• <Daha Fazlası Intel.com'da

Ünite Planları

Ünite Planları

Öğrencilerin öncelik ve karar verme tartışmalarında ilgisini çekebilecek Kanıtları Gösterme Aracı’ nın etkinliklerini içeren, ayrıntılı 8 ünite planına göz atın. 

Uzay: Neden keşfe çıkıyoruz?
6.-8. Sınıf, Yerbilim(Fen Bilgisi)
İnsanlar, tarihin başlangıcından beri, bilinmeyeni öğrenmenin yollarını aradılar. Bu ünitede, öğrenciler, uzayı keşfetmenin yararlarını ve maliyetini araştırırlar. Öğrenciler, devam eden uzay keşfinin gerekçeleriyle ilgili bakışa açılarını destekleyecek savları ve kanıtalrı düzenlemek için Kanıtları Gösterme Aracı’nı kullanırlar.

Genleriniz: Sırf yapabiliyoruz diye yapmalı mıyız?
9.-12. Sınıf, Bilim
Öğrenciler, tartışmalı bir bioyoteknoloji uygulamasını ve bu uygulamanın ücretsiz kullanımının, sınırlı kullanımının ya da kullanılamazlığının dayanaklarını incelerler. Tezlerini düzenlemek için Kanıtları Gösterme Aracı’nı kullanırlar, ardından bir yönetmelik (mevzuat) yazdıkları bir simülasyon düzenlerler ve sınıf arkadaşlarını, fikirlerini kabul etmeye ikna ederler.

Ünite Planları