• <Daha Fazlası Intel.com'da

Proje Fikirleri

Proje Fikirleri

Bu proje örnekleri, eleştirel düşünmeyi geliştirmek ve sınıf tartışmalarını canlandırmak için Görsel Sıralama Aracı kullanımıyla öğretmen tarafından birçok ders için çeşitli sınıf düzeylerinde geliştirilmiştir.

Hayvanları Sınıflandırma: Her şeyin kendine ait bir yeri var mıdır?
Sınıf 5-8, Biyoloji
Bilimsel sınıflandırmaya bir giriş olarak bu ünite ilk olarak öğrencilerin kendi hayvan sınıflandırma sistemlerini oluşturmalarını sağlayacaktır. Daha sonra öğrenciler Linnaeus tarafından geliştirilen sınıflandırma sistemini öğreneceklerdir. Görsel Sıralama ünitede ilk olarak öğrencilerin sınıflandırma sistemine ilişkin neler biliyor olduklarını (ve ne bilmeleri gerektiğini) anlamaları konusunda yardımcı olur. Bundan sonra ise araç, öğrencilerin konuyu ne kadar kavradığını değerlendirmek ve bilimsel sınıflandırma kavramını uygulayabilmek için kullanılır.

Kariyer Seçenekleri: İnsanlar yaşamlarında önemli seçimleri nasıl yapar?
Sınıf 7-12, Sosyal Bilimler, Kariyer Araştırma
Bu ünite kariyer seçenekleri ve iş tatmini hakkında eleştirel düşünmek ve zaman içinde farklı meslekleri etkileyen faktörleri anlamak için öğrencileri özendirir. Kendi kendilerinin kariyer danışmanı olarak öğrenciler, kariyer seçimlerini şekillendirecek ölçütleri değerlendirmelerine yardım etmesi ve ilgilendikleri kariyer alanlarına ilişkin çerçeve oluşturması için Görsel Sıralamayı kullanırlar.

Proje Fikirleri