• <Daha Fazlası Intel.com'da

Yol Güvenliği

Yol Güvenliği

Ünite Özeti

Bu çalışmada öğrenciler yerel bir probleme odaklanırlar: Kendi toplumlarındaki trafik kazaları. Öğretmen trafik kazaları ve istatistikleri hakkında ilgi çekici gazete haberleriyle zemini oluşturduktan sonra öğrenciler trafik kazaları ile ilgili varsayımlarını araştırma sorularına dönüştürürler. Mantıksal Doğrulama Aracı yardımıyla, sıkışık caddelerden sürüş alışkanlıklarına ve trafik düzenine kadar güvenliği etkileyen karmaşık etmenler hakkında düşünürler. Öğrenciler çalışıp, anladıklarını nedensel haritalarda gösterip sonunda kazaların sebepleri ve bunları engelleme ile ilgili bir “eylem planı” oluştururlar. Öğrenciler eylem planlarını, halkı trafik problemi hakkında bilgilendiren ve kişisel eylemler ve yol güvenliğini artıracak kamu politikaları için görüşler öneren genel sunu olarak geliştirecekler.

Öğretim Programı Çerçevesini Oluşturan Sorular

 • Gerekli Soru
  Çevremdeki dünyayı nasıl anlarım?
 • Ünite Soruları
  Yaşadığım toplumdaki sorunları anlamak için farklı türdeki verileri nasıl kullanırım?
  Yerel yönetime sesimi nasıl duyurabilirim?
 • İçerik Soruları
  Farklı türdeki veriler bize ne kazandırır?
  Yerel yönetimin sorumlulukları nelerdir?

Değerlendirme Süreçleri

Yol Güvenliği Ünite Planında çeşitli öğrenen-merkezli değerlendirmelerin nasıl kullanıldığına bakın. Bu değerlendirmeler öğretmen ve öğrencilerin öğrenme döngüsü boyunca hedef koymalarına, öğrenci ilerlemesini gözlemlemelerine, geribildirim vermelerine, düşünmeyi, süreçleri, performansları ve ürünleri değerlendirmelerine ve öğrenme üzerine düşünmelerine yardımcı olur.

Instructional Procedures

Öğretim Öncesi
Bu ünitede Mantıksal Doğrulama Aracı kullanılacaktır. Öğrencilerinizle birlikte aracı kullanmadan önce:

 • Mantıksa Doğrulama Web sayfasını inceleyip aracın kullanımını öğrenin.
 • Öğretmen Çalışma Alanında takımları ve projeyi oluşturun.
 • Bir test grubu oluşturup öğrenci haritalarının gidebileceği potansiyel yönleri belirlemek ve araştırmayı geliştirmek amacıyla deneme haritaları oluşturun.

Mantıksal Doğrulama aracını kullanma ile ilgili daha fazla bilgi için Mantıksal Doğrulama Aracını Yakından Tanıyın bölümüne bakın.

Projeyi Başlatın
Öğrencilere Çevremdeki dünyayı nasıl anlarım? sorusunu sorun. Öğrencilerin geçmiş bilgilerini öğrenmek için toplumları hakkında nasıl bilgi edindiklerini ve hangi tür bilginin en güvenilir olduğunu sorun. Toplumlarında emniyeti sağlamanın kimin sorumluluğunda olduğunu ve güvenlik meseleleri hakkında nasıl haberdar olduklarını sorun. Konu hakkında ne tür bilgilerin var olduğunu ve bu bilgileri nereden aldıklarını (anne babaları ve arkadaşları ile konuşarak mı?, gözlem yaparak mı yoksa gazeteden mi?) sorun. Öğrencilere düşünebildikleri kadar farklı bilgi türü üzerinde düşünmelerini söyleyin. Bilgi türlerini sınıflandırmalarını isteyin (aile ve arkadaşların kişisel hikayeleri, haberlerdeki olaylar, gazetedeki trafik haberleri, devlet istatistikleri).

Öğrencileri küçük gruplara yerleştirip her kanıt türünün güçlü ve zayıf yönlerini açıklamalarını isteyin. Öğrenciler küçük gruplar halindeyken nelerin iyi kanıt olduğunu anladıklarıyla ilgili rasgele gözlemler yapın. Bu bilgiye göre ünite boyunca kanıtları değerlendirme üzerine kısa dersler planlayın.

