• <Daha Fazlası Intel.com'da

Kariyer Tercihleri

Özet

Bir yüzyıl öncesinde, günümüzdeki yaygın kariyer alanlarından birçoğu hayal bile edilemezdi. Bu ünite kariyer tercihleri ve iş memnuniyeti hakkında öğrencilerin eleştirel olarak düşünmelerini cesaretlendirecek ve öğrenciler farklı meslekleri etkileyen faktörlerin zamanla değişebileceğini anlayabilecektir. Görsel Sıralama kariyer tercihlerini şekillendiren ölçütleri değerlendirmelerine, araştırmalarına odaklanmalarına ve kariyer ilgisini araştırmak için bir çerçeve geliştirmelerine yardımcı olacaktır.

Öğretim Programı Tasarım Sorulars

 • Temel Soru
  İnsanlar hayatlarındaki önemli tercihleri nasıl yaparlar?
 • Ünite Soruları
  Teknolojik ilerlemeler benim işimin görünüşünü nasıl değiştirdi?
  Kendim için doğru kariyeri nasıl seçerim?
 • Örnek İçerik Soruları
  Gelecekteki kariyer seçeneklerim hakkında bilgiye dayalı karar vermeme yardımcı olacak ne gibi kaynaklara sahibim?
  Bilgi toplamak için veri tablolarını nasıl okuyabilirim?

Tanım

Bu proje fikri Görsel Sıralama Aracının kullanılmasını gerektirmektedir. Görsel Sıralama Web sitesini inceleyin ve aracı tanımaya çalışın.

Öğrencilerin Temel Soru (İnsanlar hayatlarındaki önemli tercihleri nasıl yaparlar?) hakkında düşünmelerini sağlamak için sınıfa tercih yapmayı ya da karar vermeyi içinde barındıran bir senaryo verin. Senaryoda (olumlu/olumsuz yanları, bir arkadaş ya da ailelere danışma veya araştırmak için) öğrencilere yeterli zaman verin ki nasıl tercih yaptıklarını ya da karar verdikleri hakkında yansıtma yapabilsinler. Farklı yöntemleri içeren bir sınıf tablosu hazırlayın. Öğrencilerden hayatlarındaki önemli bir karar anını ve bu anda nasıl karar verdiklerini bir grupla paylaşmalarını isteyin. Öğrencileri kendi karar verme süreçlerinin etkililiğini yansıtmaları konusunda cesaretlendirin.

Ünite Sorusunu (Kendim için doğru kariyeri nasıl seçerim?) araştırmaya başlamak için öğrencilere aileleriyle (ya da aynı yaştaki diğer yetişkinlerle) ve ailelerinin büyükleriyle (ya da daha yaşlı yetişkinlerle) onlar gençken ne tür kariyer alanlarıyla ilgiledikleri ve bu kariyerin peşinden koşup koşmamak konusunda hangi ölçütleri kullandıkları hakkında görüşme yapma görevi verin. Bugün elinizde fırsatlar olsa sizin geçliğinizde olmayan ancak günümüzde ortaya çıkmış kariyer alanlarından uğraşmak istediğiniz bir alan var mı? gibi öğrencilerin soracakları sorularla ilgili beyin fırtınası yapın. Görüşme sürecinde öğrenciler teknolojinin iş pazarını nasıl etkilediğini keşfedebilmeli ve Ünite Sorusunu (Teknolojik ilerlemeler benim işimin görünüşünü nasıl değiştirdi?) cevaplayabilmelidir. Kendi yansıtmalarını ve görüşme verilerini paylaşmaları için öğrencilere yeterli zamanı verin.

Öğrencilere, kariyer kararlarını etkileyen 8-12 faktörden oluşan bir liste türetmeleri için görüşmelerden topladıkları bilgileri kullandırın. Aşağıdaki soruları göz önünde bulundurmalarını isteyerek onları tartışmaya cesaretlendirin:

 • Aileleriniz ve onların büyükleri için hangi faktörler önemliydi?
 • Sizin için hangi faktörler önemli?
 • Teknolojik gelişmeler sizin işinizin görünüşünü nasıl değiştirdi.

Görsel Sıralamayı kullanarak, bir kariyer seçmede önemli olduğunu düşündükleri faktörleri sıralamada küçük takımlarla çalışmaları için onları bir takıma atayın. Öğrencilerden oluşan takımlara her bir madde için yorum özelliğini kullanarak sıralamalarının altındaki mantığı açıklamalarını isteyin. Farklı bakış açılarını getirmenin yöntemi olarak ise gönüllü aileler, okul yöneticileri ve mesleki topluluklardan çevrimiçi olmaları, sıralamak için Görsel Sıralamayı kullanmaları ve aynı ölçütler üzerinde yorum yapmaları istenebilir.

