• <Daha Fazlası Intel.com'da

Bir Projeyi Planlama

Bir Projeyi Planlama

Kanıtları Gösterme Aracı’nın Kullanımından Faydalanabilecek Bir Proje Belirleyin

Öğrencilerin çelişkili bilgileri, karmaşık fikirleri ya da tartışmalı başlıkları analiz etmeleri gerektiğinde,Kanıtları Gösterme Aracı, projeleri destekler. Kanıtları Gösterme Aracı, öğrencilere şu konularda yardımcı olur: 

 • Bir deneyi analiz etme ve bir sonuca varma
 • Büyük resmi görme—tarih, bilim, edebiyat, ve benzeri konularda
 • Hipotezleri araştırma
 • Farklı bakış açılarından bakma
 • Sosyal konuları araştırma
 • Karaterleri ve olay örgüsünü analiz etme
 • Güvenilirliği değerlendirme
 • Bilgiyi uygulama
 • Maliyet- fayda analizi oluşturma
 • Projeler ve denemeler için fikirleri düzenleme
 • Tartışmalı bir fikri görüşme

Öğrenciler, hangi kanıtın, olgunun ya da destekleyici ayrıntıların bir tezde ya da savda kullanmaya değer olduğuna —ve bir bütün olarak kanıtı nasıl değerlendireceklerine— ciddi bir şekilde karar vermeleri gerektiğinde, Kanıtları Gösterme Aracı’nın kullanımından yararlanacaklardır. Öğrenciler, fikirlerini mantıklı ve açık bir şekilde savunabilmek ve tartışabilmek adına karar verme süreçleri boyunca eleştirel düşünmek için Kanıtları Gösterme Aracı’ nı kullanırlar. 

Kanıtları Gösterme Aracı’ nı dahil eden bir projenin özellikleri şöyledir:

 • Tartışmalı bir konunun, ahlaki ve etik ikilemlerin, sosyal konuların ya da mevcut bir fikrin eleştirisinin ana unsurlarını içerir.
 • Projenin soruları merak uyandırıcı, düşündürücü ve açık uçludur.
 • Projeye verilecek cevaplar kolayca elde edilebilir ve apaçık değildir.
 • Birçok bakış açısı ve değerlendirme yöntemiyle birlikte, birbiriyle çelişen kanıtlar ortaya çıkabilir.
 • Konu müfredatın kıyısında değil merkezindedir.

Düşünme ve Gözden Geçirme Olanakları için Plan Yapınız

Öğrenmeyi en yüksek düzeye çıkarmak adına, hem öğrencilerin düşünme süreçlerini derinlemesine irdelemeleri hem de vakalarına geri dönüp başlangıçtaki fikirlerini geliştirmeleri için, projenin zamanını kurgulayınız. Kanıtları Gösterme Aracı, kanıtları toplama, Kanıtları Gösterme Aracı ile çalışma ve derinlemesine düşünme aşamalarından oluşan incelemeyi güçlendirir. Öğrenciler, başlangıç vakasını oluşturduktan sonra, daha fazla bilgi ve kanıt toplamak için deney ya da araştırma yaparlar; ardından gözden geçirmeye geri dönüp vakalarını düzeltirler. Öğrencilere, çalışmalarına odaklanmalarında ve çalışmalarını düzeltmelerinde yardımcı olmak için araç bünyesindeki akran denetimi ve günlük fikirleri kullanmayı göz ardı etmeyiniz. Ayrıca, öğrenciler bir sonraki bilgi toplama aşamasını planlamak ve uygulamak için bilgisayardan uzakta geçirecekleri zamana ihtiyaç duyarlar.

Öğrenci Grupları için Plan Yapınız

Her ne kadar öğrenciler Kanıtları Gösterme Aracı’nı kendi başlarına kullanabilseler de, aracın gücü, öğrenci grupları tarafından kullanıldığında daha belirgin hale gelir. Öğrenciler fikirlerini paylaşabilirler ve sadece hangi kanıtın kullanılacağını değil bu kanıtın neden önemli olduğunu da etkin bir şekilde düşünebilirler. Öğrenciler belirli bir kanıt hakkındaki görüşlerini paylaştıklarında ya da grup arkadaşlarını bir kanıtın nitelik sıralamasını değiştirmeye ikna etmeye çalıştıklarında eğitim ile daha çok ilgilenirler. Bu tür tartışmalar öğrencilerin fikirlerini daha da netleştirmelerine yardımcı olur. Takım halinde çalıştıkları için, öğrenciler karar vermeye, öncelikleri belirlemeye, uzlaşmaya ve fikir birliğine ulaşmaya ihtiyaç duyarlar. Öğrenci grupları, doğrudan çalışma alanında yorumlar yapabildikleri ve sorular sorabildikleri akran denetimi görevi ile de görevlendirilebilirler.