• <Daha Fazlası Intel.com'da

Hava

Hava

Ünite Özeti

Meteorolog rolünü üstlendikten sonra öğrenciler havanın neden olduğu olayları incelerler. Öğrenci grupları dünyada değişik hava şartlarının görüldüğü şehirlere atanırlar. Seçtikleri hava olayının nedenleri ve yeri ile ilgili gerekli bilgileri toplayıp belirli bir bölge için seçtikleri hava olayının etkilerini tanımlamak ve bu hava olayı süresince emniyeti sağlamakla ilgili bilinçli kararlar almak için Mantıksal Doğrulama Aracını kullanırlar. Öğrenci grupları bulgularını sınıfa sunup seçtikleri hava olayı hakkında bireysel rapor yazarlar.

Öğretim Programı Çerçevesini Oluşturan Sorular

 • Gerekli Soru
  Hazırlıklı olmak neden önemlidir?
 • Ünite Soruları
  Hava bizi nasıl etkiler?
  Havayı gözlemlemek neden önemlidir?
  Neden doğal afetlere karşı hazırlıklı olmalıyız?
 • Örnek İçerik Soruları
  Hava olaylarının özellikleri nelerdir?
  Yer/bölgeden kaynaklanan yaygın hava olaylarının neden olduğu riskler nelerdir?
  Havadaki hangi değişiklikler iklim değişikliğinin göstergeleridir.

Değerlendirme Süreçleri
Hava Ünite Planında hangi tür öğrenci merkezli değerlendirmelerin kullanıldığını inceleyin. Bu değerlendirmeler öğrenci ve öğretmenlerin hedef koymalarına, öğrenci ilerlemesini izlemeye, geribildirim vermeye, düşünmeyi, süreçleri, performansları ve ürünleri değerlendirmeye ve öğrenme döngüsü boyunca öğrenme üzerine düşünmeye yardımcı olur.

Öğretim Süreçleri
Öğretim Öncesi
Bu ünitede Mantıksal Doğrulama Aracı kullanılacaktır. Öğrencileriniz için aracı hazırlamakta yardım almak için Mantıksal Doğrulama Rehberinin Kullanımını okuyun.

Bu projede öğrenci kılavuzu olan Hava Projesine Bakış’ı inceleyin.

Zemini Hazırlayın
Projeye başlamadan önce havanın temel ilkelerini belirleyin. Öğrencilerin hava ve iklim arasındaki farkı anladıklarından ve havayı oluşturan veya kontrol eden şartları açıklayabildiklerinden emin olun. Küresel atmosferik şekillerin yerel hava durumunu nasıl etkilediğini ve okyanusların iklim üzerindeki büyük etkisini tartışın. Okyanuslardaki suyun nasıl büyük miktarda sıcaklık depolayarak hava olaylarına neden olduğunda söz edin. Bu bilgilendirme laboratuvarlar, eğitim, okumalar, videolar ve tartışmalar yoluyla yapılabilir. Öğrencilerin tekrar bakmaları gereken sorular ve önemli bilimsel kavramların kaydını tutacakları bir fen bilgisi günlüğü oluşturtun.

Yerel bir meteoroloğu sınıfta konuşmaya davet edin ya da meteorologları iş başında izlemek için yerel bir haber kanalını ziyaret edin.

Projeyi Başlatın
Öğrencilere Hazırlıklı olmak neden önemlidir? sorusunu sorun. Öğrenci cevaplarını alıp herhangi bir konuda hazırlıklı olmakla ilgili bir tartışma başlatın. Bu konular sıradan olaylardan dünyadaki gelişmelere kadar her şey olabilir.

Hava olaylarının özellikleri nelerdir? sorusunu sorun. Hava olaylarının tanımı ve sınıfta işlenecek olan hava olayı örnekleri ile ilgili bir sınıf tartışması başlatın.

Havayı gözlemlemek neden önemlidir? sorusunu sorun. Öğrencilerden bu soruya verdikleri cevapları fen bilgisi günlüklerine yazmalarını söyleyin. Öğrencilerden verdikleri ilk cevapları alın ve onlara bu soruya daha sonra tekrar dönüleceğini söyleyin.

Bu projenin kapsamını ve rolleri tanımlamak için öğrencileri Hava Projesine Bakışa yönlendirin.

Öğrenciler bu projede meteorolog rolünü üstlenmişlerdir. Bir meteoroloğun ne yaptığını öğrencilerin anladıklarından emin olmak için öğrencilerin meteorologlar hakkında çevrimiçi kaynaklarda araştırma yapmaları ve önceki bilgilerini paylaşmaları için onlara zaman verin. Öğrencilerinize meteorologların veri toplama, hassasiyeti artırma ve inceleme sonuçlarını analiz edip ölçmede teknolojiyi nasıl kullandıklarına dikkat etmelerini söyleyin. Meteorologların işi ile ilgili notları veya sorularını ve Havayı gözlemlemek neden önemlidir?? sorusuna cevaplarını öğrencilerin fen bilgisi günlüklerine yazdırın.