Sınıfla birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı* ve Trafik Haber* sayfalarını ziyaret edin veya trafik kazaları ile ilgili gazete haberlerinden birini okuyup yol güvenliği sorunu ile ilgili olarak öğrencilerin ilk varsayımlarını tartışmalarını sağlayın. Öğrencilere karmaşık olaylara bakacaklarını ve çoğu olayın birçok nedeninin olduğunu, bu olayların hem etki hem de nedenler olduğunu ve bir olayın diğerinden sonra olmasının, sonra olan olayın ilk olayın nedeni olması gerekmediğini hatırlatarak bunların nedenlerini üzerine düşüneceklerini açıklayın.

Nedensel haritalarında kullanılacak etmenleri oluşturmak için öğrenciler için yap-boz grupları oluşturun. Yap-bozun ilk aşamasında her bir gruba bir ana etmen verilir (insanlardan, yollar veya sürüşten kaynaklanan etmenler). Öğrenciler ana etmenlerine katkı sağlayacak somut örneklerle ilgili beyin fırtınası yapmak için yapışkan not kağıtları kullanacaklar. Sonra, nedensel haritaları için örneklerini genelleyip kategorilere ayıracaklar. Nedensel Eşleştirme için Destek kontrol listesini kullanarak ve bu aktivite süresince öğrencilere geribildirim vererek onları yönlendirin. Yap-bozun son aşamasında her bir ana etmen grubunda temsilciler, takımın nedensel haritasında 3 ana etmeni birleştirmek üzere takımlarıyla bir araya gelecekler.


Mantıksal Doğrulama Aracını Kullanın
Öğrencilerin düşüncelerini öğrenip, Yollarımızı neler güvensiz yapar? ünite sorusuna göre hazırladığınız haritaya öğrencilerin katkı yapmasını sağlayarak Mantıksal Doğrulama Aracını öğrencilere gösterin. Öğrenciler görüş bildirirken problemle ilgili etmenlerin nasıl açıklanıp düzenlendiğini gösterin. Öğrencilere konuyu nasıl araştıracakları konusunda yardımcı olup tartışmayı insan, yol ve sürüşten kaynaklanan etmenler üzerine yönlendirin. Bu etmenler aşağıdakileri içerebilir:

İnsan kaynaklı etmenler: Acemi şoförler, yaşlı şoförler, şoförün dikkatinin dağılması, özürlü araç kullanma, hız yapma, trafik ışıklarına uymama
Yol kaynaklı etmenler: Yol zemini, şerit sayısı, yayalar ve bisikletliler, kavşaklar, işaretler ve yolların düz olması
Sürüş kaynaklı etmenler: Sürüş saati, sıkışıklık, hava, araçların durumu, yollardaki araçların türü, hız limitleri ve polis devriyeleri

Öğrenciler haritaları üzerinde çalışırlarken neden-sonuç ilişkileri ile ilgili düşüncelerine geribildirim verin: Çoklu neden ve sonuçları görebiliyorlar mı? Birbirine bağlı olayları doğru bir şekilde yorumlayabiliyorlar mı? Bireysel veya grup olarak geribildirim verin ya da gerekiyorsa bununla ilgili bütün sınıf için kısa bir ders yapın.

The Seeing Reason Tool space below represents one team's investigation in this project. The map you see is functional. You can roll over the arrows to read relationships between factors, and double-click on factors and arrows to read the team's descriptions.

 Proje Adı:   Yol Güvenliği (Bu projeyi kendi çalışma alanınızda oluşturmak için buraya tıklayın)
 Soru:  Yolları Neler Güvensiz Yapar?

Etkileşimli demoyu inceleyin

Yol Güvenliği

Araştırma Planı
Vatandaşlar yerel yönetim kararlarıyla ilgili görüşlerini nasıl bildiriyorlar? sorusunu sorun. Yerel yönetim yapısını inceleyip Yerel yönetime sesimi nasıl duyurabilirim? ünite sorusunu sorun.

Öğrenci gruplarının farklı etmenleri daha derinlemesine araştırıp toplumlarında daha güvenli yollar için bir eylem planı oluşturacaklarını söyleyin. Daha sonra bu kısa bir yazı ve sunu biçimine dönüşecek. Öğrencilerin ikili veya üçlü gruplar halinde bir araya gelip araştırmak istedikleri konuları belirleyip tatrışmalarını sağlayın. Analiz ve önerileri için dinleyici grubu belirlemelerini isteyin. Bir grup araştırma için önemli etmen olarak “hız yapmayı” seçiyorsa olası dinleyici grubu şoförler olacaktır. “Sıkışıklık” gibi yol kaynaklı bir etmeni seçiyorlarsa olası dinleyici grubu şehir planlama komisyonu olabilir. (2 takımın aynı problemi araştırmasına çalışın. İlk araştırmadan sonra bir takım olarak birleşip araştırmalarını son rapor ve sunu olarak birleştirecekler.) Bir sonraki aktivite için zemini hazırlamak amacıyla, küçük grupların araştırmak istedikleri problemi paylaşmalarını sağlayın.
Araştırma Sorularını Belirleyin
Aşağıdaki adımları takip ederek problem cümlelerini araştırma sorularına dönüştürme sürecini araştırıp tartışın. Sonra takımlara sizin katkı sağlayıp onaylayacağınız bir araştırma planı sunmalarını söyleyin.

