• <Daha Fazlası Intel.com'da

Aktif Projeler

Aktif Projeler

Proje Tabanlı Öğrenmeye Yönelik Bir Değişim

Proje tabanlı öğrenme, bir öğretmenin repertuarındaki bir öğretim tasarımıdır. Tüm bilgi ve becerilerin öğretilmesi için uygun değildir. Proje tabanlı öğretime geçen öğretmenler, geleneksel uygulamalardan uzaklaşırken, büyük zorluklarla karşılaşırlar:

 


Değişen Roller >
Öğretmenin, öğrencinin ve teknolojinin rolünün, nasıl değiştiği ve sınıftaki uygulamalardan proje yaklaşımlarına geçişte nasıl zorluklar yarattığı hakkında birşeyler okuyunuz.

Genişleyen İlişkiler >
Sınıf içindeki, toplum ve gerçek dünyayla olan ilişkilerin, proje çalışmasıyla nasıl genişlediği ve geliştiğini öğreniniz.

Evrimleşen Görüşler >
Proje tabanlı bir ortamda; standartlara ve sınavlara, sınıf düzenine ve zamana farklı bir açıdan nasıl bakıldığını anlayınız

Bir Proje Planının Anatomisi

Öğretmenlerin proje çalışmasını nasıl bütünleştirdikleri ve değişen sınıf uygulamalarının zorluklarıyla nasıl başa çıktıklarına dair ilk elden bilgiler gösteren bazı örneklere bakın:

İlköğretim 2. Sınıflar
İlköğretim 3., 4., 5. Sınıflar
İlköğretim 6., 7., 8. Sınıflar
Ortaöğretim (Lise) 1., 2., 3., 4., Sınıflar