• <Daha Fazlası Intel.com'da

Projelerin Planlanması

Projelerin Planlanması

Proje Tabanlı Üniteler Ekstra Planlama ve Hazırlık Gerektirir

Birşeyi iyi öğretmek ve öğrencilerin öğrenmeyle meşgul olduğundan emin olmak için, öğretmenler etkili bir biçimde plan ve hazırlık yapmalıdır. Eğer amaç öğrencilerin üst düzeyde başarılı olması ise, ne tür öğretim sürüyor olursa olsun, düzgün planlama ve hazırlık beklenir. Proje tabanlı öğrenme de bunun dışında kalan bir durum değildir.

Başarılı olmak için projeler, akılda sonları gözönünde bulundurularak tasarlanmalıdır. Üzerine odaklanılmış öğrenme amaçları olmadan, projenin amacı belirsiz olabilir ve öğrenci öğrenmesinin tasarlanan sonuçlarına yönelik beklentiler yanlış aktarılabilir. Proje tasarlarken, planlanan etkinliklerin öğrencilerinize, öğenme amaçlarını gerçekleştirmede yardımcı olacağının garantilenmesi önemlidir. Öğretim programı amaçlarını, hedefleri ve standartları gözden geçirerek, öğretmenler öğretim programıyla ilgili öncelikleri oluşturmaya yönelik seçimler yaparlar. Çok temel düzeyde, Projelerin Planlanması aşağıdaki adımları içerir:

  1. İçerik standartları ve istenen üst düzey düşünme becerilerini kullanarak, özel öğrenme amaçları belirleyin.
  2. Öğretim programı tasarım soruları geliştirin.
  3. Bir değerlendirme planı yapın.
  4. Etkinlikler tasarlayın.

Bu basit, dört adımlık süreç aldatıcıdır. Projelerin Planlanması doğrusal değildir, daima paralelliği garantilemek için önceki adımlara geri dönmeyi içerir. Öğretim programı tasarım soruları ve proje yaklaşımının kullanımı, ünitenin öğrenme amaçlarını ve hedeflenmiş standartlarını desteklemek için birlikte çalışmalıdır. Unite boyunca, değerlendirme ve öğrencilerinizin ilerlemesini değerlendirmeye yönelik izleme için birçok fırsat olmalıdır.

Proje Yaklaşımlarına Yönelik Yanlış Anlamalar

Insanlar ‘proje tabanlı öğrenme’ sözünü duydukları zaman, akıllarına farklı kavram ve tanımlar gelebilir. Bunlar, aşağıdaki yaygın yanlış anlamaların bazılarını içerebilir.

Proje tabanlı üniteler uzundur ve bunlara odaklanmış olarak kalmak zordur.
Projeler, aktif katılım gerektiren, çeşitli karışıklık ve uzunlukta, her tür işi içerir. İşler, bir hizmet öğrenme projesi kadar detaylı ya da sınıf içi bir tartışma kadar basit olabilir. Bir proje iyi planlanmış, önemli standartlara ve öğrenme hedeflerine parallel olduğu ve öğrenci beklentilerini açıkça ifade ettiği sürece, bir odak noktası olur.  

Proje tabanlı öğrenme, öğretim uygulamalarında bütünüyle bir değişiklik anlamına gelir.
Proje tabamlı öğrenme, metodlar repertuarında bir öğretim metodudur. Tüm bilgi ve becerilerin öğretilmesi için uygun değildir. Çeşitli öğretme stratejileri ve öğrenme stillerini içine alır ve göz önünde bulundurur, bu öğrenme deneyimlerini zenginleştirmek ve zamanı daha etkili kullanmak için şimdiki öğretimi temel alan gelişmenin bir yoludur. Bir eğitimcinin odak noktası değişmemiştir. Amaç, öğrencilere bilmeleri ve yapabilmeleri gerekenleri öğretmek olarak değişmeden kalmıştır. Proje tabanlı öğrenme, sadece bu amaca ulaşmada yeni bir yaklaşım sağlar.

Proje tabanlı öğrenme, birçok iş anlamına gelir.
Bazı öğretmenler için, proje tabanlı öğrenmeye geçiş birçok zorluğu içine almaz, ancak diğerleri için bu fikir bunaltıcı olabilir. Projelere yeniyseniz, küçükten başlayıp işe yarayanları temel almak en iyisidir. Küçükten başlamak; tasarımın tamamına ve proje tabanlı ünitenin uygulanmasına doğru ilerlerken, aynı anda bir ya da iki öğretim metodunu birleştirmek demektir. Küçükten başlamak şunları birleştirmek anlamına gelebilir:

  • Toplum uzmanları
  • Bir proje senaryosu
  • Öğrenciler tarafından üretilmiş bir değerlendirme listesi
  • Işbirlikli gruplama stratejileri

Proje tabanlı öğrenmenin yararları yavaş yavaş açığa çıkarılacak ve projelere geçiş, zamanla gelişecek ve daha büyük fikirler ve daha iyi tasarımlara yol açacaktır.

Projelerin Planlanması

Projelerin Planlanması Rehberi

Bir proje geliştirmek için şu kaynakları kullanın:

Bir proje planlama  > (doc)
Projelerde değerlendirme  >
Proje değerlendirme listesi > (doc)
Proje denetim listesi  > (doc)
Proje fikirleri >

Değerlendirme Planlama Kaynakları

Proje Değerlendirme kaynağı, sınıfınızda bu ve diğer değerlendirme stratejilerini nasıl kullanacağınızın yanısıra öğrenci merkezli değerlendirme sistemlerinin yararları hakkında detaylı bilgi verir. Birkaç farklı proje süresince değerlendirme sistemlerini içinde bulunduran, öğretmen merkezli değerlendirme planlarının örneklerini görmek için buraya tıklayınız. >