 1. Etmeni ölçülebilir ifadelerle açıklayın. Örneğin, hız yapma yasal olarak belirlenmiş oranın üstünde sürmektir.
 2. Ölçülebilir bir araştırma sorusu sorun. Örneğin, Her yıl ne kadar kaza hız yüzünden oluyor? İnsanlar neden hız yapar?
 3. Sorulara aşağıdaki 2 yöntemle değinmeyi planlayın:
  • Güvenilir kaynaklar bulun. Bu tür bir bilgi hangi kaynaklarda olabilir? Örneğin, Her yıl ne kadar kaza hız yüzünden oluyor? Sorusunu cevaplamak için öğrenciler trafik şube hizmetlerinden bir yetkili ile görüşebilir ve bir Web sayfasında ulaştırma birimi istatistiklerine bakabilir. Öğrencileri farklı türde kaynaklardan veri bulmaları konusunda yönlendirin.
  • Soruyu cevaplamak için orijinal veri toplayın. Örneğin, İnsanlar neden hız yapar? sorusunu cevaplamak için öğrenciler tanıdıkları şoförlere anket uygulayabilirler. Atatürk caddesinde ne kadar bisikletli olduğunu öğrenmek için günün farklı saatlerinde oraya gidip veri toplayabilirler.

Araltırmayı derinleştirin
Öğrenci planları onayınızdan geçtikten sonra insan ve basılı kaynaklar, sistematik saha gözlemleri ve çevrimiçi (İnternet) kaynakları kullanarak sorularını araştırmalarını sağlayın. Verilerini excel veya benzeri bir programa istatistiksel verilerle rasgele veriler ayrı olacak şekilde kaydettirin.

Tartışıp, okuyup, görüşme yapıp saha gözlemleri yaparken öğrenciler verilerindeki modelleri belirleyerek trafik kazalarını artıran veya azlatan karmaşık etmenleri anlamaya başlayacaklar. Nedensel haritaları üzerinde gelişen anlayışlarını düzenlemelerini sağlayın. Etmenleri ve ilişkileri açıkladıkları alanlarda özdeyişler, sayısal veriler ve kaynak alıntıları kullanarak nedenlerini destekleyip açıklamalarının iyi olacağını söyleyin. Öğrencileri anlayışları gelişip düşünceleri değiştikçe haritlarında eklemeler ve düzenlemeler yapmaya yönlendirin. İlerleme sürecini değerlendirmek için değişen haritalarına bakın. Öğrenci çalışmalarında problemin anlaşıldığı ve mantıklı çözümleri açık ve net bir şekilde görülmelidir. Öğrenciler haritlarını oluştururken onları yönlendirin ve çalışma saatleri dışında çalışmaları ile ilgili yorum yazmak için aracın “yorumlar” özelliğini kullanın. Aşağıda bir takımın hız yapma ve yol güvenliği ile ilgili haritasını görebilirsiniz.

Proje Adı:   Hız yapma (Bu projeyi kendi çalışma alanınızda oluşturmak için buraya tıklayın) 
Soru:  Yolların güvensiz olma nedenleri nelerdir?

Etkileşimli demoyu inceleyin

Yol Güvenliği

Takım Eylem Planı
Araştırmalarını tamamladıktan sonra çalışmalarını paylaşmak için aynı konuz üzerinde çalışıp tek bir grup olarak birleşen takımlar sonuçlar ortaya koyup bir eylem planı oluştururlar. Yerel yönetime sesimi nasıl duyurabilirim? ünite sorusunu sorun. Öğrencilere eylem planlarını sunmak için dinleyici grupları seçtirin.

İstatistiksel ve rastgele veriler ne anlama gelir? İçerik sorusunu sorun. Aykırı değerleri belirleyerek, eğilimlere bakarak, ortalamaları ve ortancaları karşılaştırarak istatistiksel ve rastgele verileri analiz etme üzerine bir ders yapın. Verilerden mantıklı sonuçlar çıkarmayı modelleyin.

