• <Daha Fazlası Intel.com'da

Proje Tasarımı

Proje Tasarımı

Şöyle bir sınıf hayal edin...

Bir birinci sınıf öğrencisi, ‘Hayvanat bahçesinde tembel ayıları görmeyi ve broşürümü hayvanat bahçesi bakıcısına göstermeyi bekleyemem. Belki de hayvanat bahçesindeki tembel ayı, benden dört kat daha büyüktür!’ der.

Bir beşinci sınıf öğrencisi ‘Lalelerin Alaska’da açıp açmadıklarını merak ediyorum. Öğrenmek için e-arkadaşlarıma mesaj göndereceğim’ diye sorar.

Bir lise öğrencisi ‘Cornell Üniversitesi ile olan telekonferans, ötücü kuşların göçüyle ilgili araştırmamızın güvenilirliğini arttıracak, belki de kendi raporumuzu yayımlayabiliriz.’ der.

Bir ortaokul öğretmeni şu yorumda bulunur ‘Sınıfımdaki düzenli kargaşa, gerçekten yarar sağladı. Öğrencilerim, ekosistemlere yönelik derin bir kavrayış sergiledi ve yerli türleri ve doğal ortamlarını korumak için herkesin yapabileceği şeyler hakkında bir haber bülteni oluşturdu. Halk Merkezinde çalışmalarının sergilendiğini görmeyi bekleyemezler.

Öğrenmenin en önünde değerlendirme ve içerikle, öğrencileri gerçek çalışmalarla meşgul etmek ve 21’inci yüzyıl becerilerinden işbirliği, problem çözme ve eleştirel düşünmeyi geliştirmek için öğretmenler proje yaklaşımlarını kullanırlar. Iyi tasarlandığında, proje tabanlı öğretim programı öğrenciler için yüksek kaliteli sonuçlar ve öğretmenler için tatmin edici bir deneyim ortaya çıkarabilir.

Proje Tabanlı Öğrenmenin Tanımlanması

Proje tabanlı öğrenme, öğrenci merkezli bir öğretim modelidir. Öğrenci araştırmasını ve gerçek ürün ve performanslarda öğrenmenin sergilenmesini teşvik eden, kapsamlı bir çalışma aracılığıyla içerik bilgi ve becerilerini geliştirir.

Proje tabanlı üniteler, öğrenme stillerine bakmaksızın tüm öğrencilerin ilgisini çekmek için çeşitli öğretim stratejileri içerir. Öğrenciler, soruları cevaplamak ve içeriğe yönelik daha ayrıntı bir anlam kavramak için, çoğunlukla dışarıdaki uzmanlar ve toplum üyeleriyle işbirliği yaparlar. Teknoloji öğrenmeyi destekler ve proje çalışması boyunca öğrencilerin yüksek kaliteli çalışmalar üretmesini garantilemek için birçok değerlendirme sistemi türü dahil edilir.

Projelerin Özellikleri >
Proje tabanlı bir unite planlamada kullanılan tasarım ögeleri hakkında daha fazla şey öğreniniz.

Projelerin Planlanması >
Sınıfınız için proje tabanlı bir unite tasarlama ve değerlendirmeye yönelik yardım alınız. Proje tabanlı ünitelerinizi geliştirme yolları ve fikirler bulunuz.

Öğretim Programı Tasarım Soruları >
Temel soru, unite ve içerik sorularının ilgiyi nasıl harekete geçirdiği ve öğrenmeyi üst düzey öğrenci düşünmesi ve ilgisini çekmeyi nasıl yönlendirdiği hakkında daha fazla şey öğreniniz.

Aktif Projeler >
Geleneksel öğretimden, proje tabanlı yaklaşımlara geçiş hakkında birşeyler okuyun. Öğretmenlerin geçiş yaparken zorluklara nasıl hitap ettiklerinin örneklerini görünüz.

Proje Tasarımı