• <Daha Fazlası Intel.com'da

Düşünme Becerileri

Düşünme Becerileri

Şöyle bir sınıf hayal edin . . .

Bir birinci sınıf öğrencisi ‘Ben de öyle düşünüyorum. Çocuk, köpeği çalmanın iyi bir fikir olduğunu düşündü. Benim köpeğim çalınsa çok üzülürdüm. Sahibinin de üzgün olduğu konusunda bahse girerim, ama bilmiyoruz, çünkü kitapta bunu söylemiyor’ der.

Bir altıncı sınıf öğrencisi, ‘İnsanların yasal olmayan bir biçimde bu ülkeye gelip burada yaşamamaları konusunda seninle hem fikirdim, ancak bugün gazetede bir makale okudum ve şimdi o kadar emin değilim’ der.

Bir onuncu sınıf öğrencisi ‘Bu web sitesinin çok da güvenilir olduğunu düşünmüyorum. Sözde yazarın tıp diplomasını aldığı okul hakkında hiçbir şey bulamadım’ der.

Düşünmeyi vurgulayan sınıflardaki öğrenciler, doğruyu araştırırlar ve bunu bulmak için ihtiyaç duydukları becerilere sahiptirler. Bu sınıflardaki öğretmenler, öğrencilerin iyi düşünenler haline gelmelerine yardımcı olan bilgi ve süreçler konusunda bilgilidirler.

Düşünme Yapıları >
Howard Gardner, Benjamin Bloom ve Robert Marzano gibi eğitimciler, düşünmenin ögelerini tanımlamak için çeşitli yollar önermişlerdir. Bu sistemlerin düşünmeyi nasıl farklı şekillerde ve farklı amaçlarla tanımladıkları hakkında daha fazla şey okuyun. 

Üst Düzey Düşünme Becerileri >
Içeriğe yönelik daha derin bir kavrama geliştirmek ve hayatta başarılı olmak için, öğrencilerin analiz, bilgiyi kullanma ve metabilişsellik gibi üst düzey düşünmede yetkin olmaları gerekir. Bu karmaşık tür düşünmeler ve bunların ilkokul ve ortaokullarda nasıl oldukları konusunda daha fazla şey öğrenin. 

İnançlar ve Tutumlar >
Öğrencileri düşünme becerilerine yönlendirebilirsin, ama onları düşündüremezsin. Psikologlar Arthur Costa, Bena Kallick, Shari Tishman ve Ellen Langer, insanların duygularının düşünmelerini nasıl etkilediğini incelemişlerdir. Tutumlar ve düşünme arasındaki ilişkileri tanımlama yolları hakkında daha fazla şey okuyun.

Düşünmeyi Öğretme >
Derin ve dikkatli düşünme için gerekli beceri ve stratejileri geliştirmek için öğrenciler, eleştirel düşünme ve problem çözme gerektiren projelerle meşgul olmalıdır. Öğrencilerin iyi düşünme alışkanlıkları geliştirmelerine yardımcı olmada ne tür sınıf ortamlarının ve hangi öğretim uygulamalarının en çok işe yaradığını öğrenin.

Düşünme Becerileri