• <Daha Fazlası Intel.com'da

Genel Bakış ve Yararları

Genel Bakış ve Yararları

Öğrenciler Nasıl Tartışılması Gerektiğini Neden Bilmelidir?

Tartışma, insanların düşünceleri ve söylemi için gereklidir. İnsanlar her gün, işte, okulda ve gayrı resmi ortamlarda, alacağı sodanın markasına karar vermek gibi basit konulardan kök hücre araştırmalarının yasallaştırılmasının gerekliliği gibi karmaşık konulara kadar birçok soruna çözüm üretmek için yeni fikirler yapılandırıp onları değerlendirirler. Yeni tezler yapılandırma ve değerlendirme becerisi, bireylerin durmaksızın yeni bilgilerle karşı karşıya kaldığı bugünün toplumunda özellikle önemlidir. Tartışma, savlar öne sürme ve bu savların haklılığını ispatlama şeklinde gelişir. Haklılığı ispatlama, insanların bir sava ya da yargıya neden inanmaları gerektiğini sorabilecekleri anlamına gelir. Bir sav sadece bir bireyin düşüncesinden ibaret olmamalıdır, başka birinin itiraz etmesi durumunda haklılığı ispatlanabilir de olmalıdır.

Kanıtları Gösterme Aracı İyi Bir Tartışmayı Nasıl Destekler?

Kanıtları Gösterme Aracı, öğrenciler bir sav oluşturduklarında, bu savı uygun kanıtlarla desteklemeleri ya da çürütmeleri için bir platform sağlar. Eğer tez karmaşık ise, aracın bileşenleri öğrencilerin savlarını doğrularken enine boyuna düşünmelerine yardımcı olur. Örneğin, kök hücre araştırması konusunda bir tartışma, kanıtlarla desteklenebilecek birden çok iddiayı içinde barındırabilir. Kanıtları Gösterme Aracı, öğrencileri, kanıtların kalitesini (Kaynak güvenilir mi?) ve savı destekleyecek kanıtların sağlamlığını (Kanıt tartışmada merkezi bir yerde mi?) düşünmeye teşvik eder. Öğrenciler; aracı, kanıtlarını savlarıyla açıkça bağdaştırmak ve savlarının kanıtları tarafından neden desteklendiği konusundaki akıl yürütmelerini karşılamak için kullanırlar. (Hangi genel prensipler ya da fikirler onların bu bağlantıyı kurmalarına olanak verir?)

Kanıtları Gösterme Aracı

Başlarken

Aracı deneyerek başlayın. Aracı Deneyin bölümünde, kanıtı değerlendirme, derecelendirme ve kanıtın savınızı desteklediğini ya da savınıza karşı çıktığını analiz etme pratiğiyapmanız için bir tanıtım alanı bulunmaktadır. Aracı Deneyin bölümünün, ayrıca, size aracın özelliklerini tanıtacak bir de kılavuzu bulunmaktadır.

Aracı tam anlamıyla kavradığınızda, diğer öğretmenlerden sınıf içi fikirleri ve önerileri almak için Proje Örnekleri ve Öğretim Stratejileri bölümlerine göz atın. Bir projeye başlamaya hazır olduğunuzda, Öğretmen Çalışma Alanı bölümüne kaydolabilirsiniz. Öğretmen Çalışma Alanı’ndaki proje kurulum sayfası, projeyi tanıttığınız, önceden mevcut olan savları ve kanıtları (isteğe bağlı olarak) oluşturduğunuz ve öğrenci grubunu kurduğunuz yerdir. Düşünme araçları, projeyi geliştirmenize yardımcı olmak için, artık zaman kazandırıcı özelliğiyle geliyor. Bu proje sihirbazı, yeni proje oluşturmadaki bazı adımları otomatikleştirir ve mevcut herhangi bir proje örneğinin eşini yapmanıza olanak sağlar.

Kanıtları Gösterme Aracının Yararları

Öğrenciler, tezlerini ciddi bir şekilde yapılandırmayı, değerlendirmeyi ve savunmayı öğrendikleri zaman, üst düzey düşünme becerilerini kullanırlar.

Daha ayrıntılı bilgi için burayı tıklayın >