• <Daha Fazlası Intel.com'da

Romeo ve Juliet

Romeo ve Juliet

Ünite Özeti

Öğrenciler, oyunu daha iyi anlamak için Shakespeare döneminin yanısıra Romeo ve Juliet’in tarihi geçmişini de araştırır. Oyunu okuduktan sonra, öğrenciler oyundaki konu ve meseleleri modern yaşama uygular ve anne-babalarla iletişim kurma, nefretten kaynaklanan suçlarla/şiddetle mücadele etme ve intiharı önleme gibi asırlık problemlere yönelik çözümler üzerinde çalışırlar. Öğrenciler, toplumlarını olumlu bir biçimde etkilemek üzere seçtikleri konuları hedefleyen planlar ve ürünler oluşturmak için gruplar halinde çalışırlar. Her grup toplumun şu anki ihtiyaçlarını ve kaynaklarını araştırır ve bir hareket şekli belirler.

Öğretim Programı Tasarım Soruları

 • Temel Soru
  Edebiyat, kendimizi daha iyi anlamamıza nasıl yardımcı olur?
 • Unite Sorusu
  Shakespeare 21’inci yüzyıl okuyucularına hala nasıl hitap eder?
 • İçerik Soruları
  Oyunlarını anlamak için, Shakespeare dönemi hakkında bilmemiz gereken bazı önemli detaylar nelerdir?
  Romeo ve Juliet’deki karakterler kimlerdir ve bunlar, oyundaki ölümlere nasıl katkıda bulunurlar?
  Söz sanatı nedir ve Shakespeare’in zorlayıcı ve güçlü bir mesaj sunmak için söz sanatlarını nasıl kullandığına dair bazı örnekler nelerdir?
  Temalar ve sorunlar nelerdir?

 

Değerlendirme Süreçleri

Romeo ve Juliet unite planında çeşitli öğrenci merkezli değerlendirme sistemlerinin nasıl kullanıldığını görün. Bu değerlendirme sistemleri, öğretmen ve öğrencilerin amaçlar belirlemelerine, öğrenci ilerlemesini izlemelerine, geribildirim vermelerine, düşünmeyi- süreçleri, performansları ve ürünleri değerlendirmelerine ve öğrenme döngüsü boyunca öğrenmeyi yansıtmalarına yardımcı olur.

 

Öğretim Prosedürleri

Yılın Başlangıcı
İnsanların iyi bir hikayeyi niçin sevdiklerine yönelik bir tartışma ileri sürün. Karakterle ilgili yazı yazmak onların sayfadan canlanıp çıkmalarına nasıl yardımcı olur? Öğrenciler ne tür karakterlere kendilerini yakın bulurlar? Hikayeler bizim için her halükarda ne yapar? Hikayeler sadece hayal gücüne kaçmanın bir yolu mudur? Sonra, tüm yıl kullanılacak olan Temel Soruyu – Edebiyat kendimizi daha iyi anlamamıza nasıl yardımcı olur? - öne sürün ve tartışın. Bu yıl öğrenilecek olan ünitelerin sınıfın Temel Soruyu cevaplamasına nasıl yardımcı olacağı hakkında konuşun.

 


Hafta 1
Gün 1
Üniteye ‘resmi olarak’ başlamadan once, öğrenci gruplarına toplumsal suçlara yönelik bir listeyi sıralatın. Öğrenciler, Romeo ve Juliet’le ilgisi olduğunu bilmeden şu toplumsal suçları göz önünde bulundurmaları gerekir. Birincisi en ciddi olmak üzere, her birini ciddiyet düzeyine gore sıraya koymaları gerekir (istenirse, Görsel Sıralama Aracını İngilizce Bilgiler kullanın):

 • Birisini kasıtlı olarak aldatma
 • Anne-babalara yalan söyleme
 • Intikam için birisini öldürme
 • Birisine para için evlenmeyi önerme
 • Kişinin içinde bulunduğu durumdan dolayı birisinden nefret etme (çete, ırk, aile, vb)
 • Uyuşturucu satma
 • Kavga ederken birisini yanlışlıkla öldürme
 • Intihar etme
 • Bir partiyi basma
 • Anne-babanın isteklerine karşı bir evlilik yapma
 • Kavga çıkarma
 • Birisini ismiyle çağırma

