• <Daha Fazlası Intel.com'da

Uzay

Gelecekteki Sınır

Uzay

Ünite Özeti

Öğrenciler, belirli uzay görevlerini ve farklı uzay teknolojilerindeki gelişmeleri inceleyerek, uzay araştırmaları konusunu araştırırlar. Ardından, araştırmalarını sentezlemek ve uzay araştırmalarının avantajlarını ve dezavantajlarını açığa çıkarmak için Kanıtları Gösterme Aracı’ nı kullanırlar ve iki taraftan birini desteklemek için seçimlerinin sonuçlarını ortaya çıkarırlar. Öğrenciler, uzay araştırmalarının devam edip etmemesi gerektiğine ve eğer etmesi gerekiyorsa bunun maliyetinin karşılanmasından kimin sorumlu olduğuna dair bir tartışmaya katılırlar.

Öğretim Programı Tasarım Soruları

 • Temel Soru
  Neden?
 • Ünite Soruları
  Uzay araştırmaları bize nasıl fayda sağlar?
  Uzay araştırmalarının maliyeti karşılanması sürdürülmeli midir? Eğer sürdürülmeliyse, nasıl?
 • İçerik Soruları
  Uzay araştırmalarını etkileyen temel olaylar nelerdir?
  Hangi teknolojik gelişmeler (elektronik, iletişim ya da dijital)uzay araştırmaları sayesinde ortaya çıkmıştır?

Değerlendirme Süreçleri

Uzay: Gelecekteki Sınır Ünite Planında çok çeşitli öğrenci merkezli değerlendirmelerin nasıl kullanıldığına bakın. Bu değerlendirmeler, öğrencilerin ve öğretmenlerin hedefler belirlemelerine, öğrenci gelişimini izlemelerine, geri bildirim vermelerine, düşünmeyi, süreçleri, performansları ve ortaya çıkan ürünlerin değerlendirmelerine ve öğrenme döngüsü sırasında eğitim üzerine düşünmelerine yardımcı olacaktır.

Öğretim Prosedürü

1.Hafta Arka Plan Bilgisini İnşa Etme
Öğrencilerinizle “Neden keşfe çıkarız?” sorusunu tartışın. Öğrencilerinize, günlüklerine uzay araştırmalarıyla ilgili bildikleri her şeyi yazmaları için beş dakika süre verin. Öğrencilerinize, belirli uzay görevlerini, astronotları, uzay araştırmalarının sonuçları ve akıllarına gelen diğer her şeyi yazılarına dahil edebileceklerini söyleyin, fakat verilen sürede yazmayı bırakmamaları gerektiğini vurgulayın. Öğrencilerinizden listelerini gözden geçirmelerini ve fikirlerini paylaşmalarını isteyin. Fikirlerini kaydetmek için bir web sayfası ya da bir grafik düzenleyicisi oluşturmalarını sağlayın. Öğrencilerinizden, uzay araştırmalarıyla ilgili neyi daha fazla öğrenmek istediklerini düşünmelerini isteyin. Düşüncelerini günlüklerine yazabilirler. Ödev olarak, öğrencilerinize, ailelerine uzay araştırmalarıyla ilgili neler bildiklerini sormalarını ve aldıkları cevapları sınıfla paylaşmak için hazırlanmalarını söyleyin.
Şu soruyu sorun: Uzay araştırmaları bize nasıl fayda sağlar? Öğrencileri fikirlerini bütün grupla paylaşmaları için teşvik edin. Öğrencileri küçük gruplara bölün ve her biri grubu NASA’nın 1958’deki kuruluşundan bugüne kadar olan sürede yaklaşık 5 yıllık periyotları araştırmakla görevlendirin. Her bir grup, sınıfta bulunan bütün kaynakları kullanarak, belirlenen zaman aralığında uluslararası ve ulusal uzay araştırmalarındaki uzay görevlerini ve kilometre taşlarını araştırır. Her görev için öğrenciler şunları dahil etmelidir: 

