• <Daha Fazlası Intel.com'da

Tehlikeli Hayvanlar

Tehlikeli Hayvanlar

Ünite Özeti

Öğrenciler William Steig tarafından yazılan Doktor deSoto’nun hikayesini okurlar ve ardından şu temel soru üzerine düşünürler: Neyin gerçek neyin hayal ürünü olduğunu nasıl biliriz? Ünite boyunca, öğrenciler hikaye bağlamında gerçek ve kurguyu, dişçiye gitmenin önemini ve tehlikeli hayvanların özelliklerini öğrenirler. Bir hayvanı tehlikeli yapan nedir? sorusunu düşünürken bir dizi tehlikeli hayvanla ilgili beyin fırtınası yaparlar. Ardından, Görsel Derecelendirme Aracını kullanarak küçük gruplar halinde tehlikeli hayvanları en az tehlikeliden en tehlikeliye doğru sıralarlar ve bu sıralama için gerekçelerini belirtirler. Kapanış etkinliği olarak da DeSotoların tehlikeli ya da fareleri yiyen hayvanları tedavi etmemede haklı olup olmadıklarına ilişkin yargılarını sunarlar. Yargılarını desteklemek üzere hikayeden ya da diğer hikayelerden kanıtlar kullanırlar.

Öğretim Programı Çerçeve Soruları

 • Temel Soru
  Neyin gerçek neyin hayal ürünü olduğunu nasıl biliriz?
 • Ünite Soruları
  Bir hayvanı tehlikeli yapan nedir?
  Eğer Doktor DeSoto siz olsaydınız, tilkiyi tedavi eder miydiniz?
 • İçerik Soruları
  Öyküdeki gerçek ve hayal ürünü olan şeyler nelerdir?
  DeSotolar neden tilkiyi tedavi etmeyi kabul etmiyorlar?
  Dişçiye gitmek neden önemlidir?

Ölçme Planı

Ölçme Zamanlaması
Bu zamanlama, ünite boyunca kullanılacak yapılandırılmış ve yapılandırılmamış ölçümleri kronolojik sırada gösterir. Aşağıdaki tablo, her bir ölçümün nasıl, kim tarafınfan ve hangi amaçla kullanıldığını gösterir.

 

Ölçme Zamanlaması

Proje başlamadan önce Öğrenciler proje üstünde çalışır
ve görevleri tamamlarlar
Proje çalılşmaları tamamlandıktan sonra

 • Sorgulama
 • Günlük Denetim Listesi
 • T-Tablosu
 • Gözlem Denetim Listesi
 • Senaryo yazımı
 • Grafik Düzenleyiciler
 • Oylama
 • Çizim Denetim Listesi
 • Akran Geri Bildirimi
 • Öyküsel Notlar
 • Konferanslar
 • Takım Değerlendirmesi
 • Araştırmaya Yönlendiren Sorular
 • Proje Denetim Listesi
 • Proje Puanlama Rehberi
 • Öz Değerlendirme

 

