• <Daha Fazlası Intel.com'da

Savınızı Kanıtla Bağdaştırın

Savınızı Kanıtla Bağdaştırın

Kanıt Savınızı Destekliyor mu?

Öğretmen bir kanıtın nasıl oluşturulacağını açıkladıktan sonra, öğrencilere bir kanıtın savla nasıl bağdaştırılacağını gösterir. Öğretmen, Kanıt Kutusu’nda bulunan kanıtın ne olumlu ne de olumsuz olduğunu, savı desteklemediğini ya da sava karşı gelmediğini açıklar. Fakat kanıtı Sav Çalışma Alanı’ na taşıdıklarında, kanaate dayalı bir karar vermeleri gerekir. Şimdi, kanıtın savlarını desteklediğini ya da çürüttüğünü görmek için kanıtı değerlendirmeye başlarlar. Bazen bir kanıt, aynı savı hem desteklemek hem de çürütmek için kullanılabilir! Bu durum, kanıtı nasıl yorumladıklarına ve ele aldıklarına bağlıdır.

Öğretmen ilk kanıtın nasıl sava taşındığını gösterir ve nereye yerleştirilmesi gerektiğini sorar. Bu kanıt, savı destekliyor mu yoksa güçsüzleştiriyor mu? Öğrencilerin çoğu savı desteklediğini söylerler; birkaçı savı zayıflattığını söyler. Öğretmen, öğrencilerin bu düşüncelerinin sebeplerini duymak istediğini söyler. Bir kız öğrenci, öğretmenin havada bulunan Radon gazı miktarını bilmediğini söyler. Başka bir öğrenci ise, Sally’nin evinin taşla kaplı olduğunu ve Radon gazının evin içine taşlardan sızmış olabileceğini iddia ederek, kanıtın savı desteklediğini ileri sürer.

Savınızı Kanıtla Bağdaştırın

 

Öğretmen öğrencilere her ikisinin de haklı olduğunu söyler. Tezleri, kanıtları nasıl yorumladıklarına ve savları nasıl açıkladıklarına bağlı olarak değişecektir. Bu noktada, öğretmen öğrencilere, savın destekleyen (yeşil) ya da karşı gelen (kırmızı) taraflarına iliştirilmiş olsa bile, kanıtın, nasıl üçüncü bir bölme açtığını gösterir.

Tıpkı kanıtın niteliğini nasıl derecelendireceklerini tartıştıkları gibi, şimdi de sava desteğin ve karşıtlığın derecelendirmesini nasıl belirleyeceklerine karar verirler. Öğretmen, öğrencilere sadece tek bir kanıtın savı destekleyip desteklemediğini tartıştıklarını açıklar. Bu derecelendirmeyi yaparken, kaynağın ne kadar güvenilir olduğunu ya da kanıtın doğru olup olmadığını düşünmeleri gerekmemektedir—bu değerlendirme daha önceki derecelendirmede yapılmıştır (Kanıtı Derecelendirin). Şu an için kanıtın doğru olduğunu varsayarsak, kanıt, savı ne kadar iyi destekliyor ya da çürütüyor? Öğrenciler değerlendirme tablosunun aşağıdaki unsurlarında fikir birliğine varmışlardır:

  • Bir yıldız: Kanıtın, savı desteklemeye ya da çürütmeye herhangi bir katkısı yoktur. Sav, bu kanıt öne sürüldüğünde de eski halinden farklı olmayacaktır.
  • Üç yıldız: Savın lehine ya da aleyhine karar vermeye yardımcı olur ancak çok önemli bir kanıt değildir.
  • Beş yıldız: Kanıt, savın gerekçelerini (ya da savın aleyhine olan gerekçeleri) çok sağlam bir şekilde açıklar.

 

Savınızı Kanıtla Bağdaştırın

 

 

Kılavuz