• <Daha Fazlası Intel.com'da

Proje Fikirleri

Proje Fikirleri

Öğretmenler tarafından geliştirilen bu proje örneklerinde Mantıksal Doğrulama Aracı eleştirel düşünceyi desteklemek ve sınıf tartışmalarını alevlendirmek için kullanılır.

Yaşam Alanı Çatışması: İnsanlar ve hayvanlar nasıl birlikte yaşar?
Sınıf 5 – 8, Fen Bilgisi, Ekoloji
Öğrenciler, yaşam alanları birleştiğinde insan ve hayvanların çatışan ihtiyaçlarını incelerler. “Yaramaz ayılar”’ı araştırıp bu sorunla ilgili nedensel haritalar kullanırlar ve sonra elde ettikleri sonuçları özetleyip belirlenen hayvan türün sağlığının korunması için öneriler yazarlar.

Neden Matematik?: Daha ileri matematik dersleri almanın yararları ve maliyeti nelerdir?
Sınıf 9-12, Matematik, Kariyer Eğitimi
“Daha fazla matematik dersi alacak mısınız? Neden?” sorusuna öğrenciler kendi verdikleri cevabı desteklemek için araştırma yapıp veri toplarlar.

Proje Fikirleri