• <Daha Fazlası Intel.com'da

Eğilimleri Takip Edin

Geleceği Tahmin Etmek

 	 Eğilimleri Takip Edin: Geleceği Tahmin Etmek?

Ünite Özeti

Öğrenciler istatistikçi rolü üstlenerek, ilgi duydukları bir konu seçer (AIDS oranı, ortalama sporcu maaşlarının yükselmesi, nüfus artışı, vb.) ve zaman içinde konuyla ilgili istatistiki bilgi toplarlar. Grafik hesap cetveli ve üstel regresyon işlevi ya da elektronik çizelge ve regresyon eğilim çizgisi işlevi kullanarak, öğrenciler veri için en uygun olan kavise yönelik eşitliğin kökünü araştırırlar. Gerçek veriler ve en uygun kavis grafikle ifade edilir ve geleceğe yönelik tahminler eşitlik kullanılarak yapılır. Son olarak, öğrenciler tahminlerinin sosyo-ekonomik uygulamalarını ve geleceğe yönelik tahminde bulunmaya yönelik bir araç olarak istatistiki araştırmalarının geçerliliğini değerlendirir ve sunarlar.

Öğretim Programı Tasarım Soruları

 • Temel Soru
  Geçmiş bize gelecekle ilgili ne söyler?
 • Unite Soruları
  Hangi değişkenler bir eğilimin devamlılığını sınırlar ya da devam ettirir?
  Bir eğilim insanların seçimlerini nasıl etkiler?
  Yaşam kalitemiz gelecekte nasıl olacak?
 • İçerik Soruları
  Üstel bir regresyon, en uygun kavis ve bağlantı katsayısı nedir?
  Veri analizi için doğrusal regresyonun avantajları ve sınırlamaları nelerdir?

Ölçme Süreçleri

Eğilimleri Takip Edin: Geleceği Tahmin Etmek? ünite planında çeşitli öğrenci merkezli değerlendirme sistemlerinin nasıl kullanıldığını görün. Bu değerlendirme sistemleri, öğretmen ve öğrencilerin amaçlar belirlemelerine, öğrenci ilerlemesini izlemelerine, geridönüt vermelerine, düşünmeyi- süreçleri, performansları ve ürünleri değerlendirmelerine ve öğrenme döngüsü boyunca öğrenmeyi yansıtmalarına yardımcı olur.

Öğretim Prosedürleri

Öğrenciler slayt gösterisi sunularında araştırmalarını ve ya haber bültenlerini ya da wikilerini sunarlar. Bu parçaların gelişimine yönelik talimatlar, günlük dersler boyunca kapsanmalıdır.

Gün 1
Üniteye Temel Soruyu - Geçmiş bize gelecekle ilgili ne söyler?- sorarak başlayın. Öğrencilerden soru hakkında bireysel olarak düşünmelerini ve sonra cevaplarını başkalarıyla tartışmalarını isteyin. Gönüllülerden, cevaplarını bütün sınıfla tartışmalarını isteyin.

Şu ünite sorusunu - Hangi değişkenler bir eğilimin devamlılığını sınırlar ya da devam ettirir? - ortaya atın. Öğrencilere, proje üzerindeki çalışmaları boyunca bu soruyu inceleyeceklerini açıklayın.

Projeye örnek bir öğrenci slayt sunusu kullanarak başlayın. Uygun veri setleri olabilecek olası konular için beyin fırtınası yapın. Öğrencilerin katkıda bulundukları fikirleri tartışın ve değerlendirin. Doğrusal regresyon kullanan istatistiki analizin önerilen konulara uygun olup olmadığını sorun. (Not: Regresyon analizinin sınırlılıklarından bir tanesi, eğilimlerin doğrusal olduğunu yani dönüş noktaları olmayan doğru çizgiler olduğunu farz etmesidir. Dönüş noktaları olursa, başka problemler için kontrol edilmesi ve girişi kontrol etmesi gerekir. Bu sebepten, bu tür verilerle ilgilenirken regresyon analizi hatalara yol açabilir. Öğrencilerin doğrusal regresyonun uygun olduğu projeler seçmelerine yardımcı olmak için dikkatli yol gösterme gereklidir). Veri toplamaya yönelik basılı ve elektronik kaynakları tartışın. olası konular şunları içerir:

