini desteklemeye ve öğrenci başarısını artırmaya yardımcı olmak için okul liderlerinin teknolojiyi nasıl daha iyi kullanabileceklerini öğrenin.

Ders programını indirin >

Kursu başlatın (İngilizce) >


Kursu Kolaylaştırın

Kursu Kolaylaştırın

Çevrimiçi veya birebir profesyonel geliştirme programınıza entegre edebileceğiniz ücretsiz kurs kolaylaştırma malzemeleri için kaydolun ve ücretsiz CD siparişi verin.

Kolaylaştırma seçenekleri hakkında bilgi alın >