Öğrenciler araştırırken derinlemesine sorular sorarak, fen bilgisi günlüklerine yazdıklarını okuyup bunlara dönüt vererek ve birebir görüşmeler yaparak ilerlemelerini izleyebilirsiniz.

Bir sınıf tartışmasında Hava bizi nasıl etkiler ve Bölgeden kaynaklanan yaygın hava olaylarının neden olduğu risklere nelerdir?? sorularını sorun. Yerel hava modellerini ve bölgenizle ilgili olası hava olayı risklerini tartışıp öğrencilere şu soruları yöneltin:

 • Daha önce bir hava olayı yaşadınız mı?
 • Bu hava olayı olduğunda neredeydiniz?
 • Başka yerlerde yaşadınız mı? Yaşadıysanız oradaki hava/iklim şu anda yaşadığınız yerden farklı mıydı? Ne kadar farklıydı?
 • Hava yaşam şeklinizi etkiledi mi?

Tartışılan önemli kavramlarla ilgili bir çizelge gösterin. Öğrencilere bu sorulara cevaplarının ileriki aktivitede devam edeceğini söyleyin.

Hava Olayını ve Yerini Belirleyin
Yeryüzünde farklı türlerde hava olayları olduğunu açıklayın. Dünyada çeşitli hava olayları yaşayan şehirlerden söz edin. Bir bölgeyi birden fazla öğrenciye verecek şekilde her bir öğrenciye araştırması için bir hava olayı ve bölge verin. Öğrencileri araştıracakları bölge ve hava olaylarına göre takımlara ayırın. Öğrenciler bölgelerini takım olarak araştırmaya başlayacaklar. Takımlara bölgelerinin enlem ve boylamlarını belirleyip ortalama sıcaklığını şekillerle göstermelerini ve analiz etmelerini söyleyin. Bölgelerinin neden o iklime sahip oldukları ile ilgili fen bilgisi günlüklerine varsayımlarını yazdırın.

Mantıksal Doğrulama
Öğrencilere Mantıksal Doğrulama Aracını gösterin ve bu projede yardımcı olması için Mantıksal Doğrulama Rehberini Kullanma bağlantısını ziyaret etmelerini söyleyin. Daha önce oluşturulmuş önemli kavramlar çizelgesine bakın ve öğrenciler bölgelere göre oluşturulmuş takımlar halindeyken Hava bizi nasıl etkiler ve Bölgeden kaynaklanan yaygın hava olaylarının neden olduğu risklere nelerdir? sorularını tekrar sorun. Bu sorulara gelen cevaplardaki yeni öğrenmeleri çizelgeye ekleyin.

Her bir takıma sisteme giriş bilgisini verin. Bu bir başlangıç haritasıdır ve takımların çok sayıda etmen ve tanımlanmış ilişkileri olmayabilir. Harita oluşturma oturumu sonunda haritalarını ürün dosyalarına kaydettirin. Öğrenciler bireysel olarak kendi hava olaylarını araştırırken yeni bilgileri analiz etmek ve haritaya tekrar bakmak için bir araya gelecekler.

Öğrenciler haritaları üzerinde çalışırken onları gözlemleyin. Öğrencilerin anlayışını belirginleştirecek sorular Mantıksal Doğrulama Rehberini Kullanma bağlantısında verilmiştir.
Mantıksal Doğrulama Aktivitesini İnceleyin
Aşağıdaki Mantıksal Doğrulama alanında bu projeyle ilgili bir takımın araştırması görülmektedir. Gördüğünüz harita işlevseldir. Etmenler arası ilişkileri okumak için oklar üstünde farenizi kısa bir süre tutabilir ve etmenler ve oklar üzerine çift tıklayarak takımın açıklamalarını okuyabilirsiniz.

Projenin Adı: Hava (Bu projeyi kendi çalışma alanınızda oluşturmak için buraya tıklayın)
Soru: Hava bizi nasıl etkiler?

Etkileşimli demoyu inceleyin

Hava

Araştırma
Hava Projesi Yönergesini öğrencilerle paylaşıp bu projenin değerlendirilmesinde kullanılacak kriterleri tartışın. Öğrencilerin yönergeyi anladıklarından emin olup varsa sorularını alın. Öğrencilere, araştırmalarını yönlendirecek ve sorulara cevap vermelerine yardımcı olacak zengin içerikli metinler ve İnternet kaynakları sağlayın. Hava Projesi Talimatları ve hava raporu formatında bireysel rapor için araştırılacak ve grup sunusuna yardımcı sorular olduğunu öğrencilere açıklayın.

Öğrenciler bulgularıyla ilgili bir rapor oluştururlar. Hava raporu formatında raporları ile ilgili yönlendirmeler bulunmaktadır.

Öğrenciler araştırırken derinlemesine sorular sorarak, fen bilgisi günlüğüne yazdıklarını okuyup bunlara dönüt vererek ve birebir görüşmeler yaparak ilerlemelerini izleyebilirsiniz.

