• <Daha Fazlası Intel.com'da

Mantıksal Doğrulama Aracı

Neden ve Sonuç İlişkilerinin Eşleştirilmesi

Karmaşık sistemleri anlamada neden-sonuç ilişkilerini çözümlemek önemlidir. Mantıksal Doğrulama aracı ile öğrenciler bir neden-sonuç incelemesinde ilişkilerin ve etmenlerin görsel haritalarını oluştururlar. Bu haritalar düşünmeyi görülebilir yapıp öğrencilerin anladıklarını geliştirmek için birlikte çalışmalarını teşvik eder.

Araç ve araçla ilişkili kaynaklara İnternete bağlı herhangi bir bilgisayardan ücretsiz ulaşılabilir. Öğrenciler kendi listeleri üzerinde evde veya okulda çalışabilir ve hatta uzak sınıflardaki öğrencilerle fikirlerini karşılaştırabilirler.

Genel bakış ve Yararlar

Genel bakış ve Yararlar ›
Mantıksal Doğrulama kaynağının özellikleri ile ilgili daha fazla bilgi sahibi olun. Araştırmanın özetinde öğrencileriniz için "düşünceyi görülebilir yapma" nın yararlarının bir taslağını bulabilirsiniz.

Aracı Deneyin

Aracı Deneyin ›
Tanıtım versiyonuyla aracı kullanmanın ne kadar kolay olduğunu kendiniz görün. Aracı sınıfta kullanmaya başlamanıza yardımcı olacak öğretici belgeyi takip edin.

Proje Örnekleri ›

Proje Örnekleri ›
Sınıfta Mantıksal Doğrulama aracını kullanmış diğer öğretmenlerden proje fikirleri alın. Kısa veya uzun proje planlarına, detaylı ünite planlarına göz atın.

Öğretim Stratejileri ›

Öğretim Stratejileri ›
Aracı kullanmış öğretmenlerden etkili stratejiler öğrenin. Proje planlama, aracı bir aktivitede kullanma ve öğrencilerin neler öğrendiğini ölçmek ile ilgili fikirlere ulaşabilirsiniz.

Mantıksal Doğrulama Aracı

Bir Özdeyiş

Gardner C. Anthony, Grafik Diline Giriş