• <Daha Fazlası Intel.com'da

Değerlendirme Stratejileri

Değerlendirme Stratejileri

Farklı Değerlendirme Yöntemleri Geliştirme ve Kullanma İlkeleri

Bu değerlendirme stratejileri hem öğretmenlere hem de öğrencilere değerli bilgiler sağlar. Her strateji az bulunur yöntem ve araçlar sunar. Kilit nokta; bunların farklı amaçlarını, nasıl yapılandırılabileceklerini ve en son da sonuçlarla ne yapılacağını anlamaktır. Değerlendirme stratejileri beş ana kategoriye ayrılabilir. Bir kategorideki tüm yöntemleri kullanmak gerekli değildir, ancak bir değerlendirme planına tüm kategoriler dâhil edilmelidir.

Öğrenci İhtiyaçlarını Belirleme Stratejileri >
Bir öğrencinin geçmiş deneyimlerini, becerilerini, tutumlarını ve hatalarını belirlemeye yardımcı olmak için öğretimden önce bu stratejileri kullanın. Bu stratejiler, her öğrencinin öğrenme gereksinimlerini değerlendirmeye ve öğrencilerin önceden bildikleriyle (önceki bilgiler) öğrenecekleri arasında bağlantılar kurmalarına yardımcı olur.

Öz-yönelim ve İşbirliğini Özendirme Stratejileri >
Bu stratejileri, öğrencilerin kendi öğrenmelerine sahip çıkma, kişilerarası beceriler sergileme, yüksek kaliteli işler yapma, geribildirimi anlama ve sınıf arkadaşlarının çalışmalarını değerlendirme yeteneklerini değerlendirmek için kullanın.

İlerlemeyi İzleme Stratejileri >
Bu stratejileri, bir proje esnasında öğrencilerin doğru yolda devam etmelerine yardımcı olmak için kullanın. Öğrenciler, açık uçlu ödevleri tamamlayarak bu değerlendirme yöntemleri ve araçları onlara verildiğinde, daha öz-yönetimli hale gelirler. Ayrıca bu stratejiler, öğrencilerin ne zaman ve nerede fazladan yardım veya ek öğretime gereksinim duyduklarını belirlemeye yardımcı olur. Bu stratejilerin çoğu, zaman içinde öğrenmenin gelişimine yönelik doküman sağlarlar.

Kavramayı Denetleme ve Üstbilişi Özendirme Stratejileri >
Öğrenciler proje esnasında ilerlerken, kavramalarını kontrol etmek için bu stratejileri kullanın. Bu stratejileri, kendi öğrenmeleri hakkında düşünmek için öğrenciler de kullanır. Aynı yöntem her iki amaç için de kullanılabilir, ancak öğrencilerin neyi, nasıl öğreniyor oldukları hakkında düşünmelerine yardımcı olmak için onlara açık uçlu soru ve iletiler sağlamak önemlidir.

Kavrama ve Beceri Sergileme Stratejileri >
Bu stratejileri, projenin sonunda öğrencilerin kavrama ve becerilerini değerlendirmek için kullanın. Bu kategorideki iki farklı strateji türü:

  • Ürün ve performanslar
  • Portfolyolar ve öğrenci yönlendirmeli görüşmeler

Ürünler, bazen de insan eliyle yapılmış şeyler olarak bilinen, öğrencilerin yarattığı şeylerdir. Performanslar da öğrencilerin yaptığı şeylerdir. Öğrenci yönlendirmeli görüşmeler; öğrencilerin portfolyolarını, örnek çalışmalarını paylaştıkları ve ilgilerini, öğrenmelerini ve amaçlarını tartıştıkları araçlar iken; portfolyolar, öğrencilerin çabalarını, ilerlemelerini ve başarılarını sergileyen ürün ve performansların zaman içinde kasıtlı olarak toplanmış halidir.

Değerlendirme Stratejileri

Değerlendirme Stratejilerini Değiştirme

Bir öğretmen, farklı değerlendirme türlerini dâhil etmek için bir ünitede değişiklikler yapar.

Daha ayrıntılı bilgi için burayı tıklayın >