 

 • Görevin adı
 • Görevin hedefleri (eğer bir gezegen keşfiyse, gezene dair genel bir bilgi verin: büyüklüğü, bileşimi, güneşten ve dünyadan uzaklığı, canlı yaşamına uygun olma durumu)
 • Göreve katılan ülke 
 • Tahmini maliyeti ve bu maliyetin nasıl karşılandığı  
 • Başarıları ve başarısızlıkları  
 • Katkıları ve etkileri (Görev sonrası elde edilen bilgilerin Dünya üzerinde nasıl kullanıldığını da dahiç edin)
 • Kullanılan teknolojini türü (teleskop, roket, uydu, vs.)

Gruplar araştırmalarını yapıp yukarıdaki bilgileri topladıktan sonra onları bulmaca grupları şeklinde ayırın. Yeni grup için her bir beş yıllık periyottan bir kişi seçin. Bu yeni gruplarda öğrencilerin her birinin uzay araştırmaları hakkında topladıkları bilgileri diğer grup arkadaşlarına anlatmaları için 3 dakika süreleri vardır. Ardından, gruplara tablolama yazılımı kullanarak bir zaman çizelgesi oluşturmalarını söyleyin ve aşağıdaki iki soruyu soran bir sunum verin: 

 • Uzay araştırmalarını etkileyen temel olaylar nelerdir?
 • Hangi teknolojik gelişmeler (elektronik, iletişim ya da dijital)uzay araştırmaları sayesinde ortaya çıkmıştır?

Öğrencilerinize etkinlik süresince rehberlik etmek için dışarı çıkın ve öğrencilerinizle birlikte zaman çizelgesi kontrol listesini gözden geçirin. Öğrencilerinizin yukarıdaki bileşenleri tamamlamaları için onların üst düzey düşünme becerilerine odaklanarak zaman çizelgesini değerlendirin.

2.Hafta
Projeye Başlama

Öğrencilerinize aşağıdaki senaryoyu verin:

 

  Özel bir görev timinin üyesi olarak uzay çalışmalarının geleceğini araştıracaksınız. Yapacaksınız. Göreviniz, uzay araştırmalarını milyarlarca dolar harcamanın artılarını ve eksilerini ölçüp tartmak ve Başkan’a ve kabinesine Birleşik Devletler uzay programı harcamalarının kesilmesi, sürdürülmesi ya da arttırılması gerektiğine dair yazılı önerilerinizi sunmak. Ayrıca, uzay araştırmalarının devam edip etmemesi gerektiğine ve eğer etmesi gerekiyorsa bunun maliyetinin kim tarafından karşılanması gerektiğine dair bir tartışmaya katılacaksınız.


Öğrencilere, uzayın ötesindeki yaşamın daha önce birçok tartışmaya konu olduğundan bahsedin. Düşünmeleri gereken bir çok soru bulunmaktadır: Ödenen vergilerin ne kadarı uzay araştırmaları için harcanıyor? Bu para daha doğru bir şekilde harcanabilir mi? Olası bilimsel faydalar bu maliyeti haklı göstermek için çok mu uç bir düşünce biçimidir yoksa bu insanlığın geleceği için akıllıca bir yatırım mıdır? 

Öğrencilerin savlarını oluşturabilmeleri için arka plan bilgisi edinebilmeleri ve uzay araştırmaları konusunda tartışabilmeleri için onlardan aşağıda verilen makaleleri okumalarını söyleyin: Uzay Araştırmalarının Avantajları ve Dezavantajları* ve Uzay Araştırmaları Maliyetine Değer mi?*. Bu metot, antik döneme ait bir tartışma biçiminden –Sokratik diyalog- almıştır, bu metotta öğrenciler dikkatli bir tartışma yoluyla karmaşık fikirleri daha iyi kavramaya çalışırlar. Makaleleri okuduktan sonra, öğrencilere Kanıtları Gösterme Aracı’ nda kullanılacak soruyu verin: Uzay araştırmalarının maliyetini haklı gösterebilir miyiz? Öğrencilere, kendi görüşlerine karşıt fikirler tanımlayabilmeleri ve çürütebilmeleri gerektiğini hatırlatın.

