• <Daha Fazlası Intel.com'da

İlerlemeyi İzleme

İlerlemeyi İzleme

İlerlemeyi İzleme

Öğretmenler; öğrencilerinin ilerlemelerini, öğrenciler projeler üzerinde çalışırken, öğrenme süreçleri ve kavramlar hakkında bilgi toplayarak izlerler. Bu bilgiye dayalı geribildirim vererek, hatalara ve diğer öğrenme problemlerine uygun bir şekilde değinebilirler.

Öğrenci ilerlemesini izleyen değerlendirme sistemlerinden toplanan veriler zamanında, özel geribildirime bağlı olduğunda; öğrenciler özellikle zayıf oldukları alanlara hitap ederek ve kavrama ve güçlü alanlarını doğrulayarak, kendi öğrenmeleri konusunda kontrolü daha fazla ele geçirebilirler. Araştırmalar; geribildirim özel, işin özelliklerine odaklanmış ve öğrencilerin geliştirebileceği şekilde olduğunda, tüm öğrencilerin yararlanabileceğini ancak zorluk çeken öğrencilerin bundan en fazla yararlandığını gösterir.

Aşağıdaki tablo ilerlemeyi izlemek için kullanılan yöntem, amaç ve araçların tanıtımını içerir. Bu yöntemler, öğretmen ve öğrencilerin proje esnasında doğru yolda olmalarına yardımcı olur. Öğrencilerin de açık uçlu ödevleri tamamlarken daha özyönetimli olmalarına olanak sağlar. Öğretmenlerin öğrencilerin ne zaman ve nerede ekstra yardıma ya da ek öğretime gereksinim duyacaklarını anlamalarına yardımcı olur. Bu yöntemlerin çoğu, zaman içinde öğrenmenin gelişiminin belgelenmesini sağlar. Linkler daha detaylı bilgi ve özel örnekler sağlar.


Değerlendirme Yöntemi Amaç Ne zaman kullanılacağı Araç
Resmi olmayan gözlemler ve öyküleyici kısa notlar Gözlemlerden elde edilen notlar, öğretimde uyarlamaları destekler ve son değerlendirmeler için kanıt sağlar. Ünite boyunca grup ve bireysel çalışma zamanlarında kullanın
  • Kişisel (doc) ve grup dosyalarında toplanan notlar
  • Beklenen (doc) davranışlara odaklanmaya yardım etmeye yönelik denetim listeleri
Öğrenme günlükleri Günlükler; bir proje defteri, günlük ya da yapılandırılmış sorularla kullanılan kısa formlardaki, kısa, düzenli güncellemelerdir İlerleme denetimi, proje toplantıları ya da görüşmeler esnasında gözden geçirin
  • Formlar (doc)
  • Araştırmaya yönelten sorular
İlerleme denetim listeleri İlerleme denetim listeleri, projelerin öğrencilerin belli gereksinimleri belli bir sıra içinde ya da bir plan dâhilinde karşılamalarını gerektiren yerlerde gereklidir. Grup toplantıları veya görüşmelerde kullanın. Öğrenciler, ilerlemelerini izlemek ve plan yapmaya yardımcı olmak ya da kendi gereksinim karşılamaya yönelik uyarlamalar yapmak için kullanırlar.
  • Aşamalar (doc), teslim tarihleri ve onay aşamaları olan denetim listeleri.
İlerleme raporları İlerleme raporları, öğrencilerin ilerlemelerini belgelemelerine veya kendi kavramalarına göre yeni bir şeyi açıklamalarına yardımcı olur. Bir rapor, kaba bir taslak, bir storyboard ya da veri özeti olabilir. Bir projenin, taslağı ya da ilk taslağın tam yarısı gibi kilit basamaklarında kullanın.
  • Formlar (doc)
  • Araştırmaya yönelten sorular
Proje toplantıları ve görüşmeleri Proje toplantıları, öğrencinin bir sonraki aşamaya ya da projenin dönüm noktasına geçmeye yönelik hazırbulunuşluğunun onayına veya sonlandırılmasına olanak verir. İlerlemeyi kontrol etmek, grup çalışmasında bağlılığı korumak ve sonraki aşamaları planlamak için kullanın. Proje süresince kısa, düzenli grup toplantıları ve bireysel toplantılar.
  • Gündem, amaçlar ve süreç formu