• <Daha Fazlası Intel.com'da

Projeyi Uygulama

Projeyi Uygulamak

Etkili Sınıf Uygulamaları

Aracı kullanarak öğrenin. Haritaların ek uğraş gerektirmeyen basitliği bilerek tasarlanmıştır. Öğrenciler haritaları kullanmayı öğrenmek için az zaman harcayıp hızlı bir şekilde dikkatlerini araştırdıkları probleme yoğunlaştırırlar. Öğretmenler etmenleri oluşturmak ve ilişkileri göstermek için 5-10 dakikalık kısa gösterimden sonra basit bir harita oluşturmaları için öğrencilerin kendi başlarına çalışmalarının ilk defa kullananlar için yeterli olduğunu göreceklerdir. Öğrencilerin deneme yanılma yolu ile öğrenme eğilimleri aracın özellikleri ile ilgili güven kazanmalarını sağlayacaktır.

Aracı gruplar halinde kullanın - ikili gruplar idealdir. "Düşünmeyi görünür kılma" yolunda araç düşünmeyi tartışılabilir de yapar. Öğrencilerin akıllarında ne olduğu hakkında görüş ve tartışmaları doğal olarak başlattığı için hepsinden önemlisi haritalar gruplar içindir. Öğretmenler, öğrencilerden birinin klavye başında diğerinin girdileri izlediği ve sonra yer değiştirdikleri çiftler halinde çalıştıkları şeklin işe yaradığını göreceklerdir.

Öğretmenler temel bir kural koyabilirler- ikili grubun her iki üyesi de haritada tanımlı etmenler ve ilişkileri ‘sahiplenmeli’. Yani, her grup üyesi bir etmen veya ilişkinin varlığını kanıt veya nedenleriyle destekleyebilmeli. Bazen öğrenciler etmen ekleme konusunda ”Arkadaşım etmen eklememe karşı çıkıyor!” diye anlaşmazlığa düşebilirler. Bu gibi durumlarda önce aralarında anlaştıkları etmenleri bulmalarını sonra anlaşamadıkları etmenler için kanıt arayıp tartışmayı önerin.

İşin ve tartışmanın tamamı bilgisayar başında ortaya çıkmaz. Araç, kanıt toplama, harita oluşturma ve gösterme aşamaları içinde ortaya çıkan araştırmaları destekler. Öğrencilerin önceki bilgilerini kullanarak ilk haritayı oluşturduktan sonra öğrenciler deneyip ya da daha fazla bilgi ve kanıt için araştırma yapıp sonrasında haritalarını gözden geçirip düzenlemeler yaparlar. Öğretmenler günlük yansıtmaların çalışmaya odaklanma ve çalışmayı gözden geçirme için gerekli olduğunu söylerler. İkili öğrenci grupları harita gözden geçirme oturumunu sonlandırabilir (yeni etmenler ve ilişkiler geliştirerek), gözden geçirilmiş haritayı yazdırabilir ve bilgisayar başından kalkıp sonuç ya da problem üzerine o günkü yapılan çalışmayı yazıp tartışabilirler. Ayrıca öğrencilerin plan yapmak ve bir sonraki veri toplama aşamasını gerçekleştirmek için bilgisayarlardan uzak durmaları gereken zamana ihtiyaçları olacaktır.

Öğretmenin görevi dinleme, soru sorma ve öğrenci çalışmasına yeniden odaklanma aşamasından oluşur. Bu, ölçülebilir veya gözlemlenebilir kanıt temelli bir akıl yürütme aracıdır. Harita oluşturma oturumları süresince bir öğretmenin asıl işi düşüncelerini tekrar göden geçirmeleri konusunda öğrencileri yönetmek ve her seferinde etmenler arası ilişkiler üzerine dikkatlerini yeniden toplamak veya bir etmen için buldukları kanıtı bir daha düşünmelerini sağlamaktır.

Öğretmenin bir araştırma ekibiyle diyaloğu şu soruları içerebilir:

  • Neden bunun başka bir etmeni etkileyen bir etmen olduğunu düşünüyorsun?
  • Bu etmeni nasıl açıkladınız?
  • Bu etmen ölçülebilir mi? Gözlemlenebilir mi?
  • Başka hangi etmenler bununla ilişkilidir?
  • Bu etmenler arasında gösterdiğin ilişkiler için kanıtın nedir?
  • Bu ilişki için kanıtını nasıl açıkladın?
  • Bu etmenler birbirlerinden ne yönden farklıdır?

Öğretmen onlara sürekli hatırlatmalar yapar. Kanıtlarının güvenirliği veya bir ilişkideki akıl yürütmeleri ile ilgili olarak:

  • Bu kanıtı biraz daha açıklayabilir misin? Ölçülebilir mi? Yeniden oluşturulabilir mi?
  • Bunun, x için bir kanıt olduğunu düşünüyorsan o zaman bu ________ için bir kanıt mıdır?
  • Bu ilişkiyi biraz daha açıklar mısın? Bu etmeni nasıl artırıyor?

Öğrencileri haritalardaki gerekli bilgileri süzmeleri konusunda yönlendirin. Araştırmalar ilerleyip haritalar değiştikçe birçok öğrenci düşüş gösterip etmenleri kendi başlarına sınıflandırmaya başlarlar. Diğer öğrencilerin ikincil etmenleri ve karmaşık ilişkileri (örneğin her iki yöne giden oklar) yeniden düşünmeleri konusunda yardıma ihtiyaçları olur. Bazı öğrenciler haritalarının bir köşesinde kullanılmayan etmenler için deyim yerindeyse bir ”mezarlık” oluştururlar. Haritayı oluşturanları, etmenler arasında kanıta dayalı ilişkilerdeki gerekli bilgiyi süzmeye teşvik ederek bu ilgisiz etmenleri ve karmaşık ilişkileri tartışmak yerinde olacaktır.

Haritalar bittiğinde onaylayın. Doğal olarak öğrenci haritalarının karmaşıklığı çok çeşitli olacaktır- bazı öğrenciler kendi başlarına hızlı bir şekilde bitiş noktasına varırken bazıları amaç çok fazla etmen sayısıymış ve karmaşık ilişkiler ağıymış gibi hiç bitiremeyebilirler. Yavaş ilerleyen öğrencilerin eski fikirleri yeniden kullandıklarını görebilirsiniz- örnek olarak sadece ismen yeni etmenler ekleyebilirler (”tortul kayalar” zaten bir etmen olarak varken ”çakıl taşlarını” veya ”kaya parçalarını” eklemek gibi).

Öğretim Stratejileri