Öğrencilerinizden, fikirlerini defterlerine yazarak analiz etmelerini isteyin. Bu ön-yazma etkinliği, tartışmadan önceki eleştirel düşünme sürecini kamçılamalıdır.

Tartışma değerlendirme tablosunu dağıtın ve öğrencilerinizden bir sonraki etkinliğe devam etmeden önce tabloyu gözden geçirmelerini isteyin. Öğrencileri bir daire içinde gruplandırın ve onlara şu soruyu sorun: Uzay araştırmalarının maliyetini haklı gösterebilir miyiz? Öğrencilerden cevaplarını öğrenin ve görüşlerini desteklemeleri için okudukları makalelerden alıntı yapmalarını isteyin. Öğrencileri birbirlerinin gerekçelerini sorgulamaları için birbirlerine tamamlayıcı sorular sormaları için teşvik edin. Seminer sırasında birbirini izleyen bütün sorular, öğrencilerin fikirlerine ve başlangıçtakisorunun cevabına yaptıkları katkılara dayalı olmalıdır. Öğrencilere, Sokratik tartışma sırasındaki becerilerini değerlendirmeleri için tartışma değerlendirme tablosunu kullanmalarını söyleyin. Bu öz-değerlendirmeleri inceleyin ve gerekli geri bildirimi sağlayın.

Araç Kullanımı Pratiği Yapın
Bir sonraki etkinlikle devam etmeden önce, çalışma alanınızda Uzay projesinin kurulumunu yapmak için buraya tıklayın. Öğrencilerin Kanıtları Gösterme alanlarında oturum açmalarını sağlayak onlara Kanıtları Gösterme’yi tanıtın. Onlara, çalışmalarını Sokratik Seminer sırasında uzay araştırmaları üzerine yaptıkları tartışmaya dayandırmalarını söyleyin.  

 • Öğrencileri, savlarını “Uzay araştırmalarının maliyetini haklı gösterebilir miyiz?” sorusunu temel alarak oluşturmaya yönlendirin.
 • Öğrencilere kanıtları nasıl ekleyeceklerini, açıklayacaklarını ve derecelendireceklerini gösterin. Sınıf olarak, kanıtlar arasındaki bağlantıları ve her bir kanıtın savı ne kadar desteklediğini ya da çürüttüğünü açık bir şekilde belirtin.  
 • Güvenilir kanıt fikrini tartışın. Öğrencilerinizden, kullandıkları kanıtın güvenilir olup olmadığına karar vermelerine yardımcı olabilecek bir kontrol listesi hazırlamalarını isteyin. Aşağıdaki sorulardan bazıları bu güvenilirlik listesinde sonuçlanabilir: Bu kaynakta fark ettiğiniz önyargılar nelerdir? Bilgi ne kadar güncel? Kaynağın yazarı konuya ne kadar hakim? Yazar olguları mı yoksa fikirlerini mi dile getirmektedir? Yazar bizi ne için ikna etmeye çalışıyor; inanmaya mı yoksa yapmaya mı? Hedef kitle kimdir? Bu kaynağın amacı nedir? Bu kontrol listesinden kanıtın niteliğine karar vermek için bir sınıf değerlendirme tablosu oluşturun.  
 • Kanıtın savı desteklediğini ya da çürüttüğünü göstermek için, kanıtın bir savla nasıl bağlantılandırıldığını açılayın. Öğrencilerinize, kanıtı Sav Çalışma Alanı’na taşıdıkları zaman bir karara varmaları gerektiğini açıklayın. Şimdi, öğrenciler kanıtın savı desteklediğine ya da çürüttüğüne karar vermek için kanıtı değerlendiriyorlar. Bazen, bir kanıt aynı savı hem desteklemek hem de çürütmek için kullanılabilir. Bu, kanıtı nasıl yorumladığınıza ve tartıştığınıza bağlı olarak değişir. 
 • Savın destek ya da itirazını derecelendirmesine nasıl karar vereceğinizi tartışın. Burada, bu desteğin ya da itirazın savı nasıl etkilediğini açıklayın. Bu dereceledirmeyi yaparken, öğrenciler kaynağın ne kadar güvenilir olduğunu ya da kanıtın doğru olup olmadığını düşünmeleri gerekmez –bu değerlendirme daha önceki derecelendirme sırasında yapılmıştır.  
 • Daha fazla kanıt toplandıkça yeni bir sav oluşturulabileceğini açıklayın.
 • Öğrencilere, gelişmekte olan düşüncelerini tartışmabilmeleri için gruplar halinde çalışacaklarını anlatın.
 • Öğrenci gruplarının birbirlerinin çalışmalarını nasıl değerlendireceklerini modelleyin.
 • Yorumların niteliklerini tartışın ve nasıl kullanılacağı konusunda fikir birliğine varın.