Görsel Sıralama Etkinliğini İncelemek

Görsel Sıralama çalışma alanı bu projede bir takımın yaptığı sıralamayı göstermektedir. Baktığınız görüntü işlevsel bilgi sağlamaktadır. Takımların yorumlarını görmek için kırmızı üçgenlerin üzerine gelin ve diğer takımların maddeleri nasıl sıraladığını görmek için ise karşılaştır düğmesine basın.  
 
Projenin Adı:  Kariyer Tercihleri (Bu projeyi kendi çalışma alanınızda oluşturmak için buraya tıklayın)

Soru:   Kendim için doğru kariyeri nasıl seçerim. Bir kariyer seçerken kullanacağınız aşağıdaki faktörleri en önemlisinden en önemsizine doğru sıralayın.

Etkileşimli demoyu inceleyin

Kariyer Tercihleri

 

Sonra kendi sıralamalarındaki faktörleri desteklemek için gerekli verileri bulmak için öğrencileri araştırmaya yönlendirin. Örneğin, eğer öğrenciler “parayı” en önemli faktör olarak listelediyseler, bir iş seçerken maaşı en önemli faktör olarak betimleyen insanların yüzdesini gösteren araştırmalara bakabilirler. Ayrıca öğrenciler ölçtü/faktörlerle eşleşen özel işleri ya da kariyer gruplarını da belirleyebilir. Öğrencileri, yeni bilgiler edindiklerinde kendi sıralamalarını yeniden gözden geçirip düzenleyebilecekleri konusunda bilgilendirin.

Takımları, kendi sıralamalarına nasıl karar verdikleri ve görece kendi verilerinin zayıflıkları ya da üstünlükleri hakkında diğer öğrenci gruplarıyla uzlaşmaları konusunda cesaretlendirin. Öğrencilerin listelerindeki benzerlikler ve farklılıklar hakkında olduğu kadar kendi ölçütlerini seçme ve sıralamada kullandıkları süreçler hakkında da yapacakları bir sınıf tartışmasında rehberlik yapın.

Öğrencilere daha detaylı incelemek istedikleri iki ya da üç kariyer alanı belirleyerek kendi listelerini kullandıkları bireysel bir proje görevi verin. İçerin sorusunu verin(Gelecekteki kariyer seçeneklerim hakkında bilgiye dayalı karar vermeme yardımcı olacak ne gibi kaynaklara sahibim?). Öğrenci fikirleri hakkında beyin fırtınası yapın ve kariyer alanlarını keşfetme, kariyer danışmanlarına erişme, güç ve tutku envanterleri hakkında bilgiler sağlayarak öğrencilerin araştırmalarını kolaylaştırın. Kariyer araştırması belirli işler için hazırlanmada önemli faktörleri saptamayı sağlar (matematik/fen sınıfları, liderlik deneyimleri, uluslar arası eğitimler/deneyimler, yazma becerileri ve yaratıcı düşünme). Öğrencilerden kendi araştırmalarını temel alarak seçtikleri kariyere karşı ilgi düzeylerinin nasıl değiştiğini değerlendirmelerini isteyin.

Yansıtıcı bir değerlendirme için “Kariyer tercihimi etkileyen faktörler zaman içinde nasıl değişir?” sorusunu kullanın. Gelecekte bazı şeylerin nasıl değişeceğini tahmin etmeleri ve gelecekte geçiş için ne gibi becerilerin gerekli olduğu konusunda düşünmeleri için öğrencileri cesaretlendirin. Öğrencileri, kendi kariyerlerini nasıl seçmeyi planladıkları üzerinde düşündürün (kariyer alanlarını keşfetme etkinliği ile, deneyimle, görüşmelerle, üniversite).

Genel Bakış

Sınıf Düzeyi: 7-12

Konular: Toplumsal Çalışmalar, Kariyer Açımlama

Üst Düzey Düşünme Becerileri: Karar Verme, Benzerlik ve Farklılıkları Karşılaştırma

Anahtar Kazanımlar: Araştırma, Veri Yönetimi, Teknoloji ve Toplum

Gerekli Zaman: 10 ders saati (her biri yaklaşık 1 saat uzunluğunda)