• <Daha Fazlası Intel.com'da

Ünite Planı

Ünite Planı

Görüntüleme seçenekleri:       Sınıf (yaş)        |             Ders

Şunlara geçin:

Matematik


Duyu Organlarına Yolculuk: Dünyayı nasıl anlarız
Sınıf: İlköğretim İkinci Kademe 7. SINIF, Fen ve Teknoloji
Duyu organlarımızın çevremizdeki uyarıları anlamamızdaki rolünü kavrayabileceği örnekler verilir. Sınıfa getirilecek olan duyu organ maket( model ) leri ile çalışılarak duyu organlarının şekil ve yapıları kısımları anlaşılması sağlanır.

Canlılar Dünyasını Gezelim, Tanıyalım: Anlamak için neleri öğrenmem gerek? 
Sınıf: 4. Sınıf, Fen ve Teknoloji
Canlı deyince ne anlıyoruz? (2 ders)
Bitki ve hayvanların canlılık özellikleri, (2 ders)
Anlamak için neleri öğrenmem gerekli? İnsan sürekli olarak çevresi ile etkileşim içinde bulunan bir varlıktır. İnsanı varlık olarak sınıflandırmak yaşadığı çevre içinde farklı varlıkları da sınıflandırma gereğini ortaya koymaktadır. Üniteye başlamadan önce sizlere ödev olarak verdiğimiz yaşadığımız dünya ile ilgili gözlem sonuçlarında ilgi duyduğunuz olaylar nelerdi? Bunlardan hangisi bizim yakın çevremizi ve bizleri de etkiliyor. Başta yapmış olduğumuz tanım çevresinde bireyin kendini tanıması yanında çevresini de tanıması ve anlaması gereklidir. Yakın çevrende bulunan varlıkları incelediğinde bunların ortak olan ve ayrı olan özeliklerini ortaya koyabiliyor musun? Çevreni anlamak için onunla ilgili bilgileri öğrenmelisin. Bunun için en baştan varlıklardan başlayacak olursak bu varlıkları sınıflandırmak ilk basamağımız olacaktır. 

Ayılarla Tanışın: Diğer hayvanlar gibi miyiz? 
Sınıf: K-2, Fen, Matematik
Bir kutup ayısından ağır basmak için, BENden kaç tane gerekir? İlkokul öğrencileri ayılara tüm açılardan bakar ve kendilerini kürklü arkadaşlarıyla karşılaştırmak için matematik ve değerlendirme becerilerini kullanırlar.

başa dön

Fen



Güneşe Bağlanma: İnsanların (bilim adamlarının) problemleri çözmeye yönelik yeni alternatifler düşünmelerine sebep olan şey nedir?
Sınıf: 6-8, Fen
Öğrenciler güneş enerjisi, katı yakacaklar ve dünya ile ayın güneş etrafındaki hareketini incelerlerken, enerji mühendisi rolünü üstlenirler. Ayrıca öğrenciler yumurta pişirmek için güneş enerjisinden yararlanmaya yönelik bir güneş ocağı yaparlar.

Büyük Fasulye Yarışı: İmkansızı fethetmek mümkün müdür?
Sınıf: 3-5, Bilim
Değişik bölgelerdeki genç botanistler, lima fasulyesi yetiştirme yarışı esnasında bitki büyümesi konusunu irdelerler.

başa dön

Dil Dersleri



Nerede Şu Sindirella?:”O günden sonra mutluluk içinde” gerçekten olabilir mi?
Sınıf: 3-5, Dil Bilgisi, Sosyal Bilgiler
İlköğretim 1. Kademe öğrencileri, Cinderella, Cendrillon, Ashpet, Yeh Shin, Tattercoats, Cenicienta gibi farklı adları olan Sindirella’nın öykülerini okuyarak bir dünya turu yaparlar. Öğrenciler hikayeyi okur ve farklı bir bakış açısı ile tekrar yazarlar.

başa dön

Sosyal Bilimler



Toplum için Çalışanlar: Yalnız mıyız? 
Sınıf: İlköğretim 5 sınıf , Sosyal Bilgiler
Bu ünitede öğrenciler, hayali bir sivil toplum örgütü kurarken, sivil toplum örgütü nedir? Kurum nedir? Arasındaki farklar nedir? Sivil toplum örgütlerinin yapısı, amaçları nedir? Sorularına cevap bularak öğrenirler. Ünite etkinlikleri yaparken gerçek hayatla bağlantı kurarak öğrenmeyi pekiştirirler.

Kıtlık: Eski Bir Düşmana Modern Çözümler: Kardeşimin bakıcısı mıyım ve benim kardeşim kim?
Sınıf: 9-12, Sosyal Bilgiler
Kıtlık, her gün dünyadaki milyonlarca insanın yaşamını mahveden bir insanlık trajedisidir. Öğrenciler, şu anki kurtarma gereksinimlerine hitap etmenin dünyadaki kıtlığı azaltmaya yönelik tavsiyeler öne sürmenin yollarını belirlemek için, gerçek yaşama dair roller üstlenirler.

başa dön

Disiplinler Arası



Eğilimleri Takip Edin: Geleceği Tahmin Etmek?: Edebiyat, kendimizi daha iyi anlamamıza nasıl yardımcı olur?
Sınıf: 9-12, Matematik, Cebir, Sosyal Meseleler
Nüfus artışından suç oranlarına, öğrenciler tarihi eğilimleri belirlemek ve bunları geleceğe yansıtmak için toplumsal açıdan alakalı veriler kullanırlar. Öğrenciler geleceğe yönelik tahminde bulunmaya çalışırken, istatistiki analizlerinin geçerliliğini ölçerler.

Ünite Planı