Aracı Kullanın
Her bir öğrenci grubunu diğer grubun proje çalışmasını değerlendirmesi için görevlendirin. Öğrencilerin kendi konularını araştırmaya ve kendi çalışmalarını yapılandırmaya devam etmelerini sağlayın. Çalışmaya rehberlik etmek için, hazırlık esnasında çalışmayı sık sık, şahsen ve farklı zamanlarda kontrol edin. Öğrenciler daha fazla kanıt toplamak için uzay çalışmaları anketi düzenleyebilirler. Öğrencilerinize, tartışmanın ikna edici olduğundan emin olmak için karşıt görüşleri de göz önünde bulundurmaları gerektiğini hatırlatın. Öğrencilerinizden, karşılarına çıkabilecek karşıt tezlere hazırlıklı olmaları için, savlarını zayıflatan kanıtlar bulmalarını isteyin. Geri bildirim vermek, öğrencilerin çabalarını yeniden yönlendirmek, yeni çalışma yolları önermek ya da bir grubun düşüncesini netleştirmesini istemek için Yorumlar özelliğini kullanın.

Öğrencilerinize, belirlenen grubun çalışmasını değerlendirmeleri ve bu çalışmaya yorum yapmaları gerektiğini hatırlatın. Öğrencilerle, yapmaları beklenen yorumların türünü tartışın ve öğrencilerin de fikirlerini alın. Öğrencilerinizden en az üç yorum yapmalarının beklendiğini açıklayın. Onları proje değerlendirme tablosunu, güvenilirlik kontrol listesini diğer gruplara iyi bir geri bildirim verebilmek için yaptıkları tartışmaları kullanmaya yönlendirin. Öğrenci gruplarına, yorumlarını sonucun doğruluğu ya da yanlışlığı üzerine değil tartışmanın niteliği üzerine temellendirmeleri gerektiğini hatırlatın.

Projenin Adı:  Kanıtları Gösterme Etkinliği’ni İnceleyin (Bu projeyi kendi çalışma alanınızda oluşturmak için buraya tıklayın)

Soru:  Aşağıdaki Kanıtları Gösterme Aracı alanı bu projedeki bir grubun araştırmalarını yansıtmaktadır. ?

