• <Daha Fazlası Intel.com'da

İnançlar ve Tutumlar

İnançlar ve Tutumlar

Duygular ve Düşünme

Öğrencilere düşünmeyi öğretmeye gelince, öğretmenler iki büyük zorlukla karşılaşırlar. Birincisi, öğrencilere doğru tür becerilerde öğretim ve uygulama sağlamaktır. Ikinci, çok daha zor bir iş işe, onları, bu becerileri okulda ve günlük yaşamlarında uygun bir biçimde kullanmaya ikna etmek ve esinlemektir.

Iyi düşünmeye nakledilebilen tutum ve inançlar, çeşitli şekillerde tanımlanmıştır. Burada, bu perspektiflerin üç tanesini inceleyeceğiz: Costa ve Kallick’in Zihin Alışkanlıkları, Langer’in ‘dikkatlilik’ teorisi ve Tishman ve meslektaşları tarafından geliştirilmiş ‘düzenlemeler’.

Costa ve Kallicks’in Zihin Alışkanlıkları >
Arthur Costa ve Bena Kallick (2000), insanları ‘problemlerle karşı karşıya kaldıklarında zekice’ davranmaya motive eden şeylere yönelik düşünme için bir system geliştirmişlerdir (sayfa 80). Düşünme için gerekli olan on altı zihinsel alışkanlığın yanısıra, zihinsel alışkanlıkları kullanan insanların beş özelliğini bulmuşlardır.

Dikkatlilik >
Ellen Langer (1989) ‘dikkatlilik’ terimini, insanlar problemlerle karşılaştıklarında, mevcut tüm bilgi ve becerileri dikkatlice kullandıkları, yaşama yönelik bir yaklaşımı açıklamak için kullanmıştır. Dikkatli olmanın özellikleri ‘yeni kategorilerin oluşturulması, yeni bilgilere açıklık ve birden fazla perspektife yönelik farkındalık’tır. ‘sayfa 62).

Öğretme İnançları ve Tutumları >
‘Kalıcı zihinsel özellikler’ (Tishman, 2000, 73) olarak tanımlanan Düşünme Düzenlemeleri, eleştirel düşünme eğilimini- düşünmenin gerekli olduğu olaylara hassasiyet- ile gerekli düşünme becerileri ve stratejilerini kullanma yeteneğini birleştirir. Zihin alışkanlıklarına benzer olmasına rağmen, Düşünme Düzenlemeleri zihinsel tutum ve inançlara daha fazla odaklıdır. Bu düzenlemeler, doğrudan öğretilebilir.

Referanslar

Costa, A. L.. & Kallick, B. (2000). Describing 16 habits of mind. Alexandria, VA: ASCD.

Costa, A. L. (2000). Habits of mind. In A. L. Costa (Ed.), Developing minds: A resource book for teaching thinking, (pp. 80-83). Alexandria, VA: ASCD.

Langer, E. J. (1989). Mindfulness. New York: Merloyd Lawrence.

Pinker, D. (1997). How the brain works. New York: W. W. Norton.

Tishman, S.  (2000). Added value: A dispositional perspective on thinking. In A. L. Costa (Ed.), Developing minds: A resource book for teaching thinking, (pp. 72-74). Alexandria, VA: ASCD.

Tishman, S.; Jay, E., & Perkins, D. (1992). Teaching thinking dispositions: From transmission to enculturation.

 

Düşünmeyi Geliştirme

Düşünmeyi geliştiren öğretim tutumlarına yönelik farklı bakış açılarını okuyalım.

Zihnin Alışkanlıkları >

Dikkatlilik >

Öğretme İnançları ve Tutumları >