Öğrenci grupları sıralama yaptıktan ve listenin sırası konusunda fikir birliğine ulaşmaya çalıştıktan sonra, bugün hangi meselelerin ciddi problemler olduğunu düşündüğünüzü tartışın. Tartışmadan sonra, tüm bu toplumsal suçların Romeo ve Juliet’te olduğunu açıklayın. Ünite Sorusunu – Shakespeare 21’inci yüzyıl okuyucularına hala nasıl hitap eder?- sunun. Günümüzdeki birçok duruma parallel olan konu ögelerini dahil etmenin yanısıra, öğrencilere Shakespeare’in bugün duyduklarımız, gördüklerimiz ve düşündüklerimiz üzerinde hala etkisinin olduğunu düşünüp düşünmediklerini sorun. Shakespeare’in günlük konuşmamız üzerindeki etkisine yönelik olan Bernard Levin’in Metnini* İngilizce Bilgiler okuyun. Ev ödevi olarak, öğrencilerden günümüz dünyasında Shakespeare’in etkisini gördükleri yerlere (filmler, TV, dergiler ya da diğer hikaye konuları gibi) dair örnekler getirmelerini isteyin.

Gün 2
Öğrencilerin Shakespeare ve Romeo ve Juliet hakkında neler bildiklerini belirlemek ve öğrencilerin önceki bilgilerine ulaşmalarına yardımcı olmak için, Öğrenci İhtiyaçlarını belirleme sunusunu gösterin. Öğrencilerin Shakespeare’in etkisini günümüz dünyasında nerelerde gördüklerine dair tartışmayı devam ettirin. Bu ünitede Shakespeare’in en ünlü oyununu, Romeo ve Juliet’i değerlendirmenin-en azından anlamanın- yanısıra Ünite Sorularını ve Temel Soruları cevaplamak için nasıl çalışacaklarını açıklayın.

Öğrencilerin, gerçek çözümlerin yanısıra günümüzdeki problemlere hitap etmek için oyundaki konu ve meseleleri uygulayacakları bir proje tamamlıyor olacaklarını açıklayın.

Öğrencilerin Shakespeare’in çalışmasını daha iyi anlayabilmeleri için, Shakespeare, onun dönemi ve Elizabeth tiyatrosu hakkında artalan bilgiler sunun. Kayda değer bazı çevrimiçi kaynaklar, Shakespeare Kaynak Merkezi* İngilizce Bilgiler ve Shakespeare Tiyatrosu’dur*.

Okuma yanıt günlüğünü öğrencilere tanıtın. Bu günlükler, öğrencilere okuduklarını belgelemeleri, önemli sorulara dair düşüncelerini ve cevaplarını kaydetmeleri ve edebi terimlerin örneklerini belirtmeleri için bir yer sağlar. Bazı öğrenciler yanıt günlüklerini web sayfası şeklinde tutmak isteyebilirler. Öğrenciler ayrıca günlüğü karakterlerin bir tanesinin bakış açısıyla tutma şıkkını da seçebilirler. Örnek için Juliet’in Bloguna* İngilizce Bilgiler bakın. Çalışmalarına yol göstermesi için, öğrencilerle blog değerlendirme tablosunu gözden geçirin.

Gün 3 ve 4
Shakespeare’in dilini anlamaya ve öğrencilerin birbirleriyle oyunu ve onun yaşama uygulanmasını nasıl tartışacaklarını açıklamaya yardımcı olmaya yönelik bir belge oluşturun ve dağıtın.

Öğrencilerin dilin ritmini algılamalarına ve bazı sözcük oyunlarını ve geçmişe ait dili anlamalarına yardımcı olmak için, oyunu sesli okumaları için onlara bölümler verin. Bölüm 1, Sahne 1’i sözlü prova edin. Öğrenciler Bölüm 1, Sahne 1’i 5’inci günde bitirmiş olmalıldır.

