• <Daha Fazlası Intel.com'da

Başarılı Değerlendirme

Başarılı Değerlendirme

Okulunuzda Kullanın

Çeşitli değerlendirme sistemi türlerini günlük sınıf etkinlikleriyle etkili biçimde bütünleştirmek, “öğrencilerin, öğrenenler olarak rollerinde ve öğretmenlerin, öğrencilerin öğrenme kapasitesini geliştirmedeki rollerinde gerçekten derin değişiklikler ortaya çıkarabilir” (Black ve meslektaşları, 2003, s. 102-3).

Paul Black ve meslektaşları, iki İngiliz ortaokulundaki öğretmenlerle iki yıl boyunca, King's-Medway-Oxfordshire Ara Değerlendirme Programı (KMOFAP) adlı öğretim programlarına ara (geliştirme amaçlı) değerlendirmeyi dahil etme üzerinde çalıştılar. Projenin sonunda, araştırmacılar kendilerine “sınıfda gerçekleştirilen eğitimde köklü bazı değişiklikler yapmadan ara (geliştirme amaçlı) değerlendirmeyi dahil etmenin mümkün olup olmadığını sordular” (s. 7).
Araştırmacılar, ara (geliştirme amaçlı) değerlendirmenin sürekli kullanımının doğal bir sonucu olarak, öğrencilerin sadece öğrenmelerinin nasıl ilerlediğine ilişkin düzenli, yararlı bilgiler almalarının yanısıra bilgi ve becerileri kişisel olarak anlamlı öğrenmeye dönüştürmelerine yardımcı olan etkinliklere etkin biçimde katıldıkları bir sınıf sistemine yönelik bir ilerlemenin oluştuğunu ortaya koymuşlardır. Ara (geliştirme amaçlı) değerlendirme, öğrenci merkezli sınıf ın sadece bir ögesidir.

Öğrencilerin pasif alıcılar olarak algılandığı ve değerlendirmenin final sınavları ile ödevlerden oluştuğu bir ortamda öğretmenlik yapmayı öğrenen öğretmenlerin ara (geliştirme amaçlı) değerlendirmeyi etkin biçimde kullanmaları için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerilere sahip olmaları olası değildir. Eğer başarılı olacaklarsa, temel konulara yönelik mesleki gelişim gereklidir.

Öğretmenler, bir boşlukta öğretmezler. Bina olanakları, yöneticiler, toplum kültürleri, teçhizat ve diğer öğretmenler tarafından çevrelenmişlerdir. Ara (geliştirme amaçlı) değerlendirmenin etkin kullanımı ve öğrenci merkezli sınıf kültürü oluşturma, her düzeyde güçlü destek ve liderlik gerektirir.

Okul Genelinde Uygulamaya Yönelik Sorunlar