 • AIDS ölümleri
 • Suç ve suç oranları
 • Ölümler
 • Boşanmalar
 • Eğitim
 • Enerji tüketimi
 • Faileler ve ev halkları
 • Merkez bankaları ve hükümetlerin altın rezervleri
 • Gayisafi Milli Hasıla (GNP)
 • Healsağlık masrafları
 • Iskan
 • Canlı doğumlar
 • Evlilikler
 • Doğal felaketler
 • Kirlilik
 • Spor liderleri

Proje değerlendirme listesini dağıtın ve tartışın. değerlendirme listesi, öğrenciler için proje beklentilerine genel bir bakış sağlar. Öğrencilere, ilerlemelerini ve öğrenmelerini değerlendirmeye yardımcı olması için değerlendirme listesini kullandırın.

Gün 2
Öğrencilerden Ünite Sorularını – Bir eğilim insanların seçimlerini nasıl etkiler? ve Yaşam kalitemiz gelecekte nasıl olacak? - sorularını tartışmalarını isteyin. Cevapları şema kağıtlarına yazın ve sınıfa asın. Öğrenci gruplarına, konularına uyan ve Ünite Sorularını inceleyen roller seçtirin. Öğrencilere, Gün 1’de ortaya atılan Ünite Sorusunun - Hangi değişkenler bir eğilimin devamlılığını sınırlar ya da devam ettirir? - yanısıra sorulara cevapları birleştiren iki proje oluşturacaklarını söyleyin. Projeler:

 • İstatistiki analizin matematiksel araçlarını kullanarak, eğilim ve olası uygulamalar hakkında bir slayt gösterisi.

VE ya

 • Eğilimin olası etkileri ve uygulamaları hakkında kısa makaleleri ve grafikleri olan bir haber bülteni

YA DA

 • Uygulamalar ve etkiler de dahil konuyla ilgili bir wiki (Wiki, tahminleri desteklemek için verileri ya da verilerin grafiksel ifadelerini içermelidir)

Öğrencilerin grup üyelerini seçmelerine izin verin. Üyelik, ilgi duydukları konulara dayanarak oluşturulabilir. Her öğrenci grubu tarafından farklı bir konu araştırılmalıdır. Öğrencilere, projelerinde Ünite Sorularını kullanmalarını hatırlatın.

Tüm öğrencilere slayt gösterisi denetim listesini ve her grubun seçtiği yayım biçimine dayanarak ya haber bülteni denetim listesi ya da wiki denetim listesi dağıtın. Denetim listelerini gözden geçirin ve çalışırlarken ilerlemelerini izlemeleri için öğrencilere bunları kullandırın.

Gün 3
Öğrencilere konularını araştırmaya başlamalarına yönelik talimat verin. Soruları cevaplamak, ilerlemelerini tartışmak ve üst düzey düşünmelerini değerlendirmek için öğrencilerle bireysel olarak ya da grup halinde görüşmeler yapın.

Gün 3
Öğrencilere üstel regresyonun nasıl yapılacağını gösterin ve şu matematiksel terimleri açıklayın:

 • Bağlantı katsayısı
 • En uygun kavis
 • Üstel regresyon

Öğrencilerin kendi verilerini kullanarak en uygun kavis eşitliği oluşturmalarını sağlayın. Öğrencilerin ya grafik hesaplayıcılarını ya da veri girmek üzere bir elektronik çizelge seçmesine olanak sağlayın. Elektronik çizelgeyi seçerlerse, güvenilir tahminler yapmalarına izin vererek, verileri grafik olarak incelemelerini ve sonra da verilerine en uygun regresyon eğilim çizgilerini seçmelerini sağlayın. Elektronik çizelge kullanımı ve regresyon eğilim çizgisi ile aşina olmayan öğrenciler için, onlara eğilim çizgisi ekleme dökümanının ve California Nüfusu verileri elektronik çizelge örneğinin bir kopyasını verin.