Hafta 1 için, şu edebi terimleri tartışın:

 • Öndeyiş: bir oyunu tanıtan ve izleyicilere/okuyuculara oyunun temel konusunu veren bir açılış konuşması
 • Sözcük Oyunu: aynı anda iki ya dad aha fazla anlam ima etmek için bir sözcük ya da sözcük öbeğinin (genellikle) nükteli kullanımı

Hafta 1’de tartışılan sözcük oyunu örneklerini, okuma yanıt günlüklerinde buludurun ve bunlara kaydettirin.

Gün 5
Bölüm 1, Sahne ii ve iii’ü okuyun ve tartışın.

Hafta 2
Hafta 2 için, şu edebi terimleri belirleyin ve tartışın ve okumada karşılaştıkça terimlere işaret edin:

 • İma: hikayede daha sonra ne olacağını sezdirmek için ipuçlarının kullanımı
 • Betimleme: bir okuyucu ya da dinleyici üyesinin zihninde bir resim oluşturan kelimelerle çizilen bir resim
 • Monolog: insanların karakterin ne düşündüğünü ya da hissettiğini bilmelerine olanak sağlamak için bir karakter tarafından sahnede tek başına yapılan konuşma

Hafta 2’de tartışılan edebi terim örneklerini ve bunlara yönelik kavrayışı öğrencilerin okuma yanıt günlüklerine kaydettirin. öğrencilerin terimlere yönelik kavrayışlarını değerlendirmek için günlük olarak günlükler toplayın. Bu bilgileri gerektiğinde öğretmeye rehberlik etmek ve onu yeniden yönlendirmek için kullanın.

Ev ödevi olarak bazı okumalar verin ama tartışmaların olabilmesi için önemli ve zor sahneleri sınıfta okumaya devam edin. Öğrencilerden, düşünceleri ve soruları günlüklerine kaydetmelerini isteyin.

Mercuito’nun Kral Ma bile ilgili konuşmasındaki betimlemeyi tartışın.

Romeo’nun monologunda Juliet’le ilgili benzetmeleri belirleyin ve tartışın. Öğrencilerin, Shakespeare’in eserlerinde betimlemenin önemini anlamalarına yardımcı olmak için, şunlar gibi sorular sorun:

 • Benzetmeler, hem Romeo’nun hem de Juliet’in ruh halini resmetmeye nasıl yardımcı olur?
 • Bu benzetmeler, Romeo’nun gerçek niyetlerini ya da eğilimlerini yargılama şeklimizi nasıl etkiler?
 • Benzetmenin kullanımı, sahnenin havasına nasıl katkı sağlar?
 • Benzetme, bizim sahneye cevap verme şeklimizi nasıl etkiler?
 • Romeo’nun Juliet hakkında nasıl konuştuğunu göz önünde bulundurarak, bu Romeo’nun karakteri ve öncelikli odak noktası hakkında akla ne getirir?

Temel karakterlerin izlenimlerini tartışın. ‘Süslü’ dillerinin yanısıra, ana karakterlerin eylemlerini belli bir düzeyde inandırıcı hale getirin. Di?

Bölüm II, sahne iii’ü sözlü prova etmeyi tamamlayın. İstenirse, Bölüm I için bir quiz-test verin.

Hafta 3
Hafta 3 için, şu edebi terimleri belirleyin ve tartışın ve okumada karşılaştıkça terimlere işaret edin:

 • Düğüm Noktası: konunun sürekli olarak ilerlediği bir üst nokta
 • Tiyatral İroni: oyundaki bir karakterin,karakter tarafından algılanmamış bir anlam taşıyan ancak izleyiciler tarafından anlaşılan sözleri ya da eylemleri. Genellikle karakterin kendi ilgi alanları, karakterin anlayamayacağı biçimlerde dahil edilir.
 • Ters Dönme: anlaşmazlık güçlerinin biraraya geldiği dönüm noktası ve durum ya iyileşmeye başlar (komedi) ya da kötüleşir (trajedi)

Hafta 3’te tartışılan edebi terim örneklerini ve bunlara yönelik kavrayışı öğrencilerin okuma yanıt günlüklerine kaydettirin. Öğrencilerin terimlere yönelik kavrayışlarını değerlendirmek için günlük olarak günlükler toplayın. Bu bilgileri gerektiğinde öğretmeye rehberlik etmek ve onu yeniden yönlendirmek için kullanın.

