• <Daha Fazlası Intel.com'da

Seçmen Heyeti

Ünite Özeti

Bu ünite, öğrencileri seçim süreci hakkında eleştirel düşünmeye ve Birleşik Devletler Başkanı’nın nasıl seçildiğini düşünmeye teşvik eder. Öğrenciler, seçim sürecini incelerler ve Seçmen Heyeti’nin görevini ve tarihini öğrenirler. Ardından, öğrenciler, şu soru etrafında bir sav oluşturmak için Kanıtları Gösterme Aracı’nı kullanırlar: Seçmen Heyeti feshedilmeli midir? Öğrenciler, önerilerini geliştirirler ve bu önerileri temsili bir Anayasa Komisyonu şeklinde sınıfa sunarlar.

Öğretim Programı Tasarım Soruları

 • Temel Soru
  Nasıl fark yaratabilirim?
 • Ünite Soruları
  Seçmen Heyeti feshedilmeli midir?
  Vatandaşların hakları, özgürlükleri ve sorumlulukları nelerdir?
 • İçerik Soruları
  Seçmen Heyeti sistemi nasıl çalışmaktadır?
  Anayasayı değiştirmek için nasıl bir süreç gerekmektedir?
  Heyetin oyları başkan seçimini nasıl belirler?

Üniteye başlamak için, öğrenciler şu soru üzerinde bir beyin fırtınası yaparlar: Nasıl fark yaratabilirim? Öğretmen, öğrencilerin haklar, özgürlükler, vatandaşların sorumlulukları ve oy kullanma fikri üzerine tartışmaları için rehberlik eder. Öğrenciler seçmen yaşını doldurduklarında seçimlere katılmalarının bir fark yaratıp yaratmayacağını tartışırlar.

Öğretmen seçimleri ve oy verme sürecini değerlendirir ve Seçmen Heyeti’nin tarihi ve amacı üzerine bir tartışma başlatır.

Öğretmen, sınıfı iki sıra sandalye birbirinin karşısında olacak şekilde düzenler. Öğretmen şu önermeyi tahtaya yazar: Seçmen Heyeti çağdışı ve etkisizdir. Öğrenciler önermeyi desteklemeleri ya da reddetmelerine baplı olarak ne tarafa oturacaklarına karar verirler. Öğrenciler, okumalarından alıntılar yaparak, sırayla fikirlerini ifade ederler. Öğrenciler tartışma sırasında neden fikirlerinin değiştiğini açıklayarak bireysel olarak karşı tarafa geçebilirler. Öğrenciler, birbirlerinin nedenlerini sorgulamaları ve birbirlerine tamamlayıcı sorular sormaları için teşvik edilir.

Öğretmen bu tartışmayı, benzer fikirdeki öğrencilerin gruplara (iki ya da üç grup) ayırmak için kullanır. Öğrenci grupları şu soru etrafında bir sav oluşturmak için Kanıtları Gösterme Aracı’nı kullanırlar: Seçmen Heyeti feshedilmeli midir? Gruplar, hem savlarını destekleyecek kanıtlar bulmak hem de olası karşı tezlerin farkında olmak için çok çeşitli kaynaklar araştırmaya başlarlar. Öğrenciler, savlarını güçlendiren ya da zayıflatan kanıtlarla bağlantılandırdıkça, kanıtlarını düzenlemek için aracı kullanırlar.

Öğrenciler başlangıçtaki araştırma aşamasını tamamladıklarında, öğretmen kanıtların ve savların akran denetimi için ikişerli öğrenci grupları görevlendirir. Akran denetimi grupları, kendileri için belirlenen grubun savlarını ve kanıtlarını değerlendirir ve savlar ve kanıtlar için yapıcı yorumlar getirir. Öğrenciler, kanıtların netleştirilmesini isteyerek, savların hangi noktalarda açık olmadığı belirterek, olguların ve varsayımların hangi noktalarda sorgulanabilir olduğunu göstererek ve karşıt görüşlerin çarpıtıldığı yerleri düzenleyerek proje çalışması üzerine yorum yaparlar. Akranlarından gelen geribildirime bağlı olarak çalışmalarını yeniden gözden geçirdikten sonra, öğrenci grupları Seçmen Heyeti’nin doğası hakkında tavsiyede bulunan bir öneri oluştururlar. Öğrenciler, sunum sırasında tavsiyelerini desteklemesi için Kanıtları Gösterme Aracı’ nı kullanırken topladıkları kanıtlara başvururlar.

Sonuçlandırma etkinliği olarak, öğrenciler tartıştıkları ve öneriler üzerine oy kullandıkları temsili bir Anayasa Komisyonu oluştururlar. Öğrenciler ya mevcut Seçmen Heyeti’ni destekleyen ya da Anayasa değişikliği öneren delegelerin rollerini üstlenirler. Her bir grup sınıfa kendi görüşünü sunar ve sınıf öneriyi kabul etmek, reddetmek ya da düzenlemeler önermek için oy kullanır.

Kanıtları Gösterme Aracı’ ndan ve komisyona katılarak topladıkları bilgiyi kullanarak, öğrenciler ana soruyu yeniden cevaplarlar.

Kanıtları Gösterme Etkinliğini İnceleyin

Aşağıdaki Kanıtları Gösterme Aracı boşluğu bir grubun bu proje içindeki araştırmasını temsil eder. İşlevseldir. Grubun açıklamalarını okumak için kanıtın üstüne çift tıklayabilirsiniz.

Projenin Adı:  Seçmen Heyeti (Bu projeyi kendi çalışma alanınızda oluşturmak için buraya tıklayın)
Soru:  Seçmen Heyeti feshedilmeli midir?

Etkileşimli demoyu inceleyin

Seçmen Heyeti
Seçmen Heyeti

Bir Bakışta

Sınıf Düzeyi: 9-12

Dersler: Sosyal Bilgiler, Tarih, Vatandaşlık Bilgisi

Anahtar Bilgiler: Amerikan Yönetimi, Anayasa, Siyasi Sistemler, Vatandaşlık Hak ve Sorumlulukları

Gerekli süre: İki hafta