• <Daha Fazlası Intel.com'da

Öğretim Programı Tasarım Soruları

Öğretim Programı Tasarım Soruları

Doğru Soruları Sorma

Ilginç, açık uçlu sorular sormak, öğrencileri derin düşünmeye teşvik etmek ve onlara öğrenme için anlamlı bir bağlam sağlamak için etkili bir yoldur. Öğrencilere, cevabını bulmaya karşı gerçekten ilgili oldukları sorular verilirse, meşgul olurlar. Sorular, konu ve kendi yaşamları arasında bağlantı kurmalarına yardımcı olduğunda, öğrenmenin bir anlamı vardır. Doğru soruları sorarak, öğrencilerimizin daha motive olmuş ve öz yönlendirmeli hale gelmelerine yardımcı olabiliriz. Ama doğru sorular nelerdir?

Öğretim programı tasarım soruları, projeler süresince sorgulamayı düzenleyen bir yapı sağlar ve tüm düzeylerde düşünmenin gelişimine yardımcı olur. Projelerde, içerik kavrama ve öğrenmeyi öğrencilerle alakalı hale getiren, ilginç ve kalıcı fikirlerin bulunması arasında bir denge sağlar. Öğretim programı tasarım soruları bir üniteye rehberlik eder ve temel sorular, unite soruları ve içerik soruları içerir.

Temel sorular ve unite soruları, öğrenmeye yönelik bir mantıksal temel sağlar. Öğrencilerin; ‘niçin’ ve ‘nasıl’ın farkına varmalarına yardımcı olur ve soru sorma, tartışma ve araştırmayı teşvik eder. Öğrencilerin, öğrenmelerini kişiselleştirmelerini ve konuya yönelik kavrayış geliştirmelerini gerektirir. Iyi temel soru ve unite soruları; öğrenciyi eleştirel düşünmeyle meşgul eder, merakını arttırır ve öğretim programına karşı sorgulayıcı bir yaklaşım geliştirir. Böyle soruları cevaplamak için öğrenciler, konuları derinlemesine araştırmalı ve topladıkları bilgilerden kendi anlamlarını ve cevaplarını yapılandırmalıdırlar.

Içerik soruları, öğrencilerin ‘kim’, ‘ne’, ‘nerede’ ve ‘ne zaman’ı belirlemelerine yardımcı olur ve detayları kavramaya yönelik bir odak noktası sağlayarak, temel soru ve unite sorularını destekler. Öğrencilerin, içerik standartları ve öğrenme hedeflerinin çoğunu karşılamaları için öğrenilmesi gereken olgusal bilgilere odaklanmalarına yardımcı olur.

Öğretim Programı Tasarım Sorularını Kullanmak

Öğretim programı tasarım soruları birbirlerini temel alır. Içerik soruları, unite sorularını destekler ve her ikisi de temel soruları destekler. Temel sorular çoğunlukla en ilgi çekici olanlardır ve ilk önce ortaya atılırlar. Bir yurttaşlık bilgisi ünitesinden alınmış, aşağıdaki sorular, her biri arasındaki ilişkiyi gösterir:

Temel Soru

 • Başkalarına niçin ihtiyaç duyarız?

Unite Soruları

 • Halk yardımcılarımızdan hangisi en önemlidir?
 • En çok hangi halk yardımcısı olmak isterdin?

İçerik Soruları

 • Bazı halk yardımcıları kimlerdir?
 • Halk yardımcıları ne yapar?

Temel Sorular:   

 • Tüm konularla kesişen büyük, kalıcı fikirler ortaya atar. Bunlar, birçok unite, konu ve hatta bir yıllık çalışmanın bedeli arasında bir köprü oluştururlar.
 • Birçok cevabı vardır. Bu soruların cevapları bir kitapta bulunmaz. Bunlar çoğunlukla yaşamın büyük sorularıdır. Örnek: ‘Ben kardeşimin koruyucusu muyum?’  
 • Öğrencilerin dikkatini çeker ve üst düzey düşünme gerketirir; öğrencileri, düşünmelerini dikkatle incelemeye, değerlerini uygulamaya koymaya ve deneyimlerini yorumlamaya zorlarlar.

Unite Soruları: 

 • Açık uçludur ve konuya, derse ya da üniteye özel fikirlerin bulunmasına davet eder. Farklı konulardan öğretmen grupları; ortak, grubu birleştirici bir temel soruyu desteklemek için kendi eşsiz unite sorularını kullanabilir.
 • Problemler ortaya atar ya da temel soruyu destekleyen, tartışma başlatıcılar olarak görev yaparlar. Örnek: Açlığın önlenmesine ve azaltılmasına nasıl yardımcı olabiliriz?
 • Incelemeyi teşvik ederler, ilgiyi harekete geçirir ve sürdürürler ve eşsiz cevaplar ve yaratıcı yaklaşımlara olanak sağlarlar. Öğrencileri, bilgileri kendi kendilerine yorumlamaya zorlarlar.

İçerik Soruları:   

 • Tipik olarak kesin cevapları ya da belli ‘doğru’ cevapları vardır ve ‘kapalı’ sorular olarak sınıflandırılırlar.
 • Içerik standartları ve öğrenme hedeflerine paraleldirler ve temel soru ve unite sorularını desteklerler.
 • Öğrencilerin olgulara dayalı bilgileri hatırlamalarını test ederler. Genellikle öğrencilerin kim, ne, nerede ve ne zaman’a hitap etmelerini gerektirirler. Örnek: Açlık nedir?
 • Cevaplamak için bilgi ve anlama becerileri gerektirirler.

Kaynaklar

Wiggins, G. and McTighe, J. (2001). Understanding by design. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.

Öğrenmeye Yönelik Sorular

Açık uçlu sorular geliştirme ve bunları sınıfta uygulama stratejileri bulun.

Öğrenmeyi geliştirmek için soruları kullanmak >

Iyi sorular geliştirmek >

Etkili sorgulama uygulamaları >