• <Daha Fazlası Intel.com'da

Ara (Geliştirme Amaçlı) Değerlendirme

Ara (Geliştirme Amaçlı) Değerlendirme

Ara (Geliştirme Amaçlı) Değerlendirme Konusunda Araştırmalar Ne Diyor?

Ara (geliştirme amaçlı) değerlendirmeyi öğretimle birleştirmek, hem öğretmenleri hem de öğrencileri mücadeleye davet eder. Peki buna değer mi? Araştırmalar kesin bir “evet”i gösteriyor. Evet, değer.

1998’de Black ve William ara (geliştirme amaçlı) değerlendirmenin öğrenci başarısı üzerindeki etkisi ile ilgili 21 araştırma çalışması ve yaklaşık 580 makale ya da bölümü gözden geçirdiler. Ara (geliştirme amaçlı) değerlendirme uygulamasını güçlendirmeyi içeren yeniliklerin, öğrenme açısından önemli ve genellikle büyük kazançlar ortaya çıkardığını buldular. Analizler sonucunda eğitime ilişkin birçok girişimin etkisini aşan bir sayı olan 0.4 ile 0.7 arasında bir etki büyüklüğü buldular.

Stiggins (2004) etkili sınıf değerlendirmesinin öğrencilerin sınav sonuçları üzerinde tam standart sapmanın artış etkisine sahip olabileceği sonucuna vararak, bu sonucu doğruladı, ki bu da birebir öğretme sonuçlarıyla karşılaştırılabilir bir sonuçtur. Ara (geliştirme amaçlı) değerlendirme, anaokulundan üniversiteye tüm öğrencilerin öğrenmesini geliştirirken (Black, 2003), araştırmalar bundan en çok fazladan yardıma ihtiyacı olan düşük başarılı öğrencilerin yarar sağladığını göstermektedir (Black & Wiliam, 1998).

Ancak, ara (geliştirme amaçlı) değerlendirme kendi başına öğrencinin öğrenmesini geliştirmez. Ara (geliştirme amaçlı) değerlendirmeden elde edilen bilgiler onların bireysel ihtiyaçlarını karşılamak ve bağımsız öğrenenler haline gelmelerine yardımcı olmak için yapıcı biçimde kullanıldığında, öğrenciler öğremeyi öğrenme konusunda gelişim gösterirler.

Günümüz sınıflarına öğrenciler, farklı altyapılardan çeşitli yetenek ve ilgileriyle birlikte girerler. Ara (geliştirme amaçlı) değerlendirme, farklılaştırılmış öğretim yoluyla öğretmenlerin, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olur.

Yaşam boyu öğrenme için gerekli becerileri geliştirme, 21. yüzyılda başarı için önemlidir. Öğrenciler ara (geliştirme amaçlı) değerlendirmeyi stratejik biçimde kullanarak, öz-yönelimli öğrenenler haline gelmek için beceriler geliştirirler.

Ara (Geliştirme Amaçlı) Değerlendirme