• <Daha Fazlası Intel.com'da

Kavramayı Denetleme

Kavramayı Denetleme

Kavramayı Denetleme ve Üstbilişi Özendirme

Üstbiliş ya da düşünmeyi düşünme, insanların nasıl düşündüklerini kontrol eden ve düzenleyen zihinsel süreçlerle ilgilidir. Üstbiliş özellikle proje çalışmasında önemlidir, çünkü öğrenciler hangi stratejileri kullanacakları ve onları nasıl kullanacakları hakkında kararlar almalıdırlar. Marzano (1998)’nun 4000 farklı öğretimsel müdahaleyi kapsayan araştırması, öğrenci öğrenmesini geliştirmede en etkili olanların, öğrencilerin kendi düşünme süreçleri hakkında nasıl düşündükleri ve öğrencilerin öğrenenler olarak kendileri hakkında ne hissettiklerine odaklananlar olduğunu bulmuştur.

Aşağıdaki tablo, kavramayı kontrol etmek ve üstbilişi özendirmek için kullanılan yöntem, amaç ve araçların tanıtımını içerir. Bu yöntemler, öğretmenler öğrencilerin kendi öğrenmeleri hakkında düşünmelerine yardımcı olurken, kavramayı kontrol etmelerine de olanak sağlar. Aynı yöntem, her iki amaç için de kullanılabilir ama öğretmenler soru ve araştırmaya yönelten maddeler aracılığıyla öğrencilerin neve nasıl öğrendikleri hakkında düşünmelerine yardımcı olmada açık olmalıdırlar. Linkler daha detaylı bilgi ve özel örnekler sağlar.

Değerlendirme yöntemi Amaç Ne zaman kullanılacağı Araç
Yazılı günlükler Günlükler, öğrenme konusunda kapsamlı, yazılı yansıtmalar veya çabuk yanıtlara karşılık yazılardır. Yansıtmalara ek olarak, çabuk yanıtlar belli düşünme becerilerini projenin kilit noktalarında ortaya çıkarırlar. Proje süresince, kilit noktalarda ve projenin sonunda kullanın.
Video ve fotoğraf günlükleri Bu günlükler ilerlemenin, tepkilerin ve yansıtmaların görsel belgelerini ele geçirir ya da beceri gelişimini gösterir. Proje süresince kullanın, ancak son ürün ya da performanslarla bütünleştirilebilir.
  • Fotoğraf sırası ve konusunun taslağı (fotoğraf listesi)
  • Video sahneleri için program
Planlanmış görüşme ve gözlemler
Resmi sözlü görüşmeler anlamayı incelemek için bireyler ya da gruplarla planlanır. Görüşme soruları (protocol) öğrencilerden şu anki kavramalarını açıklamalarını ve sebepler göstermelerini ister. Planlı gözlemler de benzerdir ancak beceri, süreç ve performans değerlendirmeleri için kullanılır ve öğrenciler tarafından da yapılabilirler. Planlı görüşme ve gözlemleri proje süresince kullanın.
Resmi olmayan soru sorma Soru sorma, öğrencilerin fikir ve düşüncelerini açıkça ifade etmelerine izin verir, bağlantılar kurmalarının yanında diğer öğrencilerin açıklamalarına yönelik yansıtma yapmalarını sağlar. Zor işler yapmak, öğrenci kavramasını değerlendirmek ve gerektiğinde derslerde değişiklikler yapmak için kullanın. Proje süresince, genellikle grup çalışması ya da sınıf tartışmaları esnasında kullanın.
Yazılı ve sözlü sınav ve quizler Sınav ve quizler bilgi edinimi ve anlamanın doğrudan kanıtlarını sunarlar. Proje içinde ve sonunda kilit noktalarda kullanın.
  • Sınav ve quiz soruları.
Değerlendirme Stratejileri