• <Daha Fazlası Intel.com'da

Ayılarla Tanışın

Ayılarla Tanışın

Ünite Özeti

Daha büyük yaştaki arkadaşlarıyla çalışarak, ilkokul öğrencileri sekiz ayı türü üzerinde uzmanlaşırlar. Kendileriyle ayılar arasındaki farkları tahmin etme ve değerlendirme de dahil, çeşitli karşılaştırma etkinlikleriyle meşgul olurlar. Öğrenciler; iki ayı türünün yaşam alanlarını, büyüklüklerini ve gereksinimlerini de karşılaştırırlar. Son olarak, öğrenciler bir ayı türü hakkında öğrenebilecekleri herşeyi öğrenmek için daha derin araştırma yaparlar ve yerel hayvanat bahçesini ziyaret eden çocuklar için bir rehber oluştururken uzmanlıklarını kullanırlar.

Öğretim Programı Tasarım Soruları

 • Temel Soru
  Diğer hayvanlar gibi miyiz?
 • Unite Soruları
  Ayılardan nasıl farklıyız?
  Hayvanlar yaşamak için neye ihtiyaç duyar?
 • İçerik Soruları
  Ayılar ne yer?
  Ayıların özellikleri nelerdir?

Ölçme Süreçleri

Ayılarla Tanışın ünite planında çeşitli öğrenci merkezli değerlendirme sistemlerinin nasıl kullanıldığını görün. Bu değerlendirme sistemleri, öğretmen ve öğrencilerin amaçlar belirlemelerine, öğrenci ilerlemesini izlemelerine, geridönüt vermelerine, düşünmeyi- süreçleri, performansları ve ürünleri değerlendirmelerine ve öğrenme döngüsü boyunca öğrenmeyi yansıtmalarına yardımcı olur.

Öğretim Prosedürleri

Ayıları Tanıma
Öğretimden once, artalan bilgi olması için öğretmen artalan bilgisini okuyun. Ayılarla ilgili kurgusal olan ve olmayan karışık bir kitap koleksiyonunun kütüphaneden çıkış kaydını yaptırın. Beşinci sınıftan, çalışma için öğrenciler ayarlayın. Yaşça küçük öğrencilere ayılar hakkında okurlarken, çalışırlarken ve yazarlarken yardımcı olmaları için, yaşça büyük arkadaşları için bir zaman planlaması yapın.

 • Her öğrenciye büyük bir parça, katlanmış, tasarım kağıdı verin. Bu klasör, tüm ödevleri ve dağıtılan kağıtları saklamak için tüm unite boyunca saklanacaktır. Ünitenin sonunda, öğrenciler dosyaları için bir kapak sayfası tasarlayabilirler. Bu da, öğrencilerin üniteyi kavramalarını değerlendirmeye yönelik ek bir ölçüm olarak kullanılabilir.
 • Bir öğrenci kelime sayfası tutun, böylece öğrenciler öğrendikleri yeni kelimeleri takip edebilirler. Sınıfın görmesi için, bir parça grafik kağıdına bir kelime listesi ve tanımlarını yazın. Öğrenciler tanımları öğretmenin şemasından geçirirler ve her kelimeyi temsil etmesi için resimler çizer ve boyarlar.

Hafta Bir
Üniteye başlamak için, Michael Rosen’ın We’re Going on a Bear Hunt (Ayı avına gidiyoruz) kitabını okuyarak başlayın. Gönüllü öğrenciler bulun ya da tüm sınıf kitaptakileri hareketlerle anlatarak, sizinle ‘ayı avı’na katılır. Ayı avı bittikten sonra, öğrencilere Bil-Merak Et-Öğren (K-W-L) şemalarının Bil kısmını doldurtun. Öğrenciler bildiklerini göstermek için kelimeler yazabilirler ya da resimler çizebilirler. Öğrencilere şemalarının BİL kısmını doldurmaları için yeterince zaman verildikten sonra, siz bunları sınıf Bil-Merak Et-Öğren şemasına kaydederken, onların fikirlerini size söylemelerini sağlayın. Cevaplarını unite süresince tartışmaya yönelik bir araç olarak kullanın. ‘Ayılarla ilgili daha fazla ne bilmek istersiniz?’ sorusunu sorarak öğrencilerde merak uyandırın. Öğrencilere K-W-L şemalarının Merak Et kısmını doldurtun. Şemalarını doldurmaları için onlara zaman verin. Grubu tekrar biraraya getirin ve öğrencilerin sorularını paylaşmalarını sağlayın. Bunları, sınıf K-W-L şemasının Merak Et kısmına kaydedin. K-W-L şemasını öğrencilerin unite boyunca görmeleri için asılı tutun. Sorular ünite süresince cevaplandıkça, onlara geri döndüğünüzden emin olun. Öğrencilere kurgusal olan ve olmayan yazıların farkını öğretin ve sonra aşağıdaki etkinlikle meşgul olun. Ayılarla ilgili karışık bir dizi kitap kullanarak, her kitabı tanımlayın ve özetini kitabın başındaki sayfadan ya da arka kapaktan okuyun. Aşağıdaki gibi sorular sorun:

 • Bu kitap kurgusal mı değil mi?
 • Bunu nasıl söyleyebiliyorsunuz?

