• <Daha Fazlası Intel.com'da

Proje Çalışmasını Değerlendirme

Proje Çalışmasını Değerlendirme

Yorum Kutucuklarını Kullanarak Çalışmayı Değerlendirme

Kanıtları Gösterme Aracı’nın önemli yönlerinden biri de gruplara birbirinin çalışmalarını değerlendirme olasılığı tanımasıdır. Sağ üst köşesinde küçük bir üçgen bulunduran her alana yorum eklenebilir. Gruplar birbirlerini çalışmalarını değerlendirmeden önce, öğrencilere, ne aramaları ve ne tür yorumlar yapmaları gerektiğine dair bir kılavuz sağlayın. Öğrencilere, faydalı bir geri bildirim yapabilmeleri için bazı yönergeler verin. Öğrencilerinizi sorular sormak, olumlu yorumlar yapmak ve yapıcı öneriler sunmak gibi farklı türde yorumlar yapmaları için teşvik edin. Eğer bir değerlendirme tablosu ya da bir kontrol listesi oluşturduysanız, takımların, başka bir takımın çalışmasını değerlandirirken, bunların birer kopyasını edindiklerinden emin olun.

Öğretmen olarak, siz de öğrencilerinizin çalışmalarına geri bildirim sağlamak için, yorum yapabilirsiniz. Proje süresince, öğrencilerinizin gelişimine, kanıt seçim ve değerlendirmelerine ve tez hakkındaki genel düşüncelerinin niteliğine dair yorum yapın. Bu, projenin kilit noktalarında öğrencilerinizin gelişimini ölçmenize olanak sağlayacaktır. Eğer herhangi bir kavram hatası fark ederseniz, ek araştırma önerisinde bulunabilir ya da öğrencilerinizi yeniden yönlendirebilirsiniz.

Proje Süresince Değerlendirme

Proje sırasında, öğrencilerinizin düşünme süreçlerini ve tezlerinin niteliklerini değerlendirmeye odaklanın. Devam eden öğrenci değerlendirmeleri şunları içerebilir:

 • Belgelerin ön planlaması
 • Düşünce günlükleri ya da günlük bildirimler (seyir bildirimi)
 • Görev sırasındaki davranışlar/ Katılım noktaları
 • Öğrenciler fikirleri geliştirdikçe ana değerlendirme noktaları ( kanıt toplama, uygulanabilir bir savın tanımlanması, bitiş çalışması)
 • Akran denetimlerinin niteliği
 • Öz değerlendirme ve akran değerlendirmesi
 • Öğrencilerin yaptığı tartışmaların ve öğrenciler Kanıtları Gösterme Aracı’nı kullandıkça fikirlerindeki gelişmenin gözlemlenmesi

Öğrencilerin, -Kanıtları Gösterme Aracı’nı kullanmalarının haricinde- projenin önemli sorularına verdikleri cevapları ve bir bütün olarak proje konularını nasıl geliştireceklerini ve sunacaklarını değerlendirin. Öğrenciler, anladıklarını ispat edebilecek bir şey oluşturmak için Kanıtları Gösterme Aracı’nın kullanımı aracılığıyla öğrendikleri bilgileri kullanmalılar. Bazı fikirler:

 • Öğrencilerinizin, analiz yapan, değerlendiren, bir çözüm, fikir, sonuç ya da yani bir eylem öneren bir sunum, rapor, makale ya da bir yayın oluşturmalarını sağlayın.
 • Bilgi ve becerileri ölçmek için bir rol yapma, deney, senaryo ya da uygulamalı başka bir etkinlik düzenleyin.
 • Öğrencilerin algılarındaki ve kavrayışlarındaki derinliği ortaya çıkarabilmek için tartışmaları, röportajları, sahte sınavları ve değişik sözlü sunumları kullanın.

Değerlendirme birçok farklı biçimde yapılabilir:

 • Birden çok değerlendirici—öğrencilerin kendileri, akranları, öğretmenler ve danışmanlar
 • Birden çok değerlendirme birimi—tek tek öğrenciler, gruplar, bütün sınıf
 • Birden çok biçin—yazılı çalışmalar (ev ödevleri ve gayrıresmi günlük kayıtları), gözlemler (grup etkinliklerinin ve bireysel çalışmaların), sunumlar, resmi olmayan tartışmalar ve sorular, proje tasarımları ve final ürünü

Yukarıdaki bazı bilgiler aşağıdaki kaynaklardan düzenlenmiştir:
Rubric to Assess a PBL (Project-Based Learning) and Rubric*  

Project-Based Learning with Multimedia
www.intel.com/about/corporateresponsibility/education/programs/elements.htm İngilizce Bilgiler

Öğretim Stratejileri