• <Daha Fazlası Intel.com'da

Düşünmeyi Ölçme

Düşünmeyi Ölçme

Kanıtları Gösterme Vakasında Oluşan Düşünmeyi Ölçme

Öğrencilerin kanıtları ve savları nasıl değerlendirdiğini ölçmek, işlenecek konuya bağlı olarak, büyük ölçüde değişiklik gösterir. Aşağıdaki değerlendirme tablosu neyin etkili bir tez oluşturduğu tartışmasına başlamanıza yardımcı olacaktır. Eğer bir değerlendirme tablosu ya da başka bir değerlendirme aracı kullanmayı planlıyorsanız, öğrencilerinizin, projenin başında, puanlama yönetmeliğini tartışmadan beklentilerinizi anladığından –hatta öğrenci kayıtlarına uyarladıklarından- emin olun.

 

  Mükemmel İyi Kabul edilebilir Zayıf
Kanıt Kanıtlar açık, doğru ve iyi seçilmiş. Çalışmanın bütün yönlerine geniş kapsamlı bir bakışı yansıtan ve gereken minimum sayıdan daha fazla sayıda destekleyen ve karşıt kanıt sunulmuş. Kanıtlar açıkça ve düzgün bir biçimde derecelendirilmiş ve açıklanmış. Bütün kanıtlar düzgün bir şekilde belgelenmiş.
Kanıtlar açık, doğru ve savla uyum içinde. Vakanın ana tezlerini yansıtan ve gereken minimum sayıda destekleyen ve karşıt kanıt sunulmuş. Kanıtlar düzgün bir şekilde derecelendirilmiş ve uygun bir şekilde açıklanmış. Kanıtlar belgelenmiş.
Sav için gerekli kanıtları sunuyor fakat bütün yönleriyle değerlendirmiyor. Destekleyen kanıt sayısını gerekli miktarda karşılıyor fakat karşıt tezleri sunmuyor. Kanıt seçimleri daha saplam olabilir. kanıtlar derecelendiriliyor ve açıklanıyor fakat bu, rastgele bir şekilde yapılıyor. Kanıtların bir çoğu düzgün bir şekilde belgelenmiş.
Sav için ikna edici bir kanıt sağlamayı başaramıyor. Öğrenciler belgelemenin ve değerlendirmenin eksik birşekilde anlaışıldığını gösteriyor.
Sav Sav, açıkça ifade edilmiş, iyi temellendirilmiş ve istenene uygun bir şekilde cevap veriyor. Savın açıklaması, tek cümlelik savı netleştirmek için çok doğru bir ayrıntıları seçmiş. Savın derecelendirmesi ve açıklaması, savın bir bütün olarak, gerçekçi bir şekilde anlaşıldığını gösteriyor.
Sav, açıkça ifade edilmiş, açıklanmış ve istenene cevap veriyor. Savın açıklaması, tek cümleden oluşan savı yeterli bir şekilde açıklıyor. Savın derecelendirmesi ve açıklaması, savın bir bütün olarak anahatlarıyla kavrandığını gösteriyor.
Sav ve açıklaması istenene cevap veriyor fakat net olmayan bir şekilde. Derecelendirme ve açıklaması konuyu ya da savın karmaşıklığının kavrandığını tam olarak göstermiyor.
Sav açık bir şekilde ifade edilmemiş ya sava odaklanılmamış ve sav doğrudan istenene cevap vermiyor. Açıklama ve derecelendirme eksik, kavrayıştan yoksun, tamamlanmamış ya da gerçek dışı olabilir.
Kanıtla ilişkisi Öğrenciler, savla bağlantılı olan kanıtın açık ve derin bir şekilde anlaşıldığını gösteriyor.
Öğrenci, savıyla bağlantılı olan kanıtı açıkça anladığını gösteriyor. Desteğin (ya da itirazın) gerekçeleri öğrencinin kavrayışının derinliğini yansıtmayabilir..
Öğrenci, savıyla bağlantılı olan kanıtın ana hatlarıyla anlaşıldığını gösteriyor. Desteğin (ya da itirazın) gerekçeleri öğrencinin kavrayışının derinliğini yansıtmıyor.
Öğrencinin kanıtı/savı algılayışı zayıf ya da tutarsız. Gerekçeler, derecelendirmeyi desteklemiyor.
Sonuç Sonuç, toplanan kanıtlara dayanarak oluşturulmuş konunun derinliğinin ve/veya karmaşıklığının mükemmel bir şekilde kavranıldığını gösteriyor. Olası karşı tezler bütün yönleriyle düşünülmüş. Sonuç, savla açık bir şekilde bağlantılı.
Sonuç, toplanan kanıtlara dayanarak oluşturulmuş konunun iyi bir şekilde anlaşıldığını gösteriyor. Karşı tezlerin en etkilileri açıklanıyor fakat fazla detaylandırılmıyor. Sonuç, savla bağlantılı.

Sonuç, toplanan kanıtlara dayanarak oluşturulmuş konunun ana hatlarıyla anlaşıldığını gösteriyor. Bazı karşı tezler dahil ediliyor fakat derinlikli bir şekilde açıklanmıyor. Sonuç, kanıtın savla nasıl bağlantılandığını açık bir şekilde açıklamıyor.
Sonuç, savla bağlantılı değil ve/veya savla kanıt arasındaki ilişkiyi yansıtmıyor. Olası karşı tezler irdele