Bears at Enchanted Learning* İngilizce Bilgiler’deki bir beşinci sınıf öğrencisiyle ayı leşçisi avıyla öğrencileri meşgul ederek, öğrencilere internette nasıl gezinebileceklerini tanıtın. Temel soruyu bir kağıt şema kağıdı üzerine yerleştirin ve öğrencileri Diğer hayvanlar gibi miyiz? sorusunu cevaplamaya zorlayın. Bu soru birçok fikir ortaya çıkarır ve ayıların özellikleriyle ilgili bir tartışmaya temel oluşturabilir. Düşünce ve fikirleri şema kağıdı üzerine kaydedin ve kağıdı asılı bırakın, böylece ünite devam ederken, öğrenciler ona birşeyler ilave edebilsin. Ünite sorusunu – Hayvanlar yaşamak için neye ihtiyaç duyar?– cevaplamaları için, öğrencilere toprağın KANUN’larını (LAWS) öğretin. Bir sayfa kağıt üzerine, bir tarafa dikey olarak KANUNLAR yazdırın. Tüm canlıların hayatta kalmak için ihtiyaç duydukları şeylerin, toprağın KANUNLAR’ı (LAWS) ile özetlenebileceğini açıklayın:

 • L toprağı temsil eder
 • A havayı temsil eder
 • W suyu temsil eder
 • S güneşi temsil eder

Öğrencilere kelimeleri yazdırın ve her kelime için çabucak bir şekil yaptırın. Ayıların yaşamak ve hayatta kalmak için ihtiyaç duydukları şeyler hakkında konuşurken, unite boyunca KANUNLAR’dan yararlanın.

Hafta İki
Araştırma zamanı. Gruplar haftayı ayılarla ilgili soruları araştırarak geçirirken, onları destekleyin. Öğrencilerin, Ayıları Karşılaştırma grup çalışmasına katılmalarını ve İçerik Sorularını cevaplamak için iki ayı türünü karşılaştırmalarını sağlayın:

 • Ayılar ne yer?
 • Ayıların özellikleri nelerdir?

Büyüklük, yaşam süresi, canlı topluluğu ve yaşam alanı, alışkanlıklar, beslenme şekli, büyüme ve gelişme, kış uykusu yapısı ve belli bir türün tehdit altında olup olmadığı gibi karşılaştırılabilir herşeyin bir listesi için beyin fırtınası yapın. Ayıları karşılaştırma kağıdı öğrenci cevaplarını kaydetmek için kullanılabilir. Ek olarak, öğrencilere, her ayının ağırlığını, uzunluğunu ve beslenme şeklini büyük Ayıları Karşılaştırma posterine kaydettirin. Bu etkinlikten elde edilen bilgiler, gelecekteki Ayılar ve Ben etkinliğinde kullanılabilir.

Öğrenciler konularını, yerel korucu bölgesindeki vahşi yaşam biyologları, kitaplar ve Bear Den* İngilizce Bilgiler, Bears* İngilizce Bilgiler, Polar Bears International* İngilizce Bilgiler, ve Bears at Enchanted Learning* İngilizce Bilgiler gibi web siteleri kullanarak incelerler. daha sonra, öğrendiklerini sınıfa sunarlar. Mola olarak, bu anne ayı hareket etkinliğini kullanmayı düşünün.

Ayılar ve Ben
Bu etkinlik, ünite sorusuna – Ayılardan nasıl farklıyız?– hitap eder. 1. ve 2. etkinliklere yönelik bir rehber olarak Ayılar ve Ben Örneği’ni kullanın. Her öğrenciye bir ayı türü seçtirin. Sonra, öğrenciler ayıları kendileriyle karşılaştırır.

 1. Etkinlik 1: Yediklerimizi Karşılaştırın. Ayı Karşılaştırma posterindeki bilgileri kullanarak, öğrenci eşlerine kendi beslenme şekillerini bir ayı türünün beslenme şekliyle karşılaştırın ve benzerlik ve farklılıkların bir Venn şemasını yaptırın. Daha büyük bir karşılaştırma için, üç ayıyı karşılaştıran, üç daireli bir Venn şeması yapın. Tüm sınıfa yönelik bir örneği şema kağıdında tamamlayarak, Venn şemalarının örtüşen bilgileri nasıl gösterdiklerini öğrencilere gösterin.
 2. Etkinlik 2: Büyüklüğümüzü Karşılaştırın. (Bu gösteri için bilgisayar yansıtma sisteminizi hazırlayın.) Aşağıdaki soruları sorun:
  • Bir ayıyla aynı ağırlıkta olmamız için kaçımıza ihtiyaç vardır?
  • En iyi tahmininizi yapmadan once, ne bilmek istersiniz??

