• <Daha Fazlası Intel.com'da

Projeye Başlama

Projeye Başlama

Kanıtları Gösterme Aracını Tanıtın

Bir tezin bileşenlerini tartışın. Kanıtları Gösterme Aracı’nı kullanmadan önce, öğrencilerinizle etkili bir tezin bileşenlerini tartıştığınızdan emin olun. Bu, özellikle yaşça daha küçük öğrencileri için önemlidir. Basit bir örneği ve öğrencilerin araç çalışma alanında karşı karşıya gelecekleri sözcükleri – sav, kanıt, güvenilirlik, vb.- kullanarak tartışmadan bahsedin. Karşı tezleri öngörme gerekliliğini tartışın. Diğerlerinden daha etkili olabilecek kanıt türlerinden bahsedin. Mesela, kişisel görüşler uzman kaynaklar tarafından yayınlanmış bilgilerden daha düşük niteliktedir ve savın merkezine inen kanıtlar yüzeysel bir destek sağlayan kanıtlardan saha güçlüdür.

Öğrenciler akşam eve dönüş saatlerini bir saat geciktirmek için ailelerini ikna etmeye nasıl başlayacaklar? Neden bu önerme – Sally’nin ailesi bu saate kadar dışarıda kalmasına izin veriyor.- sizin geç saate kadar dışarıda kalabileceğinizi iddia eden birinin savını desteklemek çin etkili bir kanıt değildir? Savınıza karşı gelen bir kanıtı kabul etmek nasıl savınızın lehine olabilir? kanıtınızın güvenilirliğinin ve dayanağının sağlamlığının, savınıza olumlu ya da olumsuz bir görüntü vermek için nasıl birlikte çalıştığını tartışın. Çıkardığınız sonucun iyi temellendirilmiş olduğuna nasıl emin olabilirsiniz? Bir tezin canlandırmasını yapmayı ve ardından tezinizin parçalarını dikkatle incelemeyi göz önünde bulundurun.

Bir deneme projesi belirleyin. Bir tezin bileşenlerini tartıştıktan sonra, öğrencilere Kanıtları Gösterme Aracı’nın parçalarını göstermek ve onların bir deneme çalışmasında çalışmalarını isteyebilirsiniz. Çok az bir önbilgi gerektiren ve/veya kolayca ulaşılabilen kanıtlar sağlayan bir deneme projesi oluşturun. Öğrenciler, çalışma alanının nasıl kullanılacağını öğrenmek, bir sav ile kanıt arasındaki farkı görmek, kanıtları nasıl derecelendireceğini anlamak ve kanıtların bütününe bakarak bir sonuca varma pratiğini yapmak için vakanın başından sonuna kadar çalışmaları gerekir. Deneme projeleri için şu yönlendirici soruları düşünebilirsiniz:

  • Aileler ev işlerini yapmaları için çocuklarına para ödemeli midir?
  • Hafta içi akşamları, 16 yaşın altındaki çocuklar için belirli bir eve dönüş saati olmalı mıdır?
  • Okulda abur cubur(besin değeri düşük yiyecekler) satılmalı mıdır?
  • Öğrencilerin üniforma giyme zorunluluğu olmalı mıdır?
  • Kafeteryada hangi yeni yemek servis edilmelidir?
  • Okul balosu için hangi temayı kullanmalıyız?

Öğrencilerinizin düşünme süreçlerine dair bir tartışma ile deneme oturumundan bilgi edindiğinize emin olun. Aynı takımdaki öğrencilerden nasıl fikir birliğine ulaştıklarını açıklamalarını isteyin.

Proje Beklentilerini Oluşturun

Kanıtları Gösterme Aracı’yla çalışmaya başlamadan önce beklentilerinizi netleştirin. Öğrencilerin kullanabileceği kanıt türlerinden beklentilerinizi, kanıtları nasıl derecelendireceğinizi ve savınızla neler yapabileceğinizi tartışın. Ayrıca, değerlendirme tabloları, ihtiyaç listesi, sözcük tanımları ve örnekleri, temel araç bilgisi ya da (başlık, bilgi, sav odağı, savı destekleyecek cevapları olan soruları da içeren) araştırma sonucu toplamak için yazılı belge gibi yardımcı platformlar temin etmek isteyebilirsiniz.

Başarılı olacak gruplar belirleyin. Grup içinde belirli görevler atamayı deneyin ve öğrencilerin bu görevleri dönüşümlü olarak yerine getirmesini sağlayın. Örneğin, bir öğrenci yeni kanıtları bilgisayara kaydederken diğeri yazılı kaynaklarıdan ya da Web sitelerinden kanıt toplayabilir. Öğrencilerinize bir seferde sadece bir grup üyesinin çalışma alanında oturum açabileceğini hatırlatın. Eğer okulunuzda anlık mesajlaşma kullanımına izin veriliyorsa, bilgileri çevrimiçi kaynakları kullanan bir araştırmacıdan, projede oturum açmış öğrenciye aktarmak etkili bir yol olabilir.

Uygun kaynağın ne olduğunu tanımlayın. Değişik türlerdeki kanıtlar için, farklı içerik alanları gereklidir. Örneğin,

  • Bir edebiyat dersinde, kanıt olarak bir metinden alıntı gerekebilir
  • Bir fen bilgisi dersi, deney sonuçlarını ve bilimsel dergilerde yayınlanan araştırmaları kabul edebilir
  • Bir tarih dersi, birincil kaynakları, belirli akademik Web sitelerini ve bir onaylı kitaplar listesini kabul edebilir
  • Sosyal bir konuyla ilgilenen bir proje anket sonuçlarına, röportajlara onaylı Web sitelerine ve belirli kitaplara izin verebilir.

Doğrudan kanıtlardan yapılmış alıntılar ya da kanıtların özetlerini bekliyor musunuz? Alıntı yapılmış kaynağı nasıl istiyorsunuz? Neyin bir kanıt için kaynak oluşturabileceğini ve o kaynakla neler yapılacağını anahatlarıyla belirlemek, öğrencilerinizin, araştırmalarını yaparken, izleyecekleri yoldan sapmamalarını sağlar. Asgari miktarda destekleyici ve karşıt kanıtlar bulundurun. Öğrenciler genelde sadece destekleyici kanıtları düşünmeye yönelirler. Bütün resmi görebilmeleri ve savlarını doğru bir biçimde değerlendirebilmeleri için, öğrencilerinizi savlarına karşıt kanıtlar bulmaya teşvik edin.