• <Daha Fazlası Intel.com'da

Öğretim Stratejileri

Öğretim Stratejileri

Kanıtları Gösterme Aracı, karmaşık bir konuya ya da tartışmalı bir başlığa geniş kapsamlı bir bakış gerektiren bütün projelerde kullanılabilir. Öğrenciler, Kanıtları Gösterme Aracı ‘nı bir hipotezi, tezi ya da bir öğrenme projesinin herhangi bir aşamasındaki bir varsayımı değerlendirmek için kullanabilirler. Öğrenciler, aracı kendi bilgilerini desteklemek ve bir konuyu ya da bir fikri bütün yönleriyle algılamak için kullandıklarında, araçtan en yüksek faydayı sağlarlar.

 

 • Bir Projeyi Planlama >
  Kanıtları Gösterme Aracı ‘nı kullanarak başarılı projeler planlamak için önerilere bakınız.

 • Çalışma Alanını Düzenleme >
  Çalışma Alanı’nda proje oluşturmayı ve öğrenci gruplarının nasıl düzenleneceği konusunda bilgi edinin.

 • Projeye Başlama >
  Öğrencilerin araçla çalışmaya başlaması için stratejileri inceleyiniz.

 • Beklentileri Netleştirme >
  Öğrencilerin aracın yapısını kullanarak etkili tezler oluşturmalarına yardım etmek için stratejileri gözden geçiriniz.

 • Proje Çalışmasını Değerlendirme >
  Proje süresince, değerlendirme olanakları için plan yapınız.

 • Tezleri Değerlendirme >
  Öğrencilerin güçlü ve zayıf tezleri ayırt etme becerileri oluşturmalarına yardımcı olunuz.

 • Düşünmeyi Ölçme >
  İyi temellendirilmiş tezleri belirlemek için bir değerlendirme tablosu kullanınız.