Soruları cevaplayın ve tahminleri tahtaya yazın. Bu soruyu nasıl cevaplayabiliriz? diye sorun. Ayıları Karşılaştırma’daki farklı ayı türlerinin ağırlıklarına yönelik verilere başvurun ve öğrencilere, hangi ayıyla karşılaştırılmak istediklerini seçmelerini söyleyin. Öğrencileri tek tek tartın ve poundlar ayının ağırlığına ulaşana kadar ağırlıkları toplarlarken, öğrencilere yol gösterin. Tartma işlemi tamamlanana kadar, tartılan öğrencileri sınıfın önünde bir grup olarak bekletin. Daha sonra, bir ayıyla aynı kiloda olması için mesela kaç tane ‘Andrew’e ihtiyaç duyulacağını görmek için, öğrencileri kendi kilolarının sürekli toplamasını (ya da çarpmasını) yapmak üzere yaşça büyük arkadaşlarıyla çalıştırın. Gösterilen tüm türlerin alınmasına çalışın. Öğrencilere, bilgilerin bir hesap tablosunda nasıl gösterilebileceğini gösterin ve verilerin bir grafik ya da şemada nasıl ifade edilebileceğini modelleyin. Öğrenciler ayılarla kendi karşılaştırmalarını elde ettikten sonra, hesap tablosu kağıdını dağıtın ve öğrencileri sınıfta dolaştırın ve ayının ağırlığına eşit olması için onlardan kaç tane gerektiğini herkese sordurun. Herkesin karşılaştırmasını takip etmek için, öğrencilere hesap tablosu formunu doldurtun. Bitmiş bir ürünün nasıl göründüğü hakkında bir fikir edinmek için, hesap tablosu öğrenci örneği ve grafikle ifade etme öğrenci örneği’ni (zip) kullanın. Ayrıca her öğrenciye öğrencinin ağırlığını ayının ağırlığıyla karşılaştıran bir grafik oluşturtun. Grafikler daha sonra öğrenci broşürlerinde kullanılır.

Her iki etkinlik de tamamlandıktan sonra, öğrencilere Temel Soru’yu – Diğer hayvanlar gibi miyiz?– eşleş-paylaş formatında tartıştırın. Öğrencilere, fikirlerini birlikte tartışmaları ve bunları kağıda geçirmeleri için birkaç dakika verin. Tartışmayı tüm gruba geri getirin ve ünitenin başında oluşturulan şema kağıdına fikirleri ekleyin.

Öğrencilere K-W-L şemalarını çıkarttırın ve şimdiye kadar öğrendikleriyle Öğren kısmını doldurtun. Öğrencileri, cevaplanıp cevaplanmadıklarını görmeleri için Merak Et kısmındaki sorulara geri döndürün. Bazı gönüllülerinin, sınıf K-W-L şemasına eklenmek üzere cevaplarının bazılarını paylaşmalarını sağlayın.

Hafta Üç
Bu etkinlikle, doğrusal değerlendirme kavramları geliştirin. Öğrencilerin Ayılar ve Ben etkinliğinde seçtikleri ayının uzunluğunda bir parça ip kesin. Sonra öğrencilerden okulda, iple aynı boyda, ondan daha küçük ve daha büyük olan nesneler bulmalarını isteyin. Öğrencilere, ölçtükleri nesnelerin isimlerini ve nesnenin ayıdan büyük mü, küçük mü ya da onunla aynı büyüklükte mi olduğunu listeleyerek bulgularını kaydetmelerini söyleyin. Büyüklüğün kıyaslamasını göstermek için, öğrencilerden bulgularını göstermelerini isteyin. Öğrencilerin bulgularını şema kağıdında göstermelerine yardım edin. Işbirlikçi gruplarda, öğrencilere ve arkadaşlarına, ayılarının doğal boyutlarında bir şeklini oluşturmaları için kasap kağıdı kullandırın. Sonra, gruptaki her kişinin kopyasını çıkarmak ve kesip çıkarmak için kasap kağıdı kullanın, böylece öğrenciler kendi boylarını ayının boyuyla karşılaştırabilirler.

Hafta Dört
Bu etkinlikte, aşağıdaki Ünite ve İçerik soruları yeniden dahil edilir ve cevaplanır:

 • Ayılardan nasıl farklıyız?
 • Hayvanlar yaşamak için neye ihtiyaç duyarlar?
 • Ayılar ne yer?
 • Ayıların özellikleri nelerdir?

