• <Daha Fazlası Intel.com'da

Tezleri Değerlendirme

Tezleri Değerlendirme

Tezleri Değerlendirme

Öğrencilerin doğru cevap yoktur fikrinin güvencesinde olduklarından emin olun. Bir sav oluştururken kendilerini güvende hissetmeliler ve savlarını, “yanlış” savı seçerlerse düşük not alabilecekleri korkusu olmadan savunmalılar. Öğrencilerinizin şunu anladığından emin olun: çalışmalarının niteliği, tartışmalarının niteliğine bağlıdır, çoktan seçmeli bir testte olduğu gibi doğru veya yanlış cevapların sayısına değil.

Etkili tezler oluşturmak ve bunları savunmak bir derste öğrenilebilecek bir şey değildir. Neyin güçlü –ya da zayıf- bir tez oluşturduğunu proje boyunca tartışın. Bir tezi yapılandırırken kanıtlarda oluşabilecek problemleri düşünün:

Problem Örnek
Sonuçlar, verilen kanıtları mantıklı bir şekilde izlemiyor. Çubuk şeker, dün gece burada, masanın üstündeydi. Bu sabah yerinde değil. Johnny almış olmalı.
Tez çok gerekli olmayan bir karşılaştırma/benzetme üzerine kurulmuş. Beyzbol sopaları silahlar kadar ölümcül olabilir; fakat biz beyzbol sopalarını yasaklamıyoruz.
Gerçekler ve fikirler birbirine karışmış durumda; fikirler, gerçekler gibi sunuluyor ya da hangisinin hangisi olduğu belli değil. Düzenli olarak emniyet kemeri kullanan insanlar daha sorumluluk sahibi oluyor ve daha az kaza yapıyorlar.
Ünlü bir kişi, uzman olarak kullanılıyor Film yıldızı yeni beslenme düzenini onaylıyor/destekliyor.
Belirsiz kaynaklar, özgün referansların yerine kullanılıyor. "önde gelen doktorlar diyor ki...," "bilim gösterdi ki ... ," "diğer devletlerle karşılaştırılırsa ... ," "bilim camiası şunu öneriyor ..."
Kişinin kendisi tarafından beyan edilmiş fikirlerde ya da bilgilerdeki kasıtlı veya bilinçaltı çarpıtmaların denetimine titizlik gösterilmiyor.
“Üniversitemizin öğrencileri arasında yapılan bir ankette, %87si ‘ortalamanın üzerinde’ olarak değerlendirildi.” Bunun herhangibir dış doğrulamaya tabi olmayan bir öz bildirim anketi olduğuna dair herhangi bir bildirimde bulunulmamıştır.
Bir deneyden elde edildiği söylenen kanıtlarda kontrol gruplarından bahsedilmemiştir. Bilimsel çalışmalar, yeni ilacın depresyon tedavisinde etkili olduğunu kanıtladı.
Grafikler, sonuçların görünüşünü değiştirmekiçin kullanılıyor. Ölçeğin bir parçasını kesmek, alışılmamış ölçek birimleri kullanmak ya da hiç ölçek kullanmamak
Kategoriler fazla genelleştirilmiştir— bir grubun bütün üyelerinin neredeyse aynı özelliklere sahip olduğunu ima eder.
Bütün "gençler," "tüketiciler," "göçmenler"
Ortalama sonuçlar rapor edilir, fakat yaklaşık sapmaların miktarı bildirilmez. Özel üniversitelerden mezun olanların ortalama gelirleri, devlet üniversitelerinden mezun olanların ortalama gelirlerinden daha fazladır.
Yüzde veya kesir verilir ancak toplam örnek miktarı bildirilmez. "10 dişçiden 9’u şunu önerdi...,"
Tam ve orantısal sayılar karışık verilmiştir. “Diğer şehirlerde %1’den daha az bir artış varken, geçen sene bizim şehrimizde hırsızlık vakaları bir önceki seneye göre 3,400 tane artış göstermiştir.”
Sonuçlar yanıltıcı bir kesinlikle rapor edilmektedir. 19 öğrenciden 13’ünü, %68.42 olarak temsil etmek. Verilen örnek aslında çok küçük bir sayıyken yüzde kullanmak, gerçeği çarpıtır.
Açıklamalar ve sonuçlardan başka herhangi bir olasılık dikkate alınmaya değer değilmiş gibi gösterilir.
Deneysel veriler alüminyumun en iyi iletken olduğunu ispatlamıştır. (sadece üç tane iletken test edildiğinde).

Science for All Americans Online’dan uyarlanmıştır.
Chapter 12: HABITS OF MIND
www.project2061.org/tools/sfaaol/chap12.htm*