Öğrencileri Mantıksa Doğrulama haritalarına yönlendirip ek etmen ve ilişkiler eklettirin. Yeni araştırmalar yaptıkça bu ilişkiler öğrencilerin hava olaylarının insanlar ve yerler üzerindeki neden ve sonuçları gösterir. Öğrencilerin en az 4 tane gözden geçirilmiş haritaları olmalı. Her çalışma sonrasında öğrencilere haritalarını ürün dosyalarına kaydetmelerini hatırlatın.

Takım Sunumu
Öğrenciler Hava Projesine Bakıştaki bölgeleri ile ilgili sunum yapacakları seyircilere göre bir sunu formatı belirlerler. İşadamları ya da turist grubu gibi seyirciler öğrencilerin gerçek dünya ile bağlantı kurmalarını sağlar. Sözlü sunularını tamamlayıcı olması için öğrenciler istedikleri sunu formatını (Çoklu ortam, poster, oyun vb.) seçebilirler. Beklentileriniz ve çalışmanın kalitesi ile ilgili tartışma başlatmak için öğrencilerle örnek grup sunusunu paylaşın. Her gruba sunularını düzenlemeleri için Hava Grubu Kontrol Listesi verin.

Dersi Sonlandırma
Grup sunularından sonra her takıma, diğer takımların sunularından anladıklarına göre kendi etmen ve ilişkilerini netleştirmeleri için haritalarını bir kez daha inceleme fırsatı verin.

Son etkinliği, Ünite Sorularını tekrar gündeme getiren kapsamlı bilgilendirme oturumu ile sonlandırın. Son olarak, Hazırlıklı olmak neden önemlidir?? sorusuna öğrencilerin verecekleri cevapları günlüklerine yazdırın.

Öğrencilere konuyla ilgili yapmak istedikleri gözlemleri açıklamaları için fırsat verin.

Önkoşul Beceriler

 • Temel bilgisayar becerileri (Kelime işlemci (Word) ve sunu (Powerpoint))
 • Araştırma amaçlı İnterneti kullanabilme

Farklılaştırılmış Yönerge
Farklı öğrenenler için içerik, süreç, ürünler ve öğrenme ortamlarındaki değişiklikleri açıklayın:

Kaynak Öğrenci

 • Öğrencilerin okuma seviyelerine uygun araştırma materyalleri bulup dağıtın.
 • Öğrencilere, araştırmaları ve çalışma raporlarını düzenlemelerine yardımcı bir taslak verin.
 • Öğrencileri bireysel değil 2li gruplar halinde rapor hazırlamaya yönlendirin.
 • Öğrenci çalışmalarını düzenlemede yardım amaçlı imla denetimi veya metin okuma gibi kelime işlemci özelliklerinden yararlanabilirsiniz.

Yetenekli Öğrenci

 • Nedenler, hasar maliyeti, şiddet, etkilenen insanlar ya da meydana gelme sayıları gibi hava olayları ile ilişkili verilere dayanarak öğrencilerin bilgi toplamalarını, grafik oluşturmalarını ve sonuçlar çıkarmalarını isteyin.
 • Bölgeyi bir doğal afetin vurma ihtimaline karşı yerel yönetimin elinde hangi acil durum eylem planları olduğuyla ilgili öğrencileri araştırmaya yönlendirin.
 • Öğrencilere kendi hava olayları ile ilgili yaklaşan tehdide karşı yerel halkı uyarma amaçlı örnek bir toplumsal duyuru hazırlatın.
 • Başka yerlerde yaşayan insanları havanın nasıl etkilediğini veya zorlu hava şartlarını atlamak için ne kadar hazırlıklı olduklarını öğrenmek için öğrencilere Web tabanlı bir anket formu hazırlatın (www.surveymonkey.com* veya Google Belgeler- formlar*) gibi siteler kullanılabilir).

İngilizce Öğrenenler

 • Öğrencilerin çalışmalarını ana dillerinde tamamlayıp sonra bunu İngilizceye çevirmelerini isteyin.
 • İngilizcesi daha iyi olan öğrencileri diğer arkadaşlarına yardım etmeleri için görevlendirin.
 • Öğrencilerin çalışmalarını düzenlemede yardımcı olması için kelime işlemcinin metin okuma özelliğinden yararlanın.
Hava

Ünite Bilgileri

Sınıf Seviyesi: 5-8
Konu türü (Web sayfası indeksi için): Fen bilimleri
Konu (lar): Yeryüzü ve Uzay Bilimleri
Başlıklar: Hava, Toplum Üst Seviye Düşünme Becerileri: Neden ve sonuç ilişkileri, Analiz
Önemli Öğrenmeler: Hava olayları, Şiddetli Fırtınalar, Doğal Tehlikeler, Afete Hazırlık
Gerekli süre: Günlük 45’er dakikalık derslerden oluşan 1 ay