• <Daha Fazlası Intel.com'da

Çalışmayı Değerlendirmek

Çalışmayı Değerlendirmek

Sürekli Değerlendirme

Mantık yürütmeyi ve düşünmeyi değerlendirin, haritaları değil. Mantıksal Doğrulama Aracını, öğrencilerinizin bir problem veya araştırdıkları sistemle ilgili anlamalarının gelişmesine bir pencere olarak düşünün. Öğrencilerinizin bireysel algılarını izlemenizi ve bilgiyi birleştirme ve yorum süreçlerini görmenizi sağlar. Değerlendirme, problemle ilgili öğrenme ve çalışmanın bağlamına odaklanmalıdır. Sadece haritaları değerlendirmekten kaçının. Problem veya sistem hakkında düşünmenin geliştirilmesine odaklanın. Değişiklikleri izlemek için kaydedilmiş haritaları ve öğrencilerin zamanla anlamaları ile ilgili yazdıklarını kullanın. Notlandırma yönergeleri harita üzerindeki etmen ve ilişki sayısına değil; haritanın, problemin anlaşılmasına olan katkısına göre düzenlenmeli.

  • Öğrencilerin kendi haritalarını gözden geçirmelerini ve problem veya sistem hakkında anlamalarındaki ilerleme ile ilgili yazmalarını sağlayın. Mesajınızın ve öğrencilerin yazdıklarının haritanın kendisine değil, probleme veya sisteme odaklanması için çaba gösterin.
  • Haritalarla ilişkili olarak düşünce değişikliklerini açıklamadaki niteliği değerlendirin. Etmenlerin eklenmesi, çıkarılması veya etmenler arasındaki ilişki değişiklikleri için açıklamalar isteyin.
  • Haritalarını oluştururken öğrencilerin arkadaşları ile doğrudan anlamın tartışılması ile ilgili görüş bildirmelerini sağlayın. Fikirleri arasındaki anlaşmanın seviyesini değerlendirmelerini ve hangi etmen ve ilişkilerin geçerli olduğuna nasıl karar verdiklerini açıklamalarını isteyin.
  • Bir sistem veya problemle ilgili büyük bir etki oluşturan kışkırtıcı bir senaryo oluşturun ve oluşturulan bu senaryonun haritalarındaki diğer etmenler üzerine olası etkilerini öngörmelerini isteyin.
  • Öğrencilere kendi kelimeleri ile haritanın gösterdiği sistemin bazı boyutları ile ilgili açıklama yaptırın. Haritadaki ilişkilerde gösterilen bilgiyi kullandırarak bu sistem veya problemi etkileyen en önemli etmenleri seçtirip neden bu kadar önemli oldukları sorun.
  • Haritadaki bağlam ile ilgili anladıklarını başka bağlamlarda kullanmalarını isteyin.
Öğretim Stratejileri