• <Daha Fazlası Intel.com'da

Projelerin Özellikleri

Projelerin Özellikleri

Iyi Tasarlanmış, Proje Tabanlı Ünitelerin Özellikleri

Sınıflarda uygulanan birçok türde proje vardır. Etkili projeler, öğrenci çalışmasına rehberlik eden ve onu bir noktaya odaklayan öğretmen planlı yapı ile öğrenci kontrolünü dengeler. Bu özellikler, etkili, proje tabanlı üniteleri tanımlamaya yardımcı olur:

Öğrenciler, öğrenme sürecinin merkezindedir.
Iyi tasarlanmış, proje tabanlı üniteler, öğrencileri açık uçlu, gerçek görevler ile meşgul eder. Zorlayıcı proje ödevleri; öğrencilerin karar vermelerine, ilgi ve hırslarını son ürün ve performanslara uygulamalarına izin verir. Öğrenciler, araştırma yoluyla öğrenirler ve proje ödevlerini nasıl bitireceklerine yönelik kararlarda biraz söz sahibi olurlar. Öğretmen, rehber ya da çalıştırıcı rolünü üstlenir. Öğrenciler çoğunlukla bireysel yeteneklerinden en iyi yararlanabilecek roller üstlenerek işbirlikli gruplarda çalışırlar.

Projeler, standartlara parallel, önemli öğrenme amaçlarına odaklanır.
Iyi projeler, ulusal ya da yerel standartlara hitap eden temel öğretim programı kavramları etrafında geliştirilir. Projenin standartlara parallel net amaçları vardır ve öğrenme sonucunda öğrencilerin bilmesi gerekenlere odaklanır. Öğretmen amaçlara odaklanarak, bir değerlendirme planındaki uygun gösterimleri tanımlar ve öğrenme etkililikleri ve öğretimi planlar. Proje çalışması; ikna edici sunular, içerik standartları ve öğrenme amaçlarının kavrandığını sergileyen bilgi verici haber bültenleri gibi öğrenci ürünleri ve performanslarıyla sonuçlanır.

Projeler, öğretim programı tasarım sorularıyla sürdürülür.
Sorular, projeleri öğrenmeye odaklı tutar. Öğrenciler bir proje hakkında, bir çok bilgi dalıyla kesişen, büyük ve kalıcı fikirler ortaya atan sorularla bilgilendirilir. Öğrenciler, standart ve amaçlara odaklanan, konuya özgü içerik sorularıyla daha da derin anlamaya zorlanırlar. Üç tür öğretim programı tasarım sorusu vardır: temel soru, unite soruları ve içerik soruları. Temel sorular; insanların anlamak için çaba sarf ettikleri büyük fikirler ve kalıcı kavramlara hitap eden, geniş ve açık uçlu sorulardır. Çoğunlukla bilim dallarıyla kesişirler ve öğrencilerin konuların nasıl bağlantılı olduğunu görmelerine yardımcı olurlar. Ünite soruları, doğrudan projeyle bağlantılıdır ve temel soruya yönelik araştırmayı destekler. Unite soruları, öğrencilerin, ünitenin temel kavramlarını ne kadar iyi anladıklarını göstermeye yardımcı olur. İçerik soruları daha gerçeğe dayalı ve belirlenmiş standart ve amaçlara paraleldir.

Projeler, sürekli ve çok değerlendirme türleri içerir.
Net beklentiler bir projenin başlangıcında tanımlanır ve çeşitli değerlendirme yöntemleri kullanarak, kavramaya yönelik çoklu denetimle bunlar tekrar ziyaret edilir. Öğrencilerin yüksek kaliteli çalışmalara yönelik model ve rehberleri vardır ve onlardan ne beklendiğini projenin başından itibaren bilirler. Yansıtma, geribildirim ve uyarlama fırsatları projeye dahil edilmiştir.

Projenin, gerçek dünyayla bağlantıları vardır.
Proje, öğrencilerin yaşamlarıyla bağlantılıdır ve öğrenmeye yönelik bir bağlam sağlayan toplum uzmanları ya da dış uzmanlar içerebilir. Öğrenciler, öğrenmelerini gerçek bir izleyiciye sunabilir, toplum kaynaklarıyla bağlantı kurabilir, Toplumdaki uzmanlarla bağlantı kurabilir ya da teknoloji aracılığıyla iletişim kurabilirler.

Öğrenciler, bir ürün ya da performans aracılığıyla bilgi sergilerler.
Projeler tipik olarak sunular, yazılı belgeler, yapılandırılmış sergiler, teklifler ve hatta sahte mahkemeler gibi canlandırılmış olaylar aracılığıyla öğrencilerin kendi öğrenmelerini göstermeleriyle sonuçlanır. Bu son ürünler öğrencilerin duygularını katmalarına ve öğrenmeye sahip çıkmalarına olanak sağlar.

Teknoloji, öğrencinin öğrenmesini destekler ve geliştirir.
Öğrencilerin, düşünme becerileri, alan uzmanlığı ve son ürünlerin oluşturulmasının gelişimini desteklemek için kullanılan farklı türde teknolojiye erişimi vardır. Teknoloji yardımıyla öğrenciler sonuçlar üzerinde daha fazla kontrol sahibidir ve ürünleri kişiselleştirme fırsatına sahip olurlar. Öğrenciler, elektronik posta ve kendi hazırladıkları web sayfaları aracılığıyla ya da öğrenmelerini çokluortam aracılığıyla sunma yoluyla uzak sınıflarla işbirliği yaparak, sınıftaki duvarların ötesine ulaşabilirler.

Düşünme becerileri, proje çalışmasının ayrılmaz bir parçasıdır.
Proje çalışması; hem metabilişsel hem de işbirliği, kendini izleme, verileri analiz etme ya da bilgiyi değerlendirme gibi bilişsel düşünme becerilerinin gelişimini destekler. Proje boyunca, öğretim programı tasarım soruları, öğrencileri gerçek dünyada önem taşıyan kavramlar hakkında düşünmeye ve bunlarla bağlantı kurmaya zorlar.

Öğretim stratejileri çeşitlidir ve birçok öğrenme stilini destekler. Öğretim stratejileri, daha zengin bir öğrenme ortamı yaratır ve üst düzey düşünmeyi geliştirir. Bir dizi öğretim stratejisi, öğretim programı materyallerinin tüm öğrenciler için ulaşılabilir olmasını ve her öğrencinin başarılı olması için fırsatlar sağlamayı garanti eder. Öğretim; farklı işbirlikli gruplama stratejileri, grafik düzenleyiciler, öğretmen ve akran geribildirim, vb. kullanımını içerebilir.

Projelerin Özellikleri

Proje Yaklaşımlarının Yararları

Sınıfta projelerin yararları hakkında bilgi edinmek için burayı tıklayınız >