• <Daha Fazlası Intel.com'da

Öğretim Stratejileri

Öğretim Stratejileri

Mantıksal Doğrulama Aracı bir öğrenme sürecinin herhangi bir aşamasında kullanılabilir. Bir ön etkinlik ya da ön değerlendirme olarak, öğrencilere ön bilgilerini tartışmaları, araştırmaları ya da ileri çalışma yapmaları gereken şeyleri tanımlamaları konularında yardımcı olur. Bir ünite içi etkinliği olarak; ünitenin sonraki etkinliğinde ya da aşamasında daha yararlı olacak yeni öğrenilenleri bir bağlama oturtmada yardım eder. Ünitenin sonunda, Mantıksal Doğrulama Aracı öğrenmeyi gözden geçirmek ve değerlendirmek için kullanılır.

Bu bölümde Mantıksal Doğrulama Aracını önceden kullanmış öğretmenlerin önerileri yer almaktadır.

Projeyi Planlamak >
Etkili bir proje oluşturmanıza yardımcı olacak bilgilere ulaşın.

Projeyi Uygulamak >
Sınıfta aracı etkili bir şekilde kullanmak için önerilere bakın.

Çalışmayı Değerlendirmek >
Harita oluşturmayı içeren proje değerlendirmesi hakkında bilgi alın.

Öğretim Stratejileri