• <Daha Fazlası Intel.com'da

Kişisel Kimlik

Ünite Özeti

Öğrenciler, Doris Lessing’in kısa öyküsü Tünel Boyunca’daki Jerry’nin karakterini analiz ederler ve Jerry’nin çocukça mı yoksa yetişkinlere uygun bir şekilde mi davrandığına karar verirler. Kanıtları Gösterme Aracı’nı kullanarak Jerry’nin davranışı hakkında bir sav oluştururlar ve bu savı destekleyen metinden kanıt toplarlar. Students use their project work from the tool to participate in an informal debate and then individually reflect on challenges in their own lives.

 

Öğretim Programı Tasarım Soruları

 • Temel Soru
  Beni ben yapan nedir?
 • Ünite Soruları
  “Büyümek” ne demektir?
  Bir kişinin kararları ve davranışları o kişinin hayatını nasıl değiştirir?
  Başkalarını hayatlarını okuyarak kendin hakkında neler öğrenebilirsin?
 • İçerik Soruları
  Jerry’nin sahip olduğu kişisel özellikler nelerdir?
  Bir anlatıcının bakış açısını nasıl belirleyebiliriz?
  Çıkarım nedir?

 

Açıklama

Ünite, bir sene boyunca devam edecek olan temanın temel sorusunun öğrenciler tarafından tartışılmasıyla başlar. Öğrenciler düşüncelerini günlükleri yazarlar ve cevaplarını sınıfla paylaşırlar. Ardından, öğrenciler risk alma ve karar verme terimlerini kendi cümleleriyle tanımlarlar. Sınıf içi tartışma sırasında, öğrenciler kendi hayatlarında karşılaştıkları zorlu olayları anlatmaya teşvik edilirler ve bu olayların risk alma ve karar verme durumlarını içerip içermediğini açıklarlar.

Öğrenciler Doris Lessing’in kısa öyküsü Tünel Boyunca’yı okurlar ve kişisel bağlantıları da kurarak günlüklerine okuyucu eleştirisi niteliğinde bir yazı yazarlar. Öğrenciler, öyküdeki ana karakter Jerry’nin verdiği bazı kararları tartışırlar. Daha sonra, öğrenciler metin içinde Jerry’nin karakterini gösteren kanıtlar bulmak için küçük gruplar halinde çalışırlar. Risk alan davranışların ve karar verme becerilerinin Jerry’nin kimliğini nasıl şekillendirdiğini incelemeye başlarlar. Öğrenciler metin içinde şu soruyla ilgili bölümleri vurgularlar: Jerry bir çocuk gibi mi yoksa bir yetişkin gibi mi davrandı? Öğrenci grupları, metinde işaretledikleri yerleri tartışırlar ve Jerry’nin davranışıyla ilgili bir sav oluşturmak için Kanıtları Gösterme Aracı’ nı kullanırlar ve metinden buldukları kanıtlarla savlarını desteklerler.

Gruplar, savlarıyla kanıtları bağlantılandırmadan önce, kanıtların niteliğini derecelendirmek için aracı kullanırlar. Bundan önce, öğretmen bu bağlamda kanıtın niteliğinin ne demek olduğuna dair bir tartışma başlatır. Sınıf, metinlerdeki bakış açısı ve çıkarım kavramlarını tartışır. Öğrenciler, kanıtları derecelendirdikçe kendilerine soracakları sorular için bir beyin fırtınası yaparlar: Anlatıcı gerçekten ne kadar biliyor? Hangi önyargılar bize verilen bilgileri etkilemiş olabilir? Anlatıcı güvenilir midir? Kanıt hikayenin içinde açıkça ifade edilmiş midir yoksa biz mi çıkarım yaptık? Öğrenciler, bu soruları kanıt derecelendirmelerine rehberlik etmesi ve Jerry’nin davranışı konuşunda bir tez oluşturması için kullanırlar.

Öğrenciler çalışmalarını oluşturduklarında, filozof sandalyeleri denen bir tartışma tekniğine dahil olurlar. Sandalyeler karşılıklı yerleştirilir ve sav— Jerry bir yetişkin gibi davrandı. — tahtaya yazılır. Öğrenci grupları kendi düşüncelerine göre hangi tarafa oturacaklarına karar verirler. Öğrenciler, Kanıtları Gösterme Aracı’ nı kullanarak buldukları kanıtlardan alıntılar yaparak, sırayla fikirlerini ifade ederler. Öğrenciler tartışma sırasında neden fikirlerinin değiştiğini açıklayarak bireysel olarak karşı tarafa geçebilirler.

Sonuçlandırma etkinliğinde, öğrenciler şöyle bir soruya cevap verirler: Hayatımda verdiğim bazı zor kararlar nelerdir? Hangi yollarla risk almış olabilirim? Kendi kimliklerinin nasıl şekillendiğini düşünmek için Jerry’nin davranışlarını ve duygularını okuyarak çıkardıkları anlamları kullanırlar. Öğrenciler, şiir veya deneme yazarak ya da bir multimedya(çoklu ortam) sunumu oluşturarak fikirlerini paylaşırlar. Çalışmaları, sene sonunda velileriyle paylaşılmak üzere, kimlik kavramı üzerine oluşturulmuş ürün dosyasının bir parçası olur.

 

Kanıtları Gösterme Etkinliğini İnceleyin

Aşağıdaki Kanıtları Gösterme Aracı boşluğu bir grubun bu proje içindeki araştırmasını temsil eder. İşlevseldir. Grubun açıklamalarını okumak için kanıtın üstüne çift tıklayabilirsiniz.

Projenin Adı:  Büyümek Zordur (Bu projeyi kendi çalışma alanınızda oluşturmak için buraya tıklayın)
Soru:  Did Jerry act more like a child or a grownup?

Etkileşimli demoyu inceleyin

Kişisel Kimlik
Kişisel Kimlik

Bir Bakışta

Sınıf Düzeyi: 6.-8. Sınıf

Dersler: Dil Sanatları, Edebiyat

Anahtar Bilgiler: Karakter Analizi, Edebiyatın Unsurları.

Gerekli Süre: Dört hafta, bir ders saati, haftada üç kere