• <Daha Fazlası Intel.com'da

Etkili Projelerin Tasarımı

Öğrencilerin İlgisini Çekmeye Yönelik Proje Tabanlı Üniteler

Öğretmenler, öğretimlerini geliştirmeye yönelik iyi fikirler için hep birbirlerini kullanmışlardır. Etkili Projelerin Tasarımı kaynağı, teknolojiyi sınıf projeleriyle bütünleştiren örnek unite planlarının bir koleksiyonunu içerir. Ünitelerin çoğu, Intel® Gelecek İçin Eğitim (yeni adıyla Intel® Öğretmen Programı Temel Kursu) mesleki gelişim programına katılan öğretmenler tarafından geliştirilmiştir. Program, standartlara parallel öğretim programı geliştirmeyi vurgular ve öğretim programı tasarım soruları, gerçek proje ödevleri, etkili öğretim stratejileri ve performans değerlendirme sistemleri kullanarak üst düzey düşünmeyi geliştirir. Etkili Projelerin Tasarımı kaynakları, iyi planlamaya temel oluşturur ve bu proje tabanlı ünitelerde uyarlamalar yapmada ya da kendi ünitenizi baştan geliştirmede sizi destekler.

Proje Tasarımı

Proje Tasarımı ›
Öğretim programı ve notlarda proje yaklaşımlarının etkili kullanımını öğreniniz.İyi tasarlanmış öğretim programı tasarım sorularının, projeleri nasıl önemli öğrenme amaçları üzerinde odakladıklarını görünüz. Proje değerlendirmeye ve proje çalışması esnasında öğrencileri doğru yolda tutmaya yönelik iyi fikirler bulunuz. Standartları hedeflemenize ve öğrenci ürün ve performanslarını değerlendirmenize yardımcı olmaları için, planlama rehberini takip ediniz.

Düşünme Becerileri

Düşünme Becerileri ›
Güncel araştırmaların üst düzey düşünmeye dair söylediklerini ve ilkokul ve ortaokul sınıflarında bunların neye benzediklerini gözden geçiriniz.

Ünite Planı Dizini ›

Ünite Planı Dizini ›
Hemen kullanabileceğiniz ya da kendi planlamanız için örnek olarak kullanabileceğiniz, teknoloji açısından zengin unite planlarını inceleyiniz.

Öğretim Stratejileri

Öğretim Stratejileri ›
Öğrencilerin ilgisini çekmek ve kendi öğretim amaçlarınızı yerine getirmek için ‘ödünç alınmaya değer’ çeşitli fikirleri uyarlama konusunda bilgi edininiz.

Etkili Projelerin Tasarımı

İlgi çekici bir deyiş

"Ben öğretmen değil, yol sorulan bir arkadaştım ve ileriyi, kendi yönümü gösterdim."

George Bernard Shaw