Öğrenciler, bu sorulara yönelik kavrayışlarını; ilk olarak belli bir ayı türüne yönelik bir araştırma tamamlayarak ve sonra da bilgileri, yerel hayvanat bahçesinde kullanılacak bir broşürde özetleyerek gösterirler. Bu ders başlamadan once, öğrencilere, broşürlerini oluştururken ayı broşürü denetim listesinin içerik ve kaliteye yönelik rehber olarak nasıl kullanılacağını gösterin. Ayı değerlendirme tablosunun üzerinden geçin, böylece öğrenciler broşürü notlandırmak için hangi kriterleri kullanacağınızın farkına varırlar. Öğrencilerden ayılarının yaşam alanlarıyla ilgili bilgi toplamalarını ve bilgileri The Bear Den*İngilizce Bilgilerde bulunan bir ayıyla karşılaştırmalarını isteyin. Öğrenciler, çeşitli ayı türlerinin nerelerde yaşadığını göstererek, dünya haritalarını renklendirirler. Bu etkinliğin bir sonraki kısmı için, arkadaşları birlikte çalıştırın. Orjinal resimleri ya da öğrencilerin çizimlerini tarayarak ya da Internetteki fotoğraf galerilerini (Kaboose* İngilizce Bilgiler gibi) kullanarak, bir ayının grafiğini elde edin. Öğrenciler ayılarla ilgili bilgileri araştırırken ve bulgularını ayı bilgileri kayıt kağıdı’na kaydederken onlara yol gösterin. Öğrenciler beşinci sınıftan arkadaşlarıyla broşürlerini oluştururken, bu kayıt kağıdındaki bilgileri kullanırlar.


Sonlandırma Etkinlikleri
Öğrencilere dörtlü gruplar oluşturtun. Grupları, her katılımcının farklı bir ayısı olacak şekilde düzenleyin. Her öğrenciden, broşür resimlerini göstermelerini ve grupla paylaşmak üzere ayıyla ilgili iki bilgi seçmelerini isteyin.

Tek bir grup olarak, Temel Soru’yu –Diğer hayvanlar gibi miyiz?– tartışın. Siz bunları, ünitenin başında başladığınız sınıf şemasına kaydederken, öğrencilere fikirlerini söyletin. Öğrencilerin, K-W-L şemalarının Öğren kısmını dersten öğrendikleri en az iki ya da daha fazla bilgi ve fikir ile doldurmayı bitirmelerini sağlayın.

Öğrencileri temel soruya – Diğer hayvanlar gibi miyiz?– geri döndürün ve klasörleri için fikirlerini kaydedin. Soruyu cevaplamalarına yardımcı olması için, istedikleri klasör içeriğini, broşürü ve diğer kağıt ya da kaynakları kullanmalarını söyleyin.


Önkoşul Beceriler

 • Öğrenciler, hesap tablosu ve klavye kullanımına yönelik mini derslere ihtiyaç duyabilir
 • Kelime işlemci ve dosya yönetimi ile ilgili önceki deneyimler yararlıdır.
 • İşbirlikçi öğrenme ve Internetin önceden kullanımı yararlı olacaktır.

 

Farklılaştırılmış Öğretim


Kaynak Öğrenci

 • Öğrencinin IEP’sinde belirtildiği gibi değişiklikler yapın
 • Öğrenciyi, daha yetenekli arkadaşlarla çalıştırın
 • Öğrenci için, ayılarla ilgili ekstra resimli kitaplar temin edin
 • Öğrencileri gönüllü veliler ya da öğretmen yardımcılarıyla çalıştırın

 

Üstün Yetenekli Öğrenci

 • Kapsamlı ve derinlemesine araştırmayı teşvik edin
 • Öğrenciye, yaşam süresi gibi ek karşılaştırmalar yaptırın
 • Öğrenciden, birden fazla ayı araştırmasını ve üç daireli bir Venn şeması tamamlamasını isteyin

 

 

Övgüler

Marika Koch ve Leigh Pitts, sınıf projesine yönelik bir fikirle sonuçlanan, Intel® Öğretim Programı’na katıldı. Bir grup öğretmen, planı geliştirip, burada gördüğünüz örnek haline getirdi.

 

Ayılarla Tanışın

Bir Bakışta

Sınıf Seviyesi: İlk Öğretim 2.Sınıf

Konu Türü (Web sitesi indeksi için): Fen, Matematik

Dersler: Hayat Bilgisi, Değerlendirme, Yazma Becerilerini Rapor Etme

Konular: Hayvanlar
Üst Düzey Düşünme Becerileri: Analiz, Sentez

Temel Öğrenmeler: Doğal Tarih, Karşılaştırma, Değerlendirme, Grafikle İfade Etme

Gerekli zaman: 3–4 hafta 40-dakikalık ders süreleri, haftada 3 ders süresi