• <Daha Fazlası Intel.com'da

Kanıtları Gösterme Aracı

Bilgiyi Analiz Etme ve Değerlendirme

Herkes fikir sahibi olabilir, ancak onu açıkça ifade edilmiş bir kanıtla desteklemek dikkatli bir düşünme gerektirir. Kanıtları Gösterme Aracı, sınıf içinde araştırma yapmak, tartışmak ve analiz yapmak için yapılandırılmış fikirler oluşturmak adına kaynak toplamayı içerir. Ayrıca, öğretmenlerin ve öğrencilerin, savları ve kanıtları değerlendirdikçe fikir alışverişi ve işbirliği yapmalarına yardım etmek için oluşturulmuş, çevrimiçi interaktif(etkileşimli) bir çalışma ortamını da kapsar. Öğrenciler, herhangi bir derste, bir sav ya da hipotez oluşturmak, kanıtları toplamak ve değerlendirmek, farklılıkları tartışmak, fikirleri netleştirip düzenlemek ve bir sonuca varmak için bu aracı kullanabilirler.

İnternet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan bu araca ve ilgili kaynaklara ücretsiz ulaşılabilir. Öğrenciler, evde ya da okulda, savları ve kanıtları üzerine çalışabilirler ve başka bir ekiple eşleşip fikirlerini gözden geçirebilirler.

Genel Bakış ve Yararları

Genel Bakış ve Yararları >
Kanıtları Gösterme kaynağının özellikleri hakkında daha ayrıntılı bilgi edinin. İyi araştırılmış tezleri oluşturmadaki ve savunmadaki öğrenme fırsatları konusunda, araştırma literatürünün ne söylediğini okuyun.

Aracı Deneyin

Aracı Deneyin >
Aracı kullanmanın ne kadar kolay olduğuna bakın. Sınıfta aracı kullanmaya başlarken size yardım edecek bir Kılavuzu takip edin (izleyin).

Proje Örnekleri

Proje Örnekleri >
Kanıtları Gösterme Aracı’ nı daha önce sınıflarında kullanmış öğretmenlerden proje fikirleri alın. Öğrenciler, kanıtları değerlendirip konumlarını tartışırken aracın, sınıftaki canlı tartışmalara nasıl katkıda bulunduğunu öğrenin. Kısa proje fikirlerini ya da daha uzun ve detaylı ünite planlarını gözden geçirin.

Öğretim Stratejileri

Öğretim Stratejileri >
Learn effective strategies from teachers who have used the tool. Find ideas for planning a project, using the tool in an activity, and assessing what students have learned.

Kanıtları Gösterme Aracı

İlgi çekici bir söz

“İnsanlar genelde kavga ederler. Çünkü tartışmayı bilmezler.” 

Gilbert Chesterton (1874-1936)
İngiliz Yazar