Çalışma için gereklilikleri belirlemek için bir takımın eylem plan ıörneğini ve öğeler listesini kullanın.

 • Problemin açıklanması
 • Araştırma ve veri toplam yöntemleri ve verinin sunulması
 • Verinin grafik veya nedensel harita şeklinde sunulması
 • Araştırmayı açıklayan problemin mantıklı analizi
 • Öneriler
 • Bir önerinin diğer önerilere karşı gerekçeleri
 • Planlarını gerçekleştirmeleri için uygulama adımları

Sunu
Öğrencilerin sınıf arkadaşlarına ve ilgilenen diğer kişilere önerilerini sunacakları bir genel toplantı planlamaları için bir kaç gün ayırın. Yazılı çalışmalarını ve sunularını hazırlarken bakmaları için proje yönergesini öğrencilere verin. Beklentileri belirlemek için öğrencilere örnek sunuyu gösterin. Öğrencilere eylem planlarını, haritalarını ve araştırma çabalarının diğer ürünlerini (fotoğraflar, grafikler, kaydedilmiş görüşmeler) kullandırtın. Öğrenciler planları üzerine çalışırlarken neden-sonuç üzerine düşünmeyi ve veri analizini anlamayı ve süreci belirlemek için grup toplantıları yapın. Gerekirse ek eğitim ve destek sağlayın.

Bireysel Rapor
Öğrenciler sunularını yapıp birbirlerinin sunularından birşeyler öğrendikten sonra her bir öğrenciye bir sayfalık rapor yazdırarak bireysel olarak değerlendirin. Öğrencilerin raporlarını şu soruları içerecek şekilde yazmalarını sağlayın: Çevremdeki dünyayı nasıl anlarım? ve Yaşadığım toplumdaki sorunları anlamak için farklı türdeki verileri nasıl kullanırım?

Önkoşul Beceriler

 • Excel gibi tablolama yazılımlarında basit matematiksel işlemlemleri yapabilme
 • Verilerden tablolar ve grafikler oluşturma

Farklılaştırılmış Yönerge
Kaynak Öğrenci

 • Gerektiğinde ihtiyacı olan öğrencilere ek destek verip görevlerinde değişiklikler yapın.
 • Öğrencilerin ödevleri tamamlamaları için son bir rapor yerine sözlü görüşme gibi telafi edici becerileri kullanmalarına izin verin.

Yetenekli Öğrenci

 • Üniteye, benzer bölgelerden alınan istatistikleri karşılaştırma, yerel bir gazeteye kısa bir fikir yazısı yazma, gelişmiş bir yol sistemi için bir model oluşturma ya da görsel veya işitsel bir halk duyurusu oluşturma gibi eklemeler yapmayı düşünün.

İngilizce Öğrenenler

 • Bildikleri İngilizce ile katılımlarını teşvik ederek bütün öğrencileri küçük gruplar halinde etkileşime geçmeleri için hazırlayın.
 • İngilizce öğretmeninden konuya özel terimleri İngilizce ve Türkçe’ye çevirerek, zor kavramları açıklayarak ve öğrencilerin ödevlerini tamamlamalarına ve araştırma yapmalarına yardım ederek destek olmasını isteyebilirsiniz.
 • Öğrencilerin ana dillerinde araştırma yapmalarına izin verin.

Teşekkür


Bu ünite planını geliştirmek için İsrail ve Oregon’dan 2 öğretmen birlikte çalışmıştır. Materyal ve kaynaklar bölümü Türkiye için yerelleştirilmiştir. Bu sınıf projesi Bir Yenilik Arayışı (An Innovation Odyssey)’de yayınlanmıştır, Hikaye 275: Yol Güvenliği Haritası Oluşturmak İngilizce Bilgiler

.

Yol Güvenliği

Ünite Bilgileri

Sınıf: 3-5

Konu: Sosyal bilimler

Başlıklar: Vatandaşlık Bilgisi, İstatistik, Araştırma

Üst seviye Düşünme Becerileri: Genelleme Yapma

Önemli Öğrenmeler: Sosyal sorumluluk, Veri Analizi, Kamu güvenliği

Gerekli Süre: Haftalık 2-3 saat olmak üzere toplam 3 hafta

Arka plan: Bu ünite İsrailli bir öğretmen tarafından hazırlanmış ünite temel alınarak oluşturulmuştur.