• <Daha Fazlası Intel.com'da

Düşünmeyi Öğretme

Düşünmeyi Öğretme

Öğrencilerin Düşünmesini Geliştirme

Okullar, hep öğrencilerin düşünmeyi öğrenmeleri gereken yerler olmuşlardır. Daha ilkel zamanlarda, hesaplama ve akıl yürütme becerileri, gelecekteki eğitim ve yaşamda başarıyı garantilemek için yeterliydi. 21’inci yüzyıl, vatandaşlarından daha fazlasını talep eder. Bugün, temel becerilerin bilgisayarlar tarafından gerçekleştirilmesi olasıdır ve günümüz öğrencileri, daha fazla bilgiyi toplumsal ve kişisel yaşamlarının yanısıra işte de gittikçe karmaşıklaşan ve ustaca biçimlerde anlamaya ve kullanmaya davet edilir.

Düşünen Bir Sınıf Ortamı Yaratma >
Düşünen sınıflarda, düşünmeyle ilgili konuşma her konu ve dersin bir parçasıdır. ‘Evet, şimdi düşünme dersimizi yapacağız’ yoktur. Bunun yerine, ‘Şimdi bilimsel düşüneceğiz’ ve ‘Şimdi yazarlar gibi düşüneceğiz’ vardır.

Düşünmeye yönelik konuşmalar, her sınıf düzeyinde olmalıdır. Ilkokul seviyeleri kadar erken seviyelerde de, öğretmenler düşünmeyle ilgili terminolojiyi kullanabilirler. ‘kurt hangi bakış açısına sahip olabilir?’ ya da ‘Güneş ışığındaki bitkilerin karanlıktakilerden daha hızlı geliştiğine dair hangi bilgileri kabul edersin?’. Yaşça daha büyük öğrencilerin cevapları detaylandırmaları, çelişkileri bağdaştırmaları ve sözde tarafsız olan bilgilerin bakış açısını analiz etmeleri beklenir.

Düşünme Becerileri ve Stratejilerine Yönelik Doğrudan Öğretim >
Öğrencilere düşünmeyi öğretmenin öneminin farkında olan işine bağlı çoğu öğretmen, öğretimlerini öğrencilerin kararlar almalarını ve problem çözmelerini gerektiren karmaşık projeler etrafında düzenlemiştir. Elbette, bazı öğrenciler bu metodla üst düzey düşünme becerilerini dolaylı olarak geliştirebilirler. Ancak, düşünmeyi gerektiren işlere sadece maruz kalmanın kendi başına, öğrencilerin düşünme yetenekleri üzerinde önemli bir etkisinin olmadığı araştırmalarda açıktır (Beyer, 2000, Swartz, 2000). Bu beceriler; modelleme, yönlendirilmiş uygulama ve eğitim yoluyla öğretilebilir.

Düşünmeyi Değerlendirme >
Düşünen bir sınıf yaratmak kolay değildir. Bu; belli bir projede gerekli olan düşünme türlerini belirleyebilen, öğrencilerinin bu becerilerdeki yeterliliğini değerlendirebilen ve onları daha üst düzeylerde düşünmeye yönelten bir öğretim planlayabilen yaratıcı, düşünen öğretmenler gerektirir. Ayrıca bu; kendi düşünmeleri hakkında düşünerek ve öğretme, öğrenme ve değerlendirme konusunda kendi varsayımlarını inceleyerek, kendi düşünmesini öğrencilere yardımcı olmada deneysel bir aşama olarak kullanabilen öğretmenler de gerektirir.

Çoğu sınıfta, öğrencilerin düşünmesi, sadece bu düşünmenin ürünleri temel alınarak ölçülür. Çoktan seçmeli ve doğru-yanlış sorularında, öğrenciler doğru cevabı bulursa, iyi düşünme stratejileri kullanıyor olduklarını farz ederdik, ama şimdi durumun her zaman böyle olmadığını biliyoruz. Zorluk, tabii ki, öncelikle beynin içinde olup biten bir sürecin nasıl ölçüldüğüdür. Neyse ki; çoğu öğrenme süreci, ardında sadece bir öğretmenin bir öğrencinin nasıl düşünüyor olduğunu anlamasına değil, aynı zamanda öğrencilerin düşünürler olarak gelişmelerine yardımcı olacak izler bırakır. Öğrenci düşünmesinin tartışmalar, grafik düzenleyiciler ve notlar gibi eserlerine bakarak, öğretmenler öğrencilerinin düşünme süreçleri hakkında pek çok şey öğrenebilir ve bu bilgileri bireysel ve grup öğretimine yönelik iyi kararlar almak için kullanabilirler.

Referanslar

Beyer, B. K. (2000). Teaching thinking skills—Defining the problem. In A. L. Costa (Ed.), Developing minds: A resource book for teaching thinking, (pp. 35-40). Alexandria VA: ASCD.

Kincheloe, J. L. (2000). Making critical thinking critical. In D. W. Weil and H. K. Anderson (Eds.), Perspectives in critical thinking: Essays by teachers in theory and practice, (pp. 23-37). New York: Peter Lang.

Perkins, David. (1995). Smart schools: Better thinking and learning for every child. New York: Free Press.

Swartz, R. J. (2000). Thinking about Decisions. In A. L. Costa (Ed.), Developing minds: A resource book for teaching thinking, (pp. 58-66). Alexandria VA: ASCD.