Bölümleri sınıfta sesli okumaya ve bazılarını ödev olarak vermeye devam edin.

Oyunun çeşitli bölümlerinde kullanılan ölçüyü, kısa uzun vezini ve şiirle ilgili diğer araçları tartışın. Uzun kısa vezini, Dr. Seuss’un Green Eggs and Ham okumasıyla tanıtın. Kısa uzun vezini daha iyi duymak için, dizelerin temposunu el çırparak gösterin. Shakespeare’in bir şiir dizesindeki örüntüleri oluşturmak için dilde zaten var olan ölçüleri nasıl kullandığını açıklayın. "But soft, what light in yonder window breaks?" örneğini el çırparak gösterin. Shakespeare’in çoğunlukla kafiyesiz uzun kısa vezin dizelerinden oluşan ölçü yapısı olan uyaksız şiiri nasıl yazdığını tartışın ve örnekleyin.

Bölüm III, sahne I’deki kavga sahnesini canlandırın. Aileler arasındaki kızışan şiddeti ve günümüzdeki durumlara benzerlikleri tartışın. Ebevyn ile çocuklar arasındaki ilişkilerde nelerin değişip değişmediğini tartışın.

Juliet ve babası arasındaki şiddetli tartışma içeren sahneyi o zaman diliminde çocuklardan, özellikle de kızlardan, beklenenlere yönelik bir objektifle bunu düzenleyerek tartışın.

Bölüm III, sahne v’i tamamlayın. İstenirse, Bölüm II için bir quiz verin.

Hafta 4
Bölümleri sınıfta sesli okumaya ve bazılarını ev ödevi olarak vermeye devam edin.

Juliet’in ilk ölümünün ve Friar’ın dahil olmasının etkisini tartışın.

Öğrencilere ‘kader’in ne olduğunu sorun.’Kadere inanır mısınız?’ sorusunu ortaya atın. Kader fikrini Shakespeare döneminde anlaşılan şekliyle tartışın. Oyunda kaderin nerelerde müdahale ettiğini sorun. Bir oyundan, başımıza gelenlerin kaderden ziyade bizim eksikliklerimizle ilgili olduğunu kabul eden, kadere farklı bir bakış gösteren bir alıntıyı tartışın:

 

The fault, dear Brutus, is not in our stars, But in ourselves, that we are underlings.

Julius Caesar

 

Öğrencilerin bu soruya yönelik düşüncelerini, okuma yanıt günlüklerine kaydettirin. küçük gruplar halinde, öğrencilerin kaderle ilgili görüşlerini tartışmalarını ve kaderin kendi yaşamlarındaki ya da diğer edebi örneklerdeki ya da filmlerdeki örneklerini vermelerini sağlayın.

Oyunu bitirin.

Sonlandırma Projesi
Sonlandırma projesine hazırlık için, öğrencilerin ünitenin başında yaptıkları gibi toplumsal suçlar listesini sıralamalarını sağlayın, bu kez hariç, liste ilk listeye benzeyen oyun ögelerini tanımlayacaktır (istenirse, Görsel Sıralama İngilizce Bilgiler kullanın):

 • Juliet’in ‘ölümü’yle herkesi aldatan Friar Laurence
 • Anne-babasına yalan söyleyen Juliet
 • Tybalt’ı öldüren Romeo
 • Juliet’e Paris’le evlenmesini tavsiye eden hemşire
 • Kan davası sürdüren Capuletler ve Montagueler
 • Zehir satan Apothecary
 • Mercutio’yu öldüren Tybalt
 • Kendilerini öldüren Romeo ve Juliet
 • Capulet'in partisini basan Romeo
 • Anne-babalarının isteklerinin aksine evlenen Romeo ve Juliet
 • Romeo’yla kavga çıkaran Tybalt
 • Juliet’e iğrenç isimlerle hitap eden Lord Capulet

Öğrenciler sıralamayı yaptıktan ve listenin sırası konusunda fikir birliğine vardıktan sonra, önceki ve sonraki listelerini karşılaştırmalarını sağlayın. Listelenen problemlere benzer olarak gördükleri günümüzdeki durumları tartışın.

