• <Daha Fazlası Intel.com'da

Kesirlere Yolculuk

Kesirlere Yolculuk

Ünite Özeti

Öğrenciler, kesirli sayıları kullanan birer mesleğe atanırlar. Öğrenciler, 'Kesinlik gerçekten bu kadar önemli midir?' ve 'Kesirler bir işte nasıl kullanılırlar ve işi tamamlamak için gerçekten gerekli midirler?' gibi soruları yanıtlayabilmek için araştırma yaparlar, bulduklarını özetlerler, yargılar geliştirirler ve bulgularını sınıfa sunarlar. Ünite Sorusunu yanıtlamak için kesirli sayıları toplamayı, çıkarmayı, çarpmayı ve bölmeyi öğrenirler: Kesirleri bilmek hayatınızı nasıl kolaylaştırır? Son etkinlik olarak da, şimdi ve gelecekte kendilerine verilen meslekte ve gerçek yaşamlarında kesirleri bilmenin önemi üzerine yorum geliştirirler.

Öğretim Programı Çerçeve Soruları

 • Temel Soru
  Kesinlik gerçekten bu kadar önemli midir?
 • Ünite Sorusu
  Kesirler önemli midir yoksa bu konuyu bilmesek de olur mu?
  Kesirler bir işte nasıl kullanılırlar ve işi tamamlamak için gerçekten gerekli midirler?
  Kesirleri bilmek hayatınızı nasıl kolaylaştırır?
 • İçerik Sorusu
  Kesir nedir?
  Kesirli sayıları nasıl toplar, çıkarır, çarpar ve böleriz
  Pay ve payda arasındaki fark nedir?

Ölçme Planı

Ölçme Zamanlaması
Bu zamanlama, ünite boyunca kullanılacak yapılandırılmış ve yapılandırılmamış ölçümleri kronolojik sırada gösterir. Aşağıdaki tablo, her bir ölçümün nasıl, kim tarafından ve hangi amaçla kullanıldığını gösterir.

Ölçme Planı

Proje başlamadan önce
Öğrenciler proje üstünde çalışır
ve görevleri tamamlarlar

Proje çalılşmaları tamamlandıktan sonra

 • Günlük
 • İşbirliği Denetim Listesi
 • Poster Denetim Listesi
 • Proje Değerlendirme Tablosu
 • Sunum Denetim Listesi
 • Araştırma Denetim Listesi
 • Konferanslar
 • Hikaye Panosu
 • Sorgulama
 • Sunum Denetim Listesi
 • Proje Değerlendirme Tablosu
 • Çizim
 • Yansıtmalar

 

Değerlendirme Değerlendirme Süreci ve Amacı
Günlük Öğrenciler matematik günlüklerinde Ünite Sorusuna ilişkin uyarıcı iletileri yanıtlarlar. Öğretmenler bunları inceleyerek gerekirse ek dersler sunarlar.
Poster Denetim Listesi Öğrenciler bu listeyi poster için konulan tüm gereklilikleri yerine getirdiklerinden emin olmak için kullanırlar. Öğretmenler de tamamlanmış posterleri değerlendirmek için kullanırlar.
İşbirliği Denetim Listesi Öğrenciler bu listeyi poster çalışması sırasındaki işbirliği becerilerini izlemek için kullanırlar. Öğretmenler konferanslar sırasında bunları inceler ve grup çalışmalarında üzerinde konuşurlar.
Proje Değerlendirme Tablosu Öğrenciler bu tabloyu proje boyunca rehber olarak kullanırlar. Öğretmenler, günlük, denetim listeleri, hikaye panoları, konferans notları ve yansıtmaları bu tablonun yardımıyla algılama düzeyini değerlendirmek için kullanırlar.
Sunum Denetim Listesi Öğrenciler bu listeyi sunumlarının hazırlık ve yazma aşamalarında kullanırlar. Öğretmenler de içerik uyarlama ve sunumun genel etkililiğini değerlendirmeleri için kullanırlar.
Araştırma Denetim Listesi Öğrenciler bu listeyi araştırma sürecinde gelişimlerini izlemek ve değerlendirmek için kullanırlar. Öğretmenler, konferanslarda bunları inceleyerek gidişatı denetlerler.
Konferanslar Öğretmenler, öğrencilerin matematik algılarını, eleştirel düşünmelerini, işbirliklerini ve araştırma sürecini değerlendirmek üzere konferanslar düzenlerler. Konferanslar geribildirim vermek, anlaşılmayan konuları açımlamak ya da gerektikçe ek dersler koymak için olanak tanır. Sorular ve notlar son proje değerlendirmesi için veri oluşturur.
Hikaye Panosu Öğrenciler hikaye panolarını sunumlarını planlamak amacıyla kullanırlar. Öğretmenler konferanslarda tüm zorunlulukların yerine getirildiğini denetlerler.
Sorgulama Öğretmenler öğrenci gelişimini izlemek, uyarıcı sorular sormak ve süt düzey düşünme becerilerine teşvik etmek için sorgulama tekniklerini kullanırlar. Ayrıca Öğretim Programı Çerçeve Sorularına da yer vererek öğrenci algılamasını proje boyunca değerlendirirler.
Çizim Her sunumdan sonra öğretmenler öğrencilerin Ünite ve Temel Sorulara verdikleri yanıtları not ederler. Bu öğrencilere öğrendiklerini onaylama, bağlantılar kurma ve son yansıtma için hazırlanma olanağı tanır.
Yansıtmalar Öğrenciler kesirlerin şimdi ve gelecekte kendilerine nasıl faydalı olacağına ilişkin görüşlerini açıklarlar. Öğretmenler, öğrencinin algı düzeyindeki gelişimi değerlendirmek için son yansıtmaları incelerler.

Geliştirenler

Intel® Gelecek İçin Eğitim programına katılan David Frankle bu ölçme planına öncülük etmiştir. Bir öğretmen grubu da burada gördüğünüz son halini geliştirmiştir.

Kesirlere Yolculuk

Başlarken

Sınıf Düzeyi: 3-5

Alan: Matematik

Konular: Kesirler

Üst Düzey Düşünme Becerileri: Problem Çözme, Çıkarımda Bulunma, Genelleştirme

Anahtar Öğretiler: Kesirler, Problem Çözme, Araştırma Yöntemleri

Gerekli Zaman: 20 oturum, her oturumda 45 dakika, artı bireysel ve küçük grup bilgisayar çalışmaları için zaman