Etkileşimli demoyu inceleyin

 

Uzay

3. Hafta
İkna Edici Bir Sonuç Ortaya Çıkarın
Öğrencilerinize, araştırma bulgularından, Başkan’a ve kabinesine sunacakları tavsiyeleri yansıtan ikna edici bir sonuç ortaya çıkarmalarını isteyin. Öğrencilerinize çalışmalarını yayınlamak için istedikleri aracı seçmelerine izin verin. Öğrencilerin ürünleri için bazı öneriler: deneme yazısı, broşür, gazete ya da elektronik slayt gösterisi. Öğrencilerin aşağıdaki soruları yanıtladığından emin olun:

 • Uzay araştırmaları bize nasıl fayda sağlar?
 • Uzay araştırmalarıın içerdiği maliyetler nelerdir?
 • Uzay araştırmalarının maliyeti karşılanması sürdürülmeli midir? Eğer sürdürülmeliyse, kim tarafından karşılanmalıdır?

Öğrencilerin ikna edici çalışmalarını proje değerlendirme tablosunu. kullanarak değerlendirin. Tabloyu öğrenciler yazmaya başlamadan önce dağıtın ve değerlendirme ölçütlerini gözden geçirin, böylece öğrenciler kendilerinden ne beklendiğini anlayabilirler.

Öğrencilerin bulgularını Başkan’a ve kabinesine sunmaları için bir günü boş bırakın. İzleyicileri not almaları ve her sunumdan sonra sorulmak üzere sorular üretmeleri için teşvik edin. Final etkinliği olarak, bir tartışmayı çabuklaştırın ve öğrencileri araştırmalarından çıkardıkları ispatları da kullanarak düşüncelerini savunmaları için teşvik edin. Final etkinliğini, başlangıçtaki “Neden keşfe çıkarız?” sorusunu tartışarak, kapsamlı bir bilgilendirme oturumuyla bitirin. Öğrencilerinizin konuyla ilgili gözlemlerini ifade etmelerine fırsat tanıyın. Öğrencilerin tartışma sırasında öğrendiklerini sözlü olarak sentezleme ve fıkra türünde notlarıyla bilgi verme becerilerini ölçün.

Önkoşul Becerileri

 • Multimedya yayıncılığında ve kelime işlem yazılımında tecrübe
 • İkna edici yazıma yatkınlık
 • İnternet araştırması sırasında taraflılık ve güvenilirliği algılayabilme

Farklılaştırılmış Öğretim 

 • Kaynak Öğrencisi:
  İhtiyaç duyulan ek yardımı, fazladan çalışma saatini ve görev düzenlemelerini sağlayın. Öğrencilerinizin, ödevlerini tamamlamaları için, final makalesi yerine sözlü sunum gibi tamamlayıcı becerilerini kullanmalarına olanak sağlayın.
 • Yetenekli Öğrenci:
  Öğrenciler, insanların uzay yolculuğuna neden ve nasıl adapte olabileceği üzerine tavsiyelerle sunumlarını geliştirerek uzay araştırmalarını algılayışlarını arttırabilirler. 
 • İngiliz Dili Öğrenicisi:
  Öğrenciler için ünitede kullanılan kelimelerle ilgili bir ek sözcük oluşturun ve ünite süresince, İngilizce öğrenicilerine kelimeleri açıklayın.

Tanıtım Yazısı

Karren Perry, bir altıncı sınıf öğretmeni ve Salt Lake City, Utah’da teknoloji araştırmaları eğitmeni. Perry, bu proje fkrinin ortaya çıktığı Intel® Öğretmen Programına katıldı. Bir öğretmenler grubu, planı burada gördüğünüz örnek şeklinde geniştlettiler.

Uzay

Bir Bakışta

Sınıf Düzeyi: 6-8

Ders türü (Web sitesi dizini için): Fen Bilimleri, Dil Sanatları

Ders: Yerbilimleri

Konular: Uzay Araştırmaları

Üst Düzey Düşünme Becerileri: Sentez, Doğrulama

Temel Bilgiler: Kanıtları Değerlendirme, Fayda-Maliyet Analizi, İkna Edici Yazı Yazma

Gerekli Süre: Üç Hafta, Günde 45-60 dakika

Merkez: Utah, Birleşik Devletler