• <Daha Fazlası Intel.com'da

Değerlendirme Türleri

Değerlendirme Türleri

Farklı Biçimde Değerlendirme

Değerlendirme, günümüz sınıflarında yaygın bir uygulamadır. Geleneksel değerlendirme genellikle tahmin edilebilir biçimde gerçekleşir. Ancak öğretmenlerin öğretme, öğrencilerin de öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak için çok çeşitli değerlendirme sistemi seçenekleri mevcuttur.

Ara (Geliştirme Amaçlı) Değerlendirme
Test ve sınavlar okullarda ortadan kalmayacak olmasına rağmen, öğretimi bilgilendirmek, geribildirim vermek ve ürün ve performansları ölçmek için değerlendirmenin farklı türlerinden elde edilen bilgiler kullanıldığında, öğrencinin öğrenmesi önemli derecede arttırılabilir. Bir ünite işlenirken ve öncesinde gerçekleşen değerlendirme ‘Ara (Geliştirme Amaçlı) Değerlendirme’ olarak adlandırılır.

Birçok ara (geliştirme amaçlı) değerlendirme stratejisi, öğretmen ve öğrencilere öğrenmeyi geliştirmek için ihtiyaç duydukları bilgileri sunar:

  1. Öğrenci çalışmalarını inceleme, grafik düzenleyicileri analiz etme ve beyin fırtınası gibi öğrenci ihtiyaçlarını değerlendirme stratejileri
  2. Kendini değerlendirme, akran geribildirimi ve işbirlikli gruplaşma gibi öz-yönlendirmeyi teşvik etme stratejileri
  3. Yapılandırılmamış gözlemler, görüşmeler ve öğrenme günlükleri gibi ilerlemeyi izleme stratejileri
  4. Günlük, ropörtaj ve yapılandırılmamış soru sorma gibi kavramayı kontrol etme stratejileri.

Son Değerlendirme (Summative Assessment)
Ara (geliştirme amaçlı) değerlendirme öğretmen ve öğrencilere projeler üzerinde çalışırken belli bir noktada nasıl gittikleri hakkında bilgi verirken, birçok öğretmenin belli bir ünitenin sonunda ya da belli bir proje hakkında öğrencinin öğrenmesiyle ilgili bir rapor vermesi gerekebilir. Öğrenciler de ne kadar başarılı oldukları konusunda bilgi almak isterler ve buna ihtiyaç duyarlar. İşten sonra yapılan bu tür değerlendirme, ‘son değerlendirme’ olarak adlandırılır.

Eğer öğretmen ve öğrenciler bunlara analitik olarak bakmaya zaman ayırırlarsa, son değerlendirmeler, ünite testleri gibi yararlı bilgiler sağlayabilir. Gelecek ünitelere ve gelecekteki diğer öğrenci gruplarına daha derinlemesine hitap edebilmek için öğretmenler zayıf alanları tespit edebilirler. Öğrenciler problemli kısımları tanımlayıp sonraki öğrenmeleri için amaçlar belirleyebilirler.


Değerlendirme Türleri

Değerlendirme Senaryoları

İki farklı sınıftaki öğrencilerin (biri geleneksel değerlendirmenin olduğu, diğeri değerlendirmenin sürekli olduğu) deneyimlerini karşılaştırın.

Daha ayrıntılı bilgi için burayı tıklayın >