Değerlendirme
Değerlendirme Süreci ve Amacı
Önceki Bilgi Düzeyi İçin Sorgulama
Öğretmen, öğrencilerin geçmiş bilgilerini ve yeni kavramları öğrenme düzeylerini belirlemek amacıyla sorular kullanır. Öğrenciler birbirlerine daha iyi anlamak için ve birbirlerini denemek için soru sormaya teşvik edilirler.
Küçük Günlük Denetim Listesi
Öğrenciler, farklı keşifler, yansıtmalar, yanlış anlamaları kaydetmek için, geçmiş ya da şu andaki bilgilere ulaşmak için ve sorularını kaydetmek için günlükler tutarlar. Öğretmenler de öğrencilerin bilgi züeylerini ölçmek için, sorularına değinmek için ve gerekirse eğitimi uyarlamak için günlük denetim listesini kullanırlar.
T-Tablosu Öğretmenler, öğrencinin önceki bilgilerini ölçmek, tahminde bulunma ve öyküyü anlamak için ipuçları kullanma becerilerini izlemek için T-Tablosu kullanırlar. Öğrenciler de bağlantılar kurmak ve bilgileri karşılaştırmak için T-Tablosu kullanırlar.
Gözlem Denetim Listesi
Öğretmenler gözlemleri öğrencilerin gelişimlerindeki bir anlık görsel ya da yazılı fotoğraflar olarak kullanırlar. Gözlemler öğretmene öğrencilerin varolan algılama düzeylerini ve konuşma, dinleme, yazma, okuma, görsel ipuçlarını belirleme ve eleştirel çözümleme düzeylerini denetlemekte yardımcı olurlar. Ayrıca gözlemler öğretmene hangi öğrencilerin gelişim gösterdiğini ve hangilerinin tekrara ihtiyacı olduğunu belirlemesinde de yardımcı olurlar. Sözlü gözlem anaokullarında sıklıkla kullanılan bir yöntemdir çünkü bu yaş çocukları düşüncelerini sözlü olarak ifade etme ve dinleme becerilerini yeni geliştirmeye başlamışlardır.
Senaryo Yazımı Öğretmen öğrencileri dinler ve söylediklerini aynen bir tabloya yazar. Senaryo yazımı, öğretmenin öğrencilerin konuşma, dinleme ve öğretilen kavramları tanımlamalaya ilişkin becerilerini ölçmesine fırsat verir. Gelişimin bu seviyesinde, öğrencilerin fikirlerini nasıl cümlelerle ifade edeceklerini öğrenmelerinin yanı sıra düşünce ve duygularını nasıl düzenleyeceklerini de öğrenirler. Öğretmen anında geribildirim verebilir ve senayodan yararlanarak bunu destekleyebilir.
Grafik Düzenleyiciler
Öğretmen, öğrencilerin öğretilen kavramı anlayıp anlamadıklarını ve cevaplarını rahatlıkla ifade edip bunları savunabilme becerilerini ölçmek için grafik düzenleyiciler kullanır. Öğrenciler düşüncelerinin görsel ifadeleri olarak grafik düzenleyiciler kullanır. Verileri düzenleme ve yorumlama için kullanırlar. Ünitede kullanılan bir grafik düzenleyici BGA diyagramıdır: Bağlantı...bu bana şunu hatırlatıyor. Gözlem...Şunu gördüm ki. Acaba...Acaba şu ne.
Oylama
Öğrencilerin görüşlerini ve gelişimlerini izlemek için sınıf oylamasını kullanır. Bu yapılandırılmamış ölçüm, öğrencilerin kavramları anlamalarına ilişkin bir anlık fotoğraf sunar. Öğrencilerden gelen yanıtlara göre öğretmen öğretimi uyarlayabilir. Öğrenciler de görüş ve duygularını ifade etmek ve bu görüşlerini savunmak için oylama kullanırlar.
Çizim Denetim Listesi
Öğretmen, öğrencilerin algılama düzeylerini belirlemek amacıyla çizim denetim listelerini kullanır; bu özellikle yeni ortaya çıkmakta olan iyi yazma becerilerine sahip öğrencileri belirlemekte çok faydalıdır. Denetim listesi gelecek dersleri planlama ve gerekirse bazı kavramları tekrar etmeye de yarar.
Akran Geri Bildirimi
Öğrenciler birbirlerinin çalışmalarını değerlendirirken yardım istemek ve akranlarıyla fikir birliği ya da ayrılıklarını savunmak amacıyla akran değerlendirmesi kullanırlar. Kendi mantıklarını paylaşmayı ve başkalarının sorun çözme yöntemlerini öğrenirler. Öğretmenler, algılama düzeyini belirlemek ve öğretimsel kararlar vermek amacıyla akran geri bildirimini kullanırlar. Akran geri bildirim formlarını gerçek-hayal ürünü etkinlikleriyle kullanın.
Öyküsel Notlar
Öğretmen, ünite boyunca öğrenciler çalışırken notlar almak amacıyla bu formu kullanırlar. Notlar gelişimi izlemek, geri bildirim vermek ve kararları savunmak amacıyla kullanılır.
Konferanslar
Öğretmen, her bir öğrenciyle amaçlananları öğrenip öğrenmediklarini belirlemek, sorularını yanıtlamak ve bireysel gelişimlerini izlemek için özel görüşmeler yapar. Öğrenciler böylece soru sorma ve açıklama alma fırsatı elde ederler.
Takım Değerlendirmesi
Öğrenciler, grup çalışması sırasında işbirliği becerilerini ölçmek amacıyla takım değerlendirmesini kullanırlar. Öğretmen bunu dönem sonu ödevi olarak kullanır. Grubu yönlendirmek için iş dağılımı sayfasını kullanın.
Araştırmaya Yönlendiren Sorular
Öğretmen bu soruları, ünite sonuna doğru üst düzey düşünmeye yöneltebilmek amacıyla kullanır. Öğrencinin bağlantılar kurma, eleştirel düşünme ve yanıtlarını savunabilme becerilerini değerlendirir.
Proje Denetim Listesi
Öğrenciler, projenin tüm gereklerini yerine getirdiklerinden emin olmak için bu denetim listesini kullanırlar. Öğretmen de gelişim izlemek, yanlış anlamaları düzeltmek ve geri bildirim vermek amacıyla konferanslar sırasında bu formu kullanır.
Proje Puanlama Rehberi
Öğretmen son sunumu değerlendirmek için bu puanlama rehberini kullanır.
Öz Değerlendirme
Öğrenciler kendi öğrenme düzeylerine ilişkin değerlendirmede bulunurlar. Öğretmen, öz biliş stratejilerini öğretmek ve kullanımını özendirmek için bunu kullanır.

Geliştirenler

Intel® Gelecek İçin Eğitim programına katılan Vanessa Jones bu ölçme planına öncülük etmiştir. Bir öğretmen grubu da burada gördüğünüz son halini geliştirmiştir.

Tehlikeli Hayvanlar

Başlarken

Sınıf Düzeyi: Anaokulu-2

Alan: Dil Bilgisi, Sağlık

Konular: Okuma, Yazma, Sınıflandırma

Üst Düzey Düşünme Becerileri: Karar verme, Analiz

Anahtar Öğretiler: Beyin Fırtınası, Düzenleme, Tanımlama ve Verileri Analiz Etme, Gerçek ve Kurgu, Yanıtları Savunma, Tehlikeli Hayvanlar, Dişçilik

Gerekli Zaman: 5 gün boyunca hergün 1,5 saat