• <Daha Fazlası Intel.com'da

Ortaçağ

Ortaçağ

Ünite Özeti

Öğrenciler bu tarihi döneme ait yaşam ve karakterleri inceledikçe Ortaçağ yaşamı bu ilköğretim ikinci kademe Sosyal Bilgiler dersinde canlandırılır. Tüm öğrenciler Temel Soruyla boğuşurlar, Gerçekten olmak istediğimiz kişi olabilir miyiz? ve bu soruyu hem kendi bakış açılarından hem de dönem insanlarının bakış açılarından incelerler. Öğrenciler ortaçağ yaşamını derinlemesine araştırdıktan ve aşağıdaki soruları yanıtladıktan sonra, daha fazla araştırmak için ortaçağa ait bir rol seçerler ve sınıfta gerçekleştirmek üzere bir rol oynama etkinliği geliştirirler: Ortaçağda bir kişinin rolü yaşamını nasıl etkilerdi? Ortaçağ toplumunda yaşayan bir kişinin ulaşabileceği kaynaklar nelerdi? ve Ortaçağ toplumunda güç denetimi farklı kişiler arasında nasıl düzenlenmişti? Tüm öğrenciler yaptıkları araştırma doğrultusunda kendi menülerini oluşturarak, hayallerindeki kaleyi inşa ederek ve kendi armalarını yaratarak yiyecek, barınma ve armacılık konularında gerçek bir ortaçağ havasını hissederler. Üniteyi bitirirken, öğrenciler Ünite Sorusuna değinerek öğrendiklerini kendi yaşamlarıyla nasıl ilintilendirdiklerini sergileyen bir deneme yazarlar: Ortaçağ yaşamı sizin yaşamınızdan nasıl farklıydı

Öğretim Programı Çerçeve Soruları

 • Temel Soru
  Gerçekten olmak istediğimiz kişi olabilir miyiz?
 • Ünite Soruları
  Ortaçağ yaşamı sizin yaşamınızdan nasıl farklıydı?
  Ortaçağda bir kişinin rolü yaşamını nasıl etkilerdi?
  Ortaçağ kalelerinde yapı ve işlev arasındaki ilişki nasıldı?
 • İçerik Soruları
  Ortaçağ toplumunda yaşayan bir kişinin ulaşabileceği kaynaklar nelerdi?
  Ortaçağ toplumunda güç denetimi farklı kişiler arasında nasıl düzenlenmişti?
  Ortaçağdaki bir kalenin farklı parçaları ve işlevleri nelerdi?

Ölçme Planı

Ölçme Zamanlaması
Bu zamanlama, ünite boyunca kullanılacak yapılandırılmış ve yapılandırılmamış ölçümleri kronolojik sırada gösterir. Aşağıdaki tablo, her bir ölçümün nasıl, kim tarafından ve hangi amaçla kullanıldığını gösterir.

Ölçme Zamanlaması

Proje başlamadan önce Öğrenciler proje üstünde çalışır ve görevleri tamamlarlar Proje çalışmaları tamamlandıktan sonra

 • Beyin Fırtınası
 • Tartışma Denetim Listesi
 • Ortaçağ Günlüğü
 • Ortaçağ Karakterleri Sözlü Sunum Değerlendirme Tablosu
 • Ortaçağ Günlüğü Denetim Listesi
 • Eleştirel Düşünme Denetim Listesi
 • Tartışma Denetim Listesi
 • Menü Puanlama Rehberi
 • Kale Yapımı Puanlama Rehberi
 • Kale Planı Akran Değerlendirmesi
 • Eleştirel Düşünme Denetim Listesi
 • Tartışma Denetim Listesi
 • Ortaçağ Karakterleri Sözlü Sunum Değerlendirme Tablosu
 • Ortaçağ Deneme Yazımı Değerlendirme Tablosu

 

