• <Daha Fazlası Intel.com'da

Öz-yönelim ve İşbirliğini Özendirme

Öz-yönelim ve İşbirliğini Özendirme

Bağımsız Öğrenenler Geliştirme

Eğitimin nihai amacı, kendi kendilerine öğrenebilen öğrenciler yetiştirmektir. Bu, özellikle hızlı teknolojik gelişim çağı, becerilerin sürekli öğrenilmesinin ve tekrar öğrenilmesinin gerekli olduğu 21’inci yüzyılda önemlidir. Öz-yönelimli öğrenenler; özendirme olmadan, planlamada ve buna uymada etkindirler. Çok çeşitli araç ve kaynakları nasıl belirleyecekleri ve kullanacaklarını bilirler. Uygun riskler alırlar ve hatalarından bir şeyler öğrenirler.

Alanyazın, öz-yönelimli öğrenmeyi geliştiren sınıfların meraklı ve yeni şeyler denemeye istekli (Garrison, 1997), problemleri meydan okuma olarak gören, değişimi isteyen ve öğrenmeden zevk alan (Taylor, 1995) öğrenciler geliştirdiğini gösterir. Taylor ayrıca bu ortamdaki öğrencilerin, motive olmuş ve azimli, bağımsız, öz disiplini olan, kendine güvenen ve amaç odaklı olduklarını bulmuştur. Tüm bu özellikler, öğrencilerin gelecekteki girişimlerinde başarılı olmak için edinmeleri gereken 21’inci yüzyıl becerilerini destekler.

Aşağıdaki tablo öz-yönelim ve işbirliği için kullanılan yöntem, amaç ve araçlar konusuna genel bir bakış içerir. Linkler daha detaylı bilgi ve özel örnekler sağlar.

Değerlendirme Yöntemi Amaç Ne Zaman Kullanılacağı Araç
Proje planı Proje planları, öğrencilerin öğrenme konusunda aitlik hissi kazanmalarına yardımcı olur. Öğrenciler amaçları belirler, amaçlara ulaşmak için stratejiler tasarlar, zaman çizgileri oluşturur ve değerlendirme ölçütlerini tanımlarlar. Bir projenin başlangıcında öğrencilerle görüşmelerde kullanın. Öğrencilerin kendi planlarını geliştirmelerine ve uygulanabilirlik ve belirlilik için gözden geçirmelerine yardımcı olun.
Öz-değerlendirme ve yansıtma Öz-değerlendirme ve yansıtma; öğrencilere kendi ilerlemelerini, düşünmelerini ve öğrenmelerini değerlendirme ve gelişime yönelik yöntemleri yansıtma fırsatları verir. Proje boyunca ya görüşmeler aracılığıyla sözel olarak ya da yazılı olarak kullanın.
Akran geribildirimi Akran geribildirimi, öğrencilerin akranlarının çalışmalarını değerlendirerek, kaliteli çalışmanın özelliklerini içselleştirmelerine yardımcı olur. Grup tartışması esnasında, kaba bir taslaktan ya da son ürün veya performanstan sonra, proje boyunca kullanın.
Grupların gözlemlenmesi Grup çalışmalarının gözlemlenmesi, işbirliği becerilerinin değerlendirilmesini destekler. Proje boyunca notlar alarak, denetim listeleri kullanarak ve işleri tamamlamak için gruplar birlikte çalışırken araştırmaya yönelten sorular vererek kullanın. Öğrenciler, ayrıca denetim listeleri ve yansıtma kullanarak kendi grup çalışması becerilerini değerlendirirler.
Değerlendirme Stratejileri