• <Daha Fazlası Intel.com'da

Değerlendirmenin Amaçları

Değerlendirmenin Amaçları

Sürekli Değerlendirme (ongoing assessment)

Öğretmenler sürekli olarak öğrencilerinin neyi nasıl öğrendikleri konusunda resmi ve resmi olmayan bilgiler toplamaktadırlar. Öğrencilerin sınav ve ödevlerini kontrol ederler, küçük grup etkinliklerini dinlerler, planlanmış ve planlanmamış etkinliklere katılan öğrencileri gözlemlerler. Bu bilgileri farklı amaçlar için kullanırlar. Ancak, öğretmenler doğru bilgi türünü sistematik bir şekilde topladıkları ve etkili bir şekilde kullandıklarında, öğrencilerinin düşünen ve öğrenen bireyler olarak yetişmelerine yardımcı olurlar.

Bazı bağlamlarda değerlendirme ve değerlendirme terimleri birbirinin yerine kullanılmaktadır. Burada, öğrencinin öğrenmesi konusunda bilgi sağlayan tüm yöntem ve stratejilerden söz ederken değerlendirme terimini kullanacağız. Ara (Geliştirme Amaçlı) değerlendirme, öğrencilere öğrenme sürecinde nasıl ilerledikleri konusunda geribildirim verir. Son (bütüncül) değerlendirme bir ünite ya da proje sonunda yer alarak, öğrencilerin edindikleri bilgi ve beceriler hakkında öğretmenlere ve öğrencilere bilgi verir.

Öğretim döngüsü boyunca farklı değerlendirme gerçekleştirmek, hem öğrenciye hem de öğretmene çok daha yararlı bilgiler sağlayabilir. Ara (Geliştirme Amaçlı) değerlendirme şu amaçlara yönelik kullanılabilir:

  • Öğrencilerin önceki bilgilerini ve hazır bulunuşluklarını değerlendirmek
  • Öz-yönelimve işbirliğini teşvik etmek
  • Öğrenci ve öğretmene, teşhise yönelik geribildirim vermek
  • İlerlemeyi izlemek
  • Kavramayı kontrol etmek ve metabilişselliği teşvik etmek
  • Anladığını ve kazandığı becerileri sergilemek

Değerlendirmenin en önemli amacı, kaliteli öğretim sunabilmeleri için öğretmenlere gerekli olan bilgiyi sağlamaktır. Yerleşik ve sürekli değerlendirme, proje tabanlı öğrenmenin kalbidir ve öğrencilere bildikleri şeyleri farklı şekillerde keşfetmeleri ve göstermeleri için yol gösterir. Öğretilecek bir üniteyle bütünleştirilmiş bir değerlendirme sistemiyle, öğretmenler öğrencilerinin ihtiyaçları hakkında daha fazla bilgi edinebilir ve öğretimlerini öğrenci başarısını arttıracak şekilde tasarımlayabilirler. McMillan (2000)’a göre, değerlendirme öğretimle bütünleştirildiğinde, öğretmenler hangi etkinlik ve ödevlerin en yararlı olacağı, ne seviyede öğretmenin uygun olduğu ve son değerlendirmenin teşhise yardımcı bilgileri nasıl verdiği konularında bilgi sahibi olurlar.

Öğrenme Döngüsü Boyunca Değerlendirme

Etkili değerlendirme süreklidir.

Daha ayrıntılı bilgi için burayı tıklayın >