Değerlendirme Değerlendirme Süreci ve Amacı
Beyin Fırtınası Öğrenciler geçmiş bilgilerine erişebilmek için beyin fırtınası yöntemini kullanırlar. Öğretmen bu etkinliği ortaçağ çalışmasına hazır olmaları için kullanır.
Ortaçağ Günlüğü Öğrenciler ortaçağ rolleri hakkındaki fikirlerini düzenlemek, kaynaklarını belgelemek ve bağlantılar kurmak amacıyla günlük kullanırlar. Öğrenciler günlükte, öğretmenin ortaçağ algılamasını artırmak üzere sunduğu soru ve görüşlere değinirler. Günlükteki bilgileri sunum ve malzeme geliştirmekte kullanırlar. Öğretmen günlüğü, öğrencilerin araştırmalarının gelişim sürecini izlemek, yanlış anlamaları gidermek ve gerektikçe açıklama sağlamak için kullanırlar.
Ortaçağ Karakterleri Sözlü Sunum Değerlendirme Tablosu Öğrenciler tabloyu sözlü sunumlarını düzenlemek için kullanırlar. Öğretmen, ortaçağ karakterlerine ilişkin algılama ve performansı ölçmek için tabloyu kullanır.
Ortaçağ Günlük Denetim Listesi Öğrenciler listeyi araştırma sürecindeki gelişimlerini izlemek için kullanırlar. Proje için zorunlu tüm araştırma öğelerini hazırladıklarından emin olmalarını sağlar.
Eleştirel Düşünme Denetim Listesi Öğretmen bu listeyi öğrenciler çalışırken sorulara verdikleri yanıtları not etmek için kullanır. Öğrencilerin ünite boyunca sergilediği eleştirel düşünme becerilerini izlemeye yardımcı olur. Öğretmen bu listeyi ayrıca öğrencilere geribildirim vermek ve proje sonunda değerlendirme yapmak için kullanır.
Tartışma Denetim Listesi Öğretmen, öğrenciyi gözlemek, tartışmalara katılımı not etmek ünite sırasında sorduğu soruları uyarlayarak geribildirim vermek için bu listeyi kullanır. Öğretmen bu listeyi ayrıca proje sonunda değerlendirme yapmak için kullanır.
Menü Puanlama Rehberi Öğrenciler bu rehberi menü üzerindeki kendi gelişimlerini değerlendirmek için kullanırlar. Ayrıca öğretmen tarafından da son değerlendirme amacıyla kullanılır.
Kale Yapımı Puanlama Rehberi Öğrenciler bu rehberi kale planı ve yapımı konularındaki kendi yeterliklerini değerlendirmek için kullanırlar. Ayrıca öğretmen de öğrencilerin bir kalenin işlevini, parçalarını ve yapımını algılama düzeylerini değerlendirmek için bu rehberi kullanır.
Kale Planı Akran Değerlendirmesi Öğrenciler bu listeyi birbirlerin kale planlarını değerlendirmek için kullanırlar. Bu rehberde yapı ve parçalar listelenmiş olarak gelir ve böylece öğrenciler kolayca kale planında bulunan öğeleri karşılaştırabilirler. Öğretmen formu öğrencilerin nesnel geribildirim verebilme becerilerini değerlendirmek ve gerekirse öğretimi uyarlamak için kullanır.
Ortaçağ Deneme Yazımı Değerlendirme Tablosu Son sınıf oturumunda öğrencilerden Ünite Sorusunu yanıtlamaları istenir: Ortaçağ yaşamı sizin yaşamınızdan nasıl farklıydı? Öğretmen, öğrencinin öğrendiklerini kendi yaşamıyla ilintilendirebilme becerilerini ölçmek amacıyla bu tabloyu kullanır.

Geliştirenler

Intel® Gelecek İçin Eğitim programına katılan William Brooks bu ölçme planına öncülük etmiştir. Bir öğretmen grubu da burada gördüğünüz son halini geliştirmiştir.

Ortaçağ

Başlarken

Sınıf Düzeyi: 6-8
Alan: Sosyal Bilgiler
Konular: Dünya Tarihi, Ortaçağ Avrupa Hayatı
Üst Düzey Düşünme Becerileri: Karar Alma, Yaratıcılık
Anahtar Öğretiler: Feodalizm, Ortaçağ Hayatı, Antik Mimari
Gerekli Zaman: 3-4 hafta, haftada 3-4 saat, ders başına 45 dakika