• <Daha Fazlası Intel.com'da

Beklentileri Netleştirme

Beklentileri Netleştirme

Kanıtları Gösterme Aracı’nın Kullanımından Beklentilerinizi Tartışın

Bir savın nasıl oluşturulacağını tartışın. IEğer öğrenciler kendi savlarını oluşturacaklarsa, öğrencilere onların konu başlıklarıyla ilgisi olmayan, çok çeşitli örnekler sunduğunuzdan emin olun —aksi takdirde, öğrenciler bahsedilmeyen örnekleri kendi savlarıymış gibi gösterebilirler- böylece, öğrenciler bir savın nasıl yazılacağını anlayabilirler. Savların doğrudan isteneni cevapladığından emin olun. Örnekler:

 • Aileler çocuklarına ev işleri yapmaları için para ödememelidir.
 • Hafta içi akşamları 16 yaşından küçük çocuklar için eve dönüş saati 22.00 olmalıdır.
 • Okullarda abur cubur satılmalıdır.
 • Öğrencilerin üniforma giyme zorunluluğu olmalıdır.
 • Kafeteryada pizza servisi yapılmalıdır.
 • Bu yılki okul balosunun teması “Paris’te Bir Gece” olmalıdır.
 • İyi notlar, hayatta başarıya sebebiyet verir.
 • Lise öğrencilerinin oy kullanmasına izin verilmelidir.

Öğrencilerinize “kanıt”ı savın içine dahil etmemeleri gerektiğini açık bir şekilde belirtin. Örneğin, “Lise öğrencilerinin oy kullanmasına izin verilmelidir; çünkü lise öğrencileri güncel olaylar hakkında ğek çok şeyi bilirler.” uygun bir sav olmayacaktır; çünkü savı, mümkün olan bütün kanıtları kapsayamayacak kadar daraltır. Benzer bir şekilde, bir sav isteneni cevaplayamayacak kadar geniş ya da etkili kanıtları toplamayı zorlaştıracak kadar zayıf olmamalıdır. Örneğin, “Oy kullanma yaşı yanlıştır.” savı özel olarak isteneni cevaplamıyor ve kanıtlanmayı gerektiren sav yeterince güçlü değil. En doğru savlar, doğruluklarını ya da geçerliliklerini belirlemek için kanıtları derinlemesine incelemeyi gerektirir.

Kanıtın niteliğini nasıl derecelendireceğinizi tartışın. Kanıtlar ne kadar güvenilirdir? Öğrenciler, projelerini geliştirdikçe kanıtların niteliğini değerlendirmek ve onları bu değerlendirmeye götüren karar verme sürecini tartışmak önemli bir hale gelir. Öğrencilerin hangi kanıtın dört ya da beş yıldız hak ettiğini belirlemelerine yardımcı olmak için bir değerlendirme tablosu kullanmayı deneyin. Öğrencilerden, bir, iki yada üç yıldız derecelerinin ne anlama geldiğini açıklamalarını isteyin. Örneğin, bir yıldızlı bir derecelendirme, kanıtın herhangi birisinin fikri olduğuna işaret edebilir; beş yıldızlı bir derecelendirme, kanıtın kaynağının iyi belgelenmiş bir araştırma sonucu yazılmış bilimsel bir dergi makalesi olduğu anlamına gelebilir.

Önceden bir değerlendirme tablosu oluşturabilirsiniz. Fakat, öğrencilerinizle karşılaşabilecekleri değişik türde kanıtları tartıştıkça bir tablo oluşturmanız daha elverişli olabilir. öğrencilere, başlangıçta yapılan derecelendirmelerin sadece kaynağın güvenilirliğini ve kanıtın genel niteliğini göz önüne aldıklarını hatırlatın. Kanıtın savı destekleyip desteklemediğini değerlendirmek bu noktada yapılacak bir şey değildir. Kanıt Kutusu’nu bir dizi tarafsız olgu olarak düşünün; yalnızca savın herhangi bir tarafına sürüklendiği zaman destekleyici ya da karşıt kanıt olarak düşünülebilir.

Aşağıdaki tabloda, bir hastalığa neyin sebep olduğuna ilişkin oluşturulan bir sav için bir kanıt bulunmaktadır. Derecelendirme gerekçelerinin, kanıtın savı destekleyip desteklemediğine bakmadığını, yalnızca kanıtın güvenilir bir kaynaktan alınıp alınmadığına dikkat ettiğini belirtiniz.

Beklentileri Netleştirme

 

Sava taraf ya da karşıt kanıtların değerlendirmesini tartışınız. Kanıtın savı ispatlaması ya da çürütmesi ne kadar önemlidir? Bir kanıt, sava taraf(yeşil) ya da sava karşıt(kırmızı) alana sürüklendiğinde, öğrenciler kanıtın savı ne kadar güçlü bir biçimde desteklediğini ya da çürüttüğünü değerlendirme olanağı bulurlar. Eksi ve artı sayılarının ne anlama geldiğini tartışınız. Örneğin, bir tek artı işareti, kanıtın, çok önemli olmadığı ya da savın doğruluğunun veya geçerliliğinin belirlenmesinde çok az bir etkisi olduğu anlamına gelebilir. Beş tane eksi işaretiyle derecelendirilmiş kanıtın, savı çok güçlü bir şekilde çürüttüğü çıkarımı yapılabilir.

Örnek kanıt sava taraf(yeşil) alanla eşleştirildiğinde, öğrenciler, kayadan/topraktan Radon gazı geldiği olgusunun, Radon gazının hastalığa sebep olduğunu belirten savı ne kadar iyi desteklediğini göreceklerdir. Yeşil alanın, kanıtın savı ne ölçüde güçlendirdiğini ya da zayıflattığını tanımlayacakları alan olduğunu öğrencilerinize açıklayın.

Beklentileri Netleştirme

 

Savı düzenlemeyi ve değerlendirmeyi tartışın. Öğrenciler, topladıkları kanıtların savlarıyla uyuşmadığını fark ettiklerinde ne yapmalılar? Savlarını gözden geçirmeleri mi, savlarının çürütüldüğünü göstermeleri mi yoksa yani bir sav oluşturmaları mı gerekmektedir? Öğrencilerin savlarıyla ilgili bir sonuca varacaklarında ne yapmaları gerektiğini netleştirin.

Öğrencilerin, ayrıca, kanıtları toplamayı ve değerlendirmeyi bitirdiklerinde savlarını nasıl değerlendireceklerini bilmeleri gerekir. Kanıtın niteliğinin, savı ne kadar desteklediğiyle bağlantılı olarak, nasıl değerlendirileceğini tartışın. Öğrencilerinizden şunları düşünmelerini isteyin:

 • Düşük bir nitelik derecelendirmesine sahip fakat destek derecelendirmesi güçlü olan bir kanıtın nasıl değerlendirilmesi gerekir?
 • Peki ya orta dereceli dayanağı fazla olan bir sav nasıl değerlendirilecek?
 • Nicelik önemli midir?
 • Bir sav gerçekten sağlam bir tek parça kanıtla ispatlanabilir mi?
 • Karşısında sağlam bir kanıt bulunan bir sav doğru kabul edilebilir mi?

Öğrencilerin karmaşık konuları değerlendirmenin genellikle siyah ve beyaz kadar net olmadığını anlamalarına yardımcı olmak için çeşitli “Farzedelim”/”Peki ya...” ihtimallerini tartışın.