• <Daha Fazlası Intel.com'da

Belleten

Belleten

Projeleri Değerlendirme Uygulamasının Kullanımı

Üçüncü sınıf öğretmeni olan Mina öğretmen, basit makineler konusunda bir ünite planlıyor. Öğrencilerinden, bulundukları çevredeki basit makineleri inceleyip, başka bir şehirdeki ortak bir sınıf ile işbirliği yapmalarını ve tasarladıklarını paylaşmaları istiyor. Öğrencilerin çalışmalarını İnternette oluşturacakları bir wiki aracılığıyla paylaşmaları planlanıyor. Bu ünitede, 21’inci yüzyıl becerilerinden öz-yönelim (self-direction) ve işbirliği üzerinde odaklanılıyor. Mina öğretmen, kendi değerlendirme sistemini oluşturmak için Proje Değerlendirme uygulamasını şu şekilde kullanıyor:

  • Ünitenin tasarımına ilişkin beyin fırtınası yaparken, o ünitede öğrencilerin kazanmasını beklediği becerilerle ilgili ne tür değerlendirme örneklerinin olduğunu görmek için Değerlendirme Kütüphanesine göz atar.
  • Daha sonra öz-yönelim, işbirliği ve basit makinelerle ilgili değerlendirme örnekleri için, kütüphaneyi araştırır.
  • Ünitesinde kullanmak istediği bir öz-yönelim değerlendirme tablosu ve bir işbirliği denetim listesi bulur; ama, öncelikle kendi projeine uyarlamak için bu örneklerde değişiklikler yapar.
  • Mina öğretmen, daha önce bir değerlendirme tablosu (rubric) kullanarak wiki ile gerçekleştirilen öğrenci yayınlarını başarılı biçimde ölçmüştü. Bu değerlendirme tablosunu, Projeleri Değerlendirme uygulaması içindeki Öğretmen Çalışma Alanı’na kaydetmek istiyor. Böylece bu örneği kullanarak yeni bir değerlendirme sistemi oluşturur.
  • Mina öğretmen, yeni değerlendirme sisteminin 21’inci yüzyıl becerilerine hitap etmesini istiyor. Hızlı Arama özelliğini kullanarak diğer değerlendirme örneklerinin bazı özelliklerini kopyalar ve kendi Wiki değerlendirme tablosuna ekler.

Mina öğretmen birkaç değerlendirme sistemi (örnekleri) oluşturduktan sonra, kendi Kişisel Kütüphanesini düzenler.

Grafik ve diğer tasarım özellikleri ekleyerek değerlendirme sistemini yan sınıfta aynı dersi veren öğretmen arkadaşıyla paylaşmak için, değerlendirme sistemlerini masaüstüne gönderir ve kaynaklarını paylaşmak için e-posta özelliğini kullanır.