Öğrencilerin oyundaki konu ve meseleleri modern yaşama uyguladıkları ve asırlık problemlere yönelik çözümler üzerinde çalıştıkları sonlandırma projesini detaylı bir biçimde tartışın. öğrencilere, bulgularını ve çözümleri uygun bir dinleyiciye sunacaklarını ve mesajlarını tamamlamak için çokluortam sunusu, broşür, haber bülteni, el ilanı ya da wiki gibi uygun ürünler oluşturacaklarını söyleyin. Örnekler, şunları içerir:

 • Öğrenciler gençlerin intiharına yönelik toplum kaynaklarını araştırır ve aranacak uyarı işaretlerine, nereden yardım alınacağına vb’e dair bir broşür oluştururlar. Daha sonra bulgularını oluşturur ve belli bir dinleyiciye sunarlar – akranlar, anne-babalar ya da başka toplum üyeleri. Broşürler sadece katılımcılara değil aynı zamanda danışman bürolarına ve öğrenci merkezlerine de gider.
 • Anne-babaların gençlerle daha iyi iletişim kurmalarına dair yollar bulmak için, öğrenciler Internet sitelerini araştırır, uzmanlarla ropörtaj yapar ve kitaplar okurlar. Bir veli gecesinde, herkese açık bir davette ya da başka bir toplantıda anne-babalara sunulmak üzere bir sunu ve skeç oluştururlar.
 • Öğrenciler, toplumlarındaki şiddeti önleme yollarını bulmak için, Internet sitelerini ve kitapları araştırırlar. Bir klüp oluştururlar ve bir toplum toplantısında akranlarına, anne-babalarına ve toplum üyelerine sunulmak üzere bir wiki* İngilizce Bilgiler oluştururlar.

Seçilecek örneklerden bazıları:

 • Anne-babalarla daha iyi iletişim kurma – genç bir dinleyici grubu için
 • Gençlerle daha iyi iletişim kurma – yetişkin bir dinleyici grubu için
 • Akran baskısıyla başa çıkma
 • Öfkeli gençlik hormonlarını yönetme – ‘Nasıl hayır denileceği’ ya da ‘Yeni milenyumda flört etme’
 • Iyi kararlar alma
 • Intiharı önleme – genç bir dinleyici grubu için (intihar etmiş kişilerin arkadaşları)
 • Intiharı önleme – yetişkin bir dinleyici grubu için (anne-babalar, öğretmenler ve diğer toplum üyeleri)
 • Nefretten kaynaklanan suçlarla mücadele etme
 • Zorbalığın kökünü kazımak
 • Sokaklardaki şiddetle başa çıkma
 • Okulda şiddeti önleme
 • Toplumda şiddeti önleme

Gruplara ayırın. Eylem planını dağıtın ve bir dinleyiciye sunu yapmaya yönelik seçenekleri tartışın. Örnek olarak intihar önleme ve şiddet eylem planlarına işaret edin. Bu belgenin, okulda, toplumda ve hatta dünyada bir fark yaratmak için, planın beyin fırtınası, planlama ve uygulama aşamaları yoluyla yardımcı olacak, işe yarayan bir belge olduğunu açıklayın.

Araştırma safhasında, toplumun şimdiki ihtiyaçlarını araştırırlarken ve bir eylem şekli belirlerlerken kaynakları takip etmelerine yardımcı olması için, öğrencilere araştırma formu kullandırın. Belgeyi tamamlamada rehberlik etmesi için örnek araştırma formuna başvurun. Eşlik eden ürünleri (broşürler, sunular, wiki, vb) tamamlarken, araştırmaya yönelik minimum gereksinimleri tartışın. Mesajlarını ve ilgili ürünlerini sunarlarken öğrencilerin kendilerini ölçebilmeleri için, projenin başında proje notlandırma rehberini verin. Romeo ve Juliet’ten öğrendiklerini nasıl bağlamaları gerektiğini ve Ünite Sorusunu – Shakespeare 21’inci yüzyıl okuyucularına hala nasıl hitap eder? - nasıl cevaplamaları gerektiğini tartışın.