Sonra, öğrencilere geleceğe yönelik tahminleri hesaplattırın.

Gün 5
Öğrencilerin tarihi verilere karşı en uygun kavis grafiği oluşturmalarını ve tahminlerin sonuçlarına yönelik beyin fırtınası yapmalarını sağlayın. Öğrencilere gerektiğinde ek araştırma yapmaları için zaman verin.

Gün 6
Öğrencilerden, matematiksel bilgilerini de birleştirerek konularıyla ilgili araştırma yapmalarını isteyin.

Gün 7 ve 8
Öğrencilerin slayt gösterisi sunularını ve haber bültenlerini ya da wikilerini tamamlamalarını sağlayın. Öğrencilere, çalışmalarını gözden geçirmek ve onlara son halini vermek için denetim listelerini kullanmalarını hatırlatın.

Gün 9
Öğrencilere final projelerini sınıfa sunmaları için zaman verin. Öğrencilerin çalışmasını değerlendirmek için proje değerlendirme tablosunu kullanın.

Gün 10
Öğrencilere şunlara cevap vermelerine dair talimatlar vererek, sınıfa bir yazılı sınav verin:

 1. Doğrusal regresyonu tanımlayın ve verileriniz için geleceğe yönelik bir değer tahmin etmek için bu tür modeli kullanmanın güçlü ve zayıf yönlerini verin.
 2. Hangi değişkenler bir eğilimin devamlılığını sınırlar ya da devam ettirir?
 3. Bir eğilim insanların seçimlerini ve yaşam kalitelerini nasıl etkiler?
 4. Verilerinize yönelik gelecek bir değer tahmin etmenin başka bir yolunu düşünün (bunu yapmanızın istendiğini ve doğrusal regresyonu hiç duymamış olduğunuzu hayal edin). Yaklaşımınızı açıklayın ve yaklaşımınızın avantajlarını ve dezavantajlarını tartışın.

Önkoşul Beceriler

 • Grafik hesap cetveli kullanımı deneyimi
 • Elle serpme çizim ve en uygun kavisi oluşturma deneyimi
 • Çokluortam sunuları, haber bülteni yayımları ve wikiler oluşturmaya yönelik biraz deneyim
 • Internet araştırması yapmaya yönelik aşinalık

Farklılaştırılmış Öğretim

Kaynak Öğrenci

 • Gerektiğinde ödevleri azaltın ve daha fazla zaman verin

Üstün Yetenekli Öğrenci

 • Öğrencilerin aynı veriler için doğrusal bir işlev oluşturmalarını, bunu üstel işlevle karşılaştırmalarını ve sonra da Hangi işlev daha gerçekçidir, niçin? sorusunu cevaplamalarını sağlayın.

İngilizce Öğrenen Öğrenci

 • Öğrencilerin kendi ana dillerindeki Internet sitelerine erişimlerine olanak sağlayın
 • Öğrenciyi bir arkadaşla eşleştirin

Övgüler

Doug Cox, sınıf projesine yönelik bir fikirle sonuçlanan, Intel® Öğretim Programı’na katıldı. Bir grup öğretmen, planı geliştirip, burada gördüğünüz örnek haline getirdi.

Eğilimleri Takip Edin

Bir Bakışta

Sınıf Seviyesi: 9–12

Konu Türü (Web sitesi indeksi için): Matematik, Cebir, Sosyal Meseleler

Dersler: Cebir, Sosyal Meseleler

Konular: Grafikle İfade Etme, Regresyon İşlevleri

Üst Düzey Düşünme Becerileri: Analiz, Yorumlama, Değerlendirme

Temel Öğrenmeler: Verileri Düzenleme, Eleştirel Düşünme, İstatistiki Analiz

Gerekli zaman: Birleştirilmiş programda 10 ders periyodu (ya da daha fazla), periyotta 90–105 dakika