Öğrencilere bir içerik hissi vermek için öğrenci örnek projeleri gösterin, ama örneklerin hiçbiri üzerinde çok fazla zaman harcamayın. Ekstra yol göstermeye ihtiyaç duyan öğrenciler için bir broşür şablonu mevcuttur, ama öğrenciler, zor problemleri çözmeye yardımcı olacak eşsiz fikirlerini geliştirmeye teşvik edilmelidir. Proje ilerlerken, her grupla doğru yolda olduklarından emin olmak için eylemlerini gözden geçirmek üzere periyodik olarak görüşün. Her grubun, sunularını desteklemek için oluşturdukları ilgili materyallerin yanısıra bireysel katkılarının bir değerlendirmesini de içeren, tamamlanmış eylem planlarını teslim etmesini sağlayın. Öğrenci grupları sizinle bireysel olarak görüştükten sonra, geribildirim almak için grupları birbirleriyle görüştürün. Öğrencilerden akran geribildirim formunu kullanmalarını isteyin.

Tüm gruplar kendi dünleyicilerine sunu yaptıktan sonra, öğrencilerin deneyimlerini, sunduklarını ve mesajlarının nasıl alındığını tartışmaları için, bir sınıf oturumu – ya da anne-baba ve yöneticilerin katılabileceği bir akşam toplantısı yapın. Öğrencilerin Temel Soru – Edebiyat kendimizi daha iyi anlamamıza nasıl yardımcı olur? - üzerinde yansıtma yapmalarına olanak sağlayarak, proje tartışmasını sonlandırın.

Önkoşul Beceriler

 • Temel araştırma
 • Internet
 • Bilgisayar becerileri

Farklılaştırılmış Öğretim
Kaynak Öğrenci

 • Broşür şablonu gibi ilgili ürünlerin bazılarına yönelik şablonlar temin edin
 • Öğrencilerin karakterleri ve eylemleri basitleştirmelerine ve belirlemelerine yardımcı olmak için, boşlık doldurmalı hikaye çalışma kağıtları temin edin
 • Öğrencinin, güçlü yönlerine dayanan sonlandırma projesine yönelik metodlar ve araçlar seçmesine olanak sağlayın

Üstün Yetenekli Öğrenci

 • Sonlandırma projesinin çok çeşitli ve seçenekli toplum projeleri ve üstün yetenekli öğrencinin güçlü yönlerine özellikle dayanan sosyal yardım sağladığını vurgulayın.
 • Öğrenciyi, açık olan şeylerin ötesine bakmaya ve zor problemlere yönelik yaratıcı çözümler bulmaya teşvik edin

İngilizce Öğrenen Öğrenci

 • Mümkün olduğunda, Romeo ve Juliet’in öğrencinin ana dilindeki parallel metnini sağlayın ya da metnin modern bir şeklini kullanın.
 • Öğrencinin ulaşmaya çalıştığı dinleyicinin ihtiyaçlarını karşılarsa, sonlandırma projesinin öğrencinin ana dilinde bazı içerik dahil etmesine olanak sağlayın
 • Uygunsa, boşluk doldurma hikaye çalışma kağıtları gibi kaynak öğrenci tarafından oluşturulan desteklerden bazılarını kullanın.

 

Romeo ve Juliet

Bir Bakışta

Sınıf Seviyesi: 8-12

Konu Türü (Web sitesi indeksi için): Edebiyat

Dersler: Edebiyat

Konular: Shakespeare

Üst Düzey Düşünme Becerileri: Problem Çözme, Değerlendirme, Analiz Etme

Temel Öğrenmeler: Konular ve Meseleler, Edebi Terimler

Gerekli zaman: Ünite için 4 hafta, artı sınıfta verilen zamana, öğrenci projelerinin derinliğine/karmaşıklığına ve öğrencilerin sunu yapacakları izleyicilerin valığına bağlı olarak